vendredi 12 mars 2010

JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME A LA FONDATION ARISTIDE LE 8 MARS 2010

C’est sûr que le moment n’est pas à la fête mais plutôt aux réflexions, aux mûres réflexions, à de nouvelles réflexions sur nous-mêmes haïtiens, haïtiennes, sur nous-mêmes femmes d‘Haïti, sur notre devenir. Une pensée d’amour et de lumière à l’endroit de toutes les femmes haïtiennes tombées le 12 Janvier 2010, à l’endroit de tous les hommes et de tous nos enfants. Paix, amour, lumière, qu’ils se reposent en paix !

Aujourd’hui 8 Mars 2010, c’est une journée de manifestations à travers le monde ; c’est l’occasion de continuer à revendiquer l’égalité, de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société. Pour nous autres femmes haïtiennes, c’est le moment plus que jamais à travers ce recul, cette descente dans le bas fond de la vie en commun nous fassions le bond libérateur, le bond de la délivrance.
Femmes d’Haïti, loin d’être des victimes impuissantes, nous devons être des femmes ingénieuses, résistantes et courageuses face aux épreuves. A ce stade, la vie doit forcément continuer. Ainsi, va la vie !

Haïti, au moment où nous parlons est sous les lèvres de tous les citoyens du monde. Nous avons une formidable occasion de repenser Haïti. Et, si du coup, on écoutait les femmes ? Ne pourraient-elles pas être de véritables moteurs du développement durable ? Et le développement durable ne pourrait-il pas être une chance pour les femmes? Le moyen de mieux les reconnaitre et de leur donner la place qu’elles méritent.

Fanm dayiti debou! Nou se fòs Ayiti, Ayiti pap mouri! (Bis)
Mwen sonje 8 Mas 96 sa fè 14 lane te genyen yon jèn fanm Ayisyèn, jèn demwazèl : aktiv, agresiv, li genyen anpil talan, li pat pè fè ekip ak gason. Gason yo genyen anpil respè pou li. Yo renmen travay avèk li. Nap pale de Myrlande Liberis. Li te rive grad Senatè nan pouvwa leta peyi dayiti. Se li ki kreye baz estrikti Fondasyon Aristide sou lobedyans yon gwo potorik gason Doktè Jean Bertrand Aristide. Bravo pou ou Senatè Myrlande, Chapo ba pou Senatè Myrlande. Peyi dayiti bezwen w e Nap tann ou. Prezidan Aristide genyen yon pasyon demezire pou bay fanm plas nan travay li antreprann. Konsa, akote Senatè Myrlande li te fè apèl ak yon lòt fanm djanm, yon fanm amerikèn si se pat koulè po l ou ta di se yon pitit tè dayiti pou jan li gen anpil lanmou ak respè pou ayisyen epi pou peyi dayiti. N ap pale de Laura Flynn. Bravo Laura, mèsi anpil pou kouraj ou, pou konpreyansyon w, pou lanmou ou genyen nan kè w pou ayisyen. Mèsi tou pou pwofesyonalis ou nan fason ou ede nou mennen bak Fondasyon an. Pou gason pa fè jalouzi, Prezidan Aristide te rele yon Jesyonè, yon Travayè Sosyal, yon planifikatè pou kore medam yo. N ap pale de Toussaint Hilaire, depi egzistans Fondasyon an li mete l osèvis klas ki pi nan nesesite yo. Bravo Hilaire!.

Kèk lane aprè, Prezidan Aristide mennen ba nou yon fanm ayisyèn, bèl tèt fanm, konpetant, disiplin, kourajez, familyal. Bravo Mildred, Chapo ba pou ou.
Jodi ya nou mande tout fanm peyi dayiti ak Fanm lòt bò dlo sonnen kòn lanbi nan zòrèy pwuisans entènasyonal la pou retounen Doktè Jean Bertrand Aristide nan peyi li. Peyi dayiti gen yon vid politik k ap travèse l menm pwofondè ak vid tranbleman tè ya lese pou nou. Prezidan Aristide plas pa w la toujou la, nap tann ou tenn fas. Mildred nou ba ou yon manda tou louvri : pase pran Madan Jakob Majluta, Madan Tabou Mbeki pou rive jwenn Madan Obama ak Madan Clinton konsa, Wa mande yo de ki manne Doktè Jean Bertrand Aristide ak Fanmi l polo ka tournent Lakay li pou vin sipote, ankadre pèp ayisyen an nan soufrans tèt chaje n ap sibi la a.

Malgre sitiyasyon an difisil men, mwen kontan anpil paske 8 Mas 96, 2 Mil fanm te koupe kòd lonbrit Fondasyon Aristide, yo ede l mache, yo ede l grandi. Chapo ba pou nou medam. Bondye ap retire n nan soufrans. Delivrans lan pa lwen. Pa gen pèn san sekou. 14 lane aprè, se avèk fyète nou akeyi menm 2 Mil fanm yo ki prezan Jodi Lendi 8 Mas 2010 la pou di : Fanm se fòs Ayiti, Ayiti pap mouri. (Bis)

Mwen menm, mwen se fanm, mwen se Medsen, mwen santi m fyè akote 45 lòt kolèg mwen yo paske anpil ladan yo te pran fòmasyon nan Fakilte Medsin Inivèsite Fondasyon Aristide. Prezans nou sou podyòm nan genyen anpil siyifikasyon sitou lè nou pataje bèl moman sa a ak 2 Mil fanm djanm, 2 Mil Fanm vanyan, nan reflechi sou sitiyasyon lavi nou, lavi fanmi nou ak lavi peyi dayiti. Gras pou Granmèt la ki te ede n pran konesans nan domèn lasante. Jodi ya, se avèk kontantman nou deside pote sèvis lasante bay pèp ayisyen an. Konsa, apati Mèkredi demen an, n ap kòmanse yon seri de klinik pou evalye Fanm yo, Timoun, Granmoun ak lòt moun nan Oditoryòm Fondasyon Aristide.

Kidonk, Mèkredi 10 Mas la apati 8 tè nan maten n ap resevwa tout moun kita renmen fè yon evalyasyon medikal. Ap gen Doktè tout kategori: Entènis, Pedyat, Doktè Zye, Chirijyen, Dantis ak anpil Jeneralis. Konsiltasyon an gratis, medikaman gratis, Tès nan laboratwa gratis, linèt gratis tou. Pandan klinik la, nap mete 2 Sikològ osèvis moun ki pi twomatize yo pou fè seyans gratis pou yo.

Fanm se sous lapè! Fanm se fòs Ayiti, Ayiti pap mouri! (Bis)

Je vous remercie.


Dr. Jessie Pierre Saint Louis.


Taba, 8 Mas 2010
"Yon sèl nou fèb, ansanm nou fò, ansanm, ansanm nou se Lavalas".
P.O.BOX 2252 Fort Pierce, Florida 34954
info@fanmilavalas.net
www.fanmilavalas.net
954-670-9209