mercredi 30 mars 2011

BÒN ANE LAFANMI (18 MAS 2011)

Yon bèl flè souri
Blayi sou figi zandolit
Ki griyen dan l
Mezi lajè machwè l
K ap gade an chat pent
Kòd bandjo pipirit twoubadou
K ap bouske akò lakontantman
Pou konpoze yon ochan tou nèf
Pou yon lane tou nèf
Ki t ap kouve ze mobilizasyon
Ki kale 18 mas
Yon bèl kòk kalite RETOU
Lafanmi t ap kouve
An n ride yo chante
Bòn ane Lafanmi

Sou pòpyè douvanjou
Souf lanmè fin neye
Nan lanvè lanjelis
Nanm solèy kankannen
Nan mitan laye lalin
K ap fè jouda nan fenèt lesyèl
Yon lane tou nèf fèk kale
Nan fontenn 18 mas 2011
Ann ride lalin klere
Tout lannwit ane sa a
Pou di bòn fèt Lafanmi

18 mas 2011
Yon lane kouray
Pou mare tèt koumansman
Pou tout kolibri koulè lapè
Al rache zepon ipokrizi
Ki fè pepinyè pil sou pil 
Nan kwen kolèt mouche kayiman
Ki koupe zèl devlopman
Rache dan devan chanjman
Ak pikwa destabilizasyon
Men jèm mobilizasyon donnen
Pou akouche yon lane 18 mas
Bon lane kòd fanmi
Bon lane patizan lavi


Awousa tout plimay
Simen zatrap koudEta
Nan kafou si m te konnen
Sot nan koridò pa tann te

Akouche 7 lane lekzil
Ponn 7 lane lanfè
Nan nich chèf baskou a
Men rasin revandikasyon
Kòd fanmi zwazo te plante
Kreve kòt bato mechanste
Ki donnen nan salon Wachintonn
Jis li fè retou a fè grenn
Ki vin mi 18 mas
Sou chimen pèp Lavalas
Bòn ane pitit lamas
Bòn ane Kòd Fanmi

 Bon ranmye vwayajè
Pote flè remèsiman
Nan laye larekonesans
Jis nan lizyè ziltik
Jis sou fontenn Lafrik
Kònen lanbi pwezi
Kite l koule akò kontantman
Pou di frè n sè n Lafrik
Yon Lavalas remèsiman
Kite l koule nèt ale
Tankou gout san militan
Nen pwent fizi asayan GNB
Pou di Lafrik vin fete ake n
Yon lane tou nèf
Ki fèk koumanse
18 mas ki sot pase
Bon lane Lafanmi

Laboratwa an chat pent
Nan fant dan agranman
Makonnen a vinèg mechanste
Konpoze pou ti peyi
Pwazon vyolan destabilizasyon
Ki kale rat do kale mera koudEta
Simaye nan chak kalfou
Men sewòm mobilizasyon
Kase may chenn lekzil
Pou dechennen rasin retou
Ki anchenn zèl lidè lakou a
Bòn ane patizan Lavi
Bòn ane kòd Lafanmi

Asid mobilizasyon djanm
Fonn baryè lanfè kanpe lwen
Pou pitit pwòp tè ginen
Chak grenn chaplè konviksyon
Nan litani mobilizasyon
Tankou flèch wozo pliye pa kase
Se yon mach pou monte
Jis dèyè tèt mòn nan Gonmye
Jis nan fontenn rezilta lit la
Pou kraze miray mechanste
Ki bare zegwi limyè retou a
Pou n pa di Bòn ane Lafanmi

Nan zepon kòk lakou
Vitamin angrè lanmou
Kwape zèb lamechanste
Ki fè laviwonn lantouray
Anndan sèvo reken ak kayiman
Malfini ki vole an maskay
Pou simen pwazon rayisman
Pou bloke machin fratènite
Ki fware rèv egalite
Ki mare de pye manzè lalibète
Fè katastwòf koudEta
Ak tè tranble destabilizasyon
Ki bay tsounami lekzil
Men pwa grate mibilizasyon
Konn bloke motè kou RETA
Pou fè limyè yon lane tou nèf
Klere sou chimen chanjman an
Bòn ane Militan konsekan
Bòn ane tout kòd Fanmi an

18 mas lane sa a
Yon lane nèf kou nèf pwent
Fèk kare koumanse
Lane pou n ta deside
Denonse ribanbèl san
K ap degringole koule
Sou lotèl peyi Libi
Pou makòn reken kayiman
Galgari sou de dan devan
Pou n ka di frè n sè n Libi
Bòn ane bon kouray nan batay

Twa wòch dife makònen
Wòch dife konsyantizasyon
Wòch dife mobilizasyon
Wòch dife detèminasyon
Ak flanm dife manifestasyon
Bouyi chodyè retou
Jèm lavi nan Twou Koukou
Zandolit rete sezi
Devan makòn rasis
Kimare nan pakèt ipokrizi
Potanta peyi zanmi ipokrit
Flonn lanmò twò piti
Pou tenyen jèm lavi
Zèb lanmò pa sifi
Pou kokobe ti flè lavi
18 mas 2011 ane sa a
Yon lane tou nèf fèk tanmem
Pou tout patizan jèm lavi
Pou patizan jèm lanmou
Bòn ane patizan Lavi
Bòn ane patizan pwogrè
Bòn ane patizan chanjman
Bòn ane kòd Lafanmi

J. Fatal Piard"Yon sèl nou fèb, ansanm nou fò, ansanm, ansanm nou se Lavalas"
CFLHO
P.O.BOX 2252
Fort Pierce, Florida 34954
www.fanmilavalas.net
info@fanmilavalas.net
312-735-6297

mercredi 23 mars 2011

RETOU, REZILTA REZISTANS

Nobama bòs papa
Sak ta di sa
W ta lawon awousa
Awousa manzanza konsa
Nan jimnastik rablabla
W ta soti konsa
Pou w pran ti pè a
Sèl grenn lidè pèp la
Nan patannte mera
Nan kou RETA
Jeretyen kou dEta
Bouch pitit ak papa
Te met ak Chirak la
Pase jis Kanada
Pou bay lidè a
29 fevriye ya

Katastwòf koudedta
Ekzile l jis laba
Nan ziltik Sid Afrika
Ou menm Nobama
Ak depatman kou d Eta
Soti pou bay Kou RETA
Pou w fware retou wa
Pwazonnen batay pèp la


Nobama bòs papa
Nobama mazanza
Non non bòs awousa
Pa fè sa
Pa al kwè sa
W pa ka wè la
Wa sezi wè sa
W pap ka sis la
Titid ak mas pèp la
Se de marasa
Titid ou wè la a
Pa yon nonm konsa

Se pa premye fwa
Blan meriken awousa
Boukannen jèm lespwa
Jèm lespwa pèp la
Nan flanm dife koudeta
Men mobilizasyon la pou la

Revandikasyon mas pèp la
Alawonnbadè pasi pala
Fè l tounen nan kò kay la
Vin mennen batay la
Gwo batay pou lavi a
Fleri pasi pala
………………Olala
Pou lavi pa faya
Pou lavi ka gaya
Sou fontenn Ayiti Toma

Nobama pa fè sa
Ou san wont konsa
Pa koute nonm Sakozi a
Chanpyon nan vye rat la
Ki met ak awousa
Al kraze pèp Libi a
Se pat rèv la sa
Rèv Maten Litè ya
Bèl rèv lite fè ya
Pou nwa leve kont nwa
Fè rasis kont nwa
Pou fè blan awousa
Plezi la pou la

Depatman kou dEta
Ekzile ti pè ya
Jis la ba
Sèt lane ak yon mwa
Nan ziltik Sidafrika
Kay Jakòb Zouma
Detan malfèktè Minista
Benyen ak dlo kolera
Nan tout kwen kay la
Touye jèm lavi ya
Pasi pala nan Dèlma

Pèp ki konn batay
Voye plizyè fay
Sou diplomat zagribay
Ipokrit konsa Ayayay
Edmon Milèt an maskay
Didye le Bwèt pil pay
Ak Depatman an Detay
Met avèk Nobamay
Pou bay Titid may
Pale pawòl retay
Men titid Nèg Feray
Pa pran nan vye may
Obama ak Sakozi bay
Li tounen lakay
Vin ede n pote chay
ki sou kou nèg Lakay

Nen pran move kou
Nobama ou ban nou
Je kriye kou koukou
Lavalas nan tout lakou
Pa janm met ajenou
Se vre l pran kou
Men l batay pou retou
Batay kont lougawou
Ak tout lòt vye koukou


Ayopò te fleri
Ou te wè m si
Lè Titid ak fanmi
Debake ak souri
Patizan jèm Lavi
Di Titid byen vini
Bon retou Ayiti
Vin simen grenn Lavi
Vin wouze jèm Lavi
Pou Lavi ka fleri
Sou figi Ayiti
Jouk mayi mi

Titid ret je klere
Lepèp ap ride w veye
Ride w veye move je
Move je anjandre
Ki gen ponyen pwa grate
Pou fè tè tranble
Katastwòf tout kote
Nan jimnastik pou fware
Batay pèp tout kote

Pèp Lavalas fete
Pèp Lavalas plezire
Lè Titid debake
Blan move je
Yo di rete
Gade gade gade
Ala pèp ka lite
Menn pap kite l repoze

Rezilta rezistans nou
Se rezilta retou
Titid frè nou
Pèp nan tout lakou
Fou pou wou
Vin ede nou
Konbat lougawou
Ak kolera maklouklou
Titid ou fout GOU
BON RETOU
LAKAY OU


"Yon sèl nou fèb, ansanm nou fò, ansanm, ansanm nou se Lavalas"
CFLHO
P.O.BOX 2252
Fort Pierce, Florida 34954
http://www.fanmilavalas.net/
info@fanmilavalas.net
312-735-6297

vendredi 18 mars 2011

ALLOCUTION DU PRESIDENT ARISTIDE A L'AEROPORT INTERNATIONAL TOUSSAINT LOUVERTURE LE 18 MARS 2011

Sè m, Frè m, Onè! Respè! Otorite ki nan Leta Peyi dAyiti, Reprezantan Gouvènman Afrik Du Sud, Anbasadè Matu ak Sè nou Matshidiso, Otorite ki nan òganizasyon Nasyonal kòm entènasyonal, Sèm ak Frèm Ki nan kat kwen peyi ya ou aletranje, Mwen kontan salye n nan lonbraj Ayewopò Toussaint Louverture.

Sèm, Frèm, Onè! Respè! Onè pou ou! Respè pou Ayiti!
Ala kontan m kontan fè youn avèk Minouche, Christine, Michaëlle pou Salye ou e anbrase ou fratènèlman!

Sèm, Frèm, Si w te ka poze men w sou kè mwen, Ou ta santi kijan lap bat pi vit, pi plis Pou di w: Bravo! Mèsi! Bravo! Mèsi!

Bravo pou kouraj ak entèlijans Pèp la! Mèsi mil fwa pou akèy san parèy sa a! Bravo pou tout bèl leson Pèp la deja bay! Mèsi mil mil fwa pou bèl solèy solidarite Ki pa te janm kouche dèyè mòn egzil sa a.

A warm welcome to: Ira Kurzban, Dany Glover, Laura Flynn, James Early, Selma James, widow of CLR James, Margaret Prescod, Paul Burke.

Greetings to: Honorable Deputy Maxin Waters, Randall and Hezel Robinson, Brian Cancanon, Claude Ribbe.
Peace to: Jhon Maxwell and the victims of the disaster in Japan.
Onè ! Respè ! Onè pou ou e respè pou memwa 300.000 viktim tranbleman tè ya ! Respè pou memwa tout moun ki Viktim kolera ou katastwòf politik.
Men nan la men, bradsou bradsa, Ann trese yon bèl kouwòn onè respè Pou Rev Pè Gérard Jean-Juste ak Tout lòt ewo ki sakrifye lavi yo nan Defann diyite Ayiti ki malad grav.

Sèm, Frèm, Pèmèt mwen pataje chalè remèsiman an Ak anpil zanmi ki pa fèt an Ayiti, men Ki renmen Pèp Ayisyen ak tout kè yo.

An 2004, gen nan yo ki te al chèche n Nan peyi Afrik Santral pou akonpaye n Rive nan peyi Jamayik an natandan Prezidan Tabo Mbeki te chwazi depeche Pwòp avyon prezidansyèl Lafrik Di Sid Pou n te retounen nan bra manman Lafrik.

Yon gwo gwo mèsi pou Prezidan Zuma, Prezidan Mbeki, Prezidan Mandela ak Tout lòt sè n ak frè n kap viv nan peyi Afrik Santral, Jamayik ak Afrik di Sid.

Jan m te di l, anvanm kite Afrik di Sid Nan lang isiZoulou ak lang Swahili :

(IsiZoulou)
Yize iHaiti ikude naAfrika, asisoze sazikhohlwa
izimpande zamasiko ethu. Ngesikathi zonke
sizobatshela abantwana nezizukulu zethu :
Manikumbule lapho okoko bethu bazalelwe khona.
Niqubele ngokubona lendawo eya eAfrika.
Niqonde ngqo ngalo mgwaqo.

(Swahili)
Umoja ni nguvu,
Utengano ni udaifu.
Mtu ni watu.

Sa vle di: Menm si Ayiti lwen lAfrik, Nou pap janm bliye rasin kilti nou. Nap toujou di pitit ak pitit pitit nou yo : Sonje kote Zansèt nou yo te fèt.

Kontinye gade nan direksyon lAfrik. Kenbe wout sa a drèt, nèt ale. Linyon fè lafòs, divizyon fè lafeblès. Ki di youn nan nou di nou tout.

Sèm, Frèm, Jan nou konnen, rekonesans fè sans. Pou tout lòt vrè zanmi etranje nou yo Kap viv nan divès lòt peyi sou latè, Nou pwofite voye yon mèsi espesyal.

Vrè zanmi etranje ki la avè n jodiya Ak anpil lòt ki prezan nan lespri yo Se moun ki toujou chèche konprann Ni mwèl soufrans, ni mwèl diyite Kap sikile nan langaj Pèp Ayisyen.

Poum konprann kijan sèvo moun Ki pale 8 a 10 lang fonksyone, Mwen anrejistre ond sèvo wa ak yon Aparèy yo rele elektwoansefalogram.

Pou vrè zanmi sa yo konprann kijan Langaj Pèp Ayisyen chaje ak di plis Tankou mwèl diyite, mwèl soufrans, Yo fè ni kè yo ni brenn pa yo mache Jis yo konn tonbe damou pou Ayiti.

To understand how the human brain processes 8 to 10 languages, I use an EKG machine and record the brain waves. But to understand the Haitian meta-linguistics, true friends of Haiti such as the members of this prestigious delegation, use both their brain and their heart. I think that the bonds linking them to Haiti are deeply rooted in a real love story. What a clear reflection of true love and true friendship! A friend in need is a friend indeed. Thank you so much.

As the brain takes only 100 ms to detect happiness, you may already realize how your presence contributes to make the Haitian people so happy today. In 1804, the Haitian revolution marked the end of slavery. Today, may the Haitian people mark the end of exile and coup d’état while peacefully we must move from social exclusion to social inclusion. Once again, thanks from the bottom of our hearts.

Un saludo muy caloroso y un abrazo fraternal a nuestros hermanos y hermanas de Cuba, especialmente los médicos que se han entregado sin cansancio en la lucha en contra del cólera? Quién sabe cuantas víctimas del cólera ya hubieran muerto, si no fuera por su asistencia médico?

Rechazando la propaganda y acercándose cada día más a los enfermos, Uds cristalizan una fuente de vida y un tejido de solidaridad humana. ! Ojalá que la luz de este testimonio guíe los pasos de tantos hombres hacia un mundo mejor ! A Uds todos, gracias, muchíssimas gracias!

Sèm, Frèm, Siw te ka panche tèt ou sou kè mwen, Ou ta tande aklè kijan li ap chante Yon melodi konsolasyon pou Ayiti. Ayiti manman nou ki bezwen respire Oksijèn diyite pou lawont pa toufel.

Tank mwen kontan pou wè nou tout, Se tank dlo soufrans nou yo ap koule Tankou yon larivyè doulè nan tout kòm.

Tank mwen kontan pou wè nou tout, Se tank larivyè doulè viktim yo anvi Dechire kèm poul vin ponpe nan jem.

Si mwen menm ki fenk retounen lakay, Se konsam santim, ou pa bezwen dim Kijan manjezon doulè sa a rèd pou wou.

Depi tranbleman tè goudougoudou wa, Sim te ka transfòme chanm kèm an Chanm kay, tout viktim tap jwenn kay Pou sispann dòmi nan lari, nan labou, Anba tant chire kole pyese moso prela , Moso dra, moso katon IMILYASYON.

Wi, imilyasyon yon Ayisyen, Se imilyasyon tout Ayisyen. Lè diyite yon Ayisyen blese, Se nou tout Ayisyen ki senyen.

San nou se san Tousen Louvèti, Nou pa ka trayi san nou. Non ! San nou se san Tousen Louvèti, Nou pa ka trayi san nou. Non !

Sèm, Frèm, Jodi ya, akouchman retou wa fèt Anba lonbrayTousen Louvèti. Lè yo te kidnapel pou egzilel Nan mwa jen 1802, li te deja di :

Rasin libète yo anpil e yo plante fon. Koupe pye libète sa a se youn, men Rive elimine tout rasin yo, se jamè.

Ochan pou Jeni sa a ki te leve lonè Tout pitit zantray Manman Lafrik ! Ochan pou tout rasin libète ki fleri Anba dekonm poun te ka retounen.

Jodi ya, anba lonbray Tousen Louvèti, Nou kontan vin kanpe ak tout jèn yo, Nou menm nouvèl jenerayon ki vle : Edikasyon nan diyite, san eksklizyon.

Nou gen rezon paske Sin pa sove diyite nou, Diyiten ap sove kiten.
Wi, nou gen rezon paske Pwoblèm nan se eksklizyon, Solisyon an se enklizyon.
Eksklizyon Fanmi Lavalas Se eksklizyon majorite ya. Eksklizyon majorite ya egal Koupe egzakteman branch Ke nou tout chita sou li ya.

Pwoblèm nan se eksklizyon, Solisyon an, se enklizyon Tout Ayisyen san patipri Paske tout moun se moun. Donk,vòt tout moun konte.

An 1804, apre lendepandans, Te gen 20 medsen ak 2 dantis Pou 400.000 moun nan peyi ya.

Jodia, pa menm gen 2 doktè Pou chak 11.000 Ayisyen. Sa a, sa a se youn nan rezilta Mòd edikasyon ekslizyon wan.

Pou lonè Papa Jan Jak Desalin, Nou vin pote ti konkou pa n. Si balon edikasyon an santre Sou teren diyite, fòk wè pa wè, Nou mete eksklizyon awoutsay.

E lè sa a nouvèl jenerasyon an Pral kòmanse benefisye nan Richès kap dòmi nan zantray Peyi dAyiti nou an, kidonk :

Lò, kwiv, iranyòm, boksit, Ajan, poutzolan, mab elatriye. Kabonat kalsyòm ki nan Payan, Miragwan, depase $ 23 milya.

Rezèv petwòl la, san dout, Pi plis anpil pase sa nou kwè. Dayè nou menm menm Ayisyen, Nou se pi gwo, pi gwo richès la.

Sè m, Frè m, Pandan 7 an, nou kominike a distans. Jodi ya, nou la pou ansanm ansanm, Nou simen lapè toupatou, tout tan, Tout kote pou tout fòm vyolans kaba.

Nou menm Ayisyen ki renmen lapè, Nou kondane tout kalite fòm vyolans Pou edikasyon jenès la ka debouche Sou lapè nan tèt ak lapè nan vant.

Sè m, Frè m, Pandan 7 an, nou kominike a distans. Jodia, nou la, nou la ansanm, kòtakòt. Nou la, lakay, paske lakay se lakay. Nou la ak nou tout ki la pou nou al la :

La kote mizè, grangou, chomaj, Ensekirite, kidnaping, koripsyon, Dwòg, vyolans, trayizon, enjistis, Rasis, eksklizyon ak esklavaj modèn Pap toujou kanpe la pou fè n delala.

Ayiti nou an malad grav anpil. Soti 29 Fevriye 2004 rive jodi ya, Maladi ya malerezman vin pi grav.

Men, byen mal pa vle di lanmò : Pi gwo espwa Ayiti, se Ayisyen. Pi gwo remèd Ayiti, se lanmou.

Apre 7 ane egzil sa yo, nou deklare 7 fwa 77 fwa 7 fwa se Mèm Amou. Mèm Amou pou ou ki isit an Ayiti. Mèm Amou pou ou ki aletranje.

Si jodi ya nou youn retrouve n Nan bra lòt, isit, isit la menm, Se gras a ou kem renmen amò.

Jeunesse de mon Pays,

Vous, Jeunes Héros et Héroïnes d’Haïti, Vous, amoureux, amoureuses de la liberté, Soyons tous présents au rendez-vous De la Première République Noire, Tapie sous le poids de ces 25.000.000 De tonnes métriques de décombres.

Si l’éclosion du crocus dépend des rayons du soleil, L’éclosion d’Haïti dépend du soleil de notre amour.

Haïti nous unit à cette terre comme le pétiole relie le limbe à la tige. Tige de liberté conquise, combattue, battue mais jamais abattue.

Tige de liberté dont la nervure principale symbolise notre dignité. Tige de liberté dont la sève est et demeure l’amour par excellence.

Si l’éclosion du crocus dépend des rayons du soleil, L’éclosion d’Haïti dépend du soleil de notre amour.

Haïti, Haïti, plus je m’éloigne de toi, moins je respire. Haïti, Haïti, je t’aime et je t’aimerai toujours. Toujours !

Sè m, Frè m, Lè w tande deklarasyon damou sa a, Se bò sèvo goch ou ki kapte pawòl la, Pandan bò sèvo dwat la kapte emosyon Ak mizik ke pawòl la pote pou ou wa. Kidonk, chak pati nan kò wa gen wòl li.

Wòl pa m se sèvi ou nan lanmou. Wòl pa w se viv pou Ayiti pa mouri. Wòl bon patriyòt se renmen peyi l.

Bon tan, move tan: SE MÈM AMOU ! An egzil ou lakay : SE MÈM AMOU ! Avè w pou toujou : SE MÈM AMOU !


"Yon sèl nou fèb, ansanm nou fò, ansanm, ansanm nou se Lavalas"
CFLHO P.O.BOX 2252
Fort Pierce, Florida 34954
http://www.fanmilavalas.net/
 info@fanmilavalas.net
312-735-6297

jeudi 17 mars 2011

Dr. Jean-Bertrand Aristide Former President of Haiti

Bafowetu nodadewethu,
httpLwafika usuku olungaliyo! Usuku lokuvalelisa phambi kokubuyela ekhaya. Usuku lokubonga ngenhliziyo yonke uMongameli uZuma nohulumeni, uMongameli omdala uMbeki nomkakhe MaZanele, uTata othandekayo uMadiba nomndeni wakhe, abangane bethu baseUniversity of South Africa neWits University, nani nonke bafowetu nodadewethu baseNingizimu Afrika.

Mina nomdeni wami, ngeke sasikhohlwa lesi sikhathi eside futhi esihle esihlale la nani, enhliziyweni kamama Afrika.Umoya wobuntu siwubonile kusukela ngalolo suku lokuqala sihlangana nongqongqoshe uDlamini Zuma ngo 2003 ngalo kuze kube namuhla. Hayibo ! Okoko bethu vele bayaziqhenya ngathi wakathi siyakombisa ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu. Halala Afrika! Halala izinkanyezi zobuntu zaseNingizimu Afrika!Ukuhlakhanipa kwokoko bethu kuyingqala! Ubuntu nodumo lweAfrika nalelizwe. Umhlaba udinga vele lokuzibamba ngomoya ophanzi. Izinkanyezi zobuntu mazikhanyise ezulwini nomhlaba wonke jikelele.

Kuyiqiniso uma kuthiwa: “Lapho kukhona uthando, indlela ikhona.” Yiqiniso ngoba uthando ngumoya omuhle ongakheti bala; uthando aluboni imingcele. Ngenxa yalo moya wobuntu, loluthando vele lwaluvutha ngaphakathi kithina, futhi sifuna ukuthi luvuthe izinsuku zonke.

Thina nomkami uMildred nabantwana bethu uChristine noMichaëlle, kufanele ukuba sihambe manje. Ngakolunye uhlangothi, sifikelwa usizi lokubashiya abangane abathandekayo, kodwa ngakolunye futhi, umoya wethu uthi cwa ngoba sibuyela ekhaya ngemuva kweminyaka esikhombisa. Futhi laphaya, eHaiti, bajabula kakhulu ngoba basilindile, bebefuna ukuthi sibuyele ekhaya ngokushesha. Kuyimvelo lokho! Iphupho labo lizofezeka. Ndawonye, sizoqhubeka ngokwabelana ngaloluthando olungapheliyo.

Yize iHaiti ikude nalapha, thina ma-Afrika nezizukulu zikaMama Afrika, sizokhumbulana kakhulu. Kuhle ukugcina amasiko ethu nezimpande zomndeni wase-Afrika. Asisoze sayikhohlwa leyo minyaka esikhombisa. Asisoze sazikhohlwa izimpande zamasiko ethu. Ngesikathi zonke sizobatshela abantwana nezizukulu zethu : Manikumbule lapho okoko bethu bazalelwe khona. Niqubele ngokubona lendawo eya eAfrika. Niqonde ngqo ngalo mgwaqo.

Bafowetu nodadewethu, kafushane, singabonga kanjani? Kealeboga ka pelo yame yotlhe. Sibonga kakhulu futhi kubangane bethu ababalwa kulezo zigidi ezingamashumi amahlanu zabantu abakhuluma isiSwahili. Kubo sithi: Rafiki zetu, salamu nyingi sana! Umoja ni nguvu, utengano ni udaifu. Mtu ni watu. Nanitakia kila la heri!

Bafowethu nodadewethu, sinifisela impilo enhle nokuhle kodwa. Inyanga kayizelaphi ! UNkulunkulu abe nani ! Ukwanda kwaliwa umthakathi !

Baie dankie. Tot siens !17 March 2011

Dr. Jean-Bertrand Aristide Former President of Haiti
Pretoria, South Africa

(Translation from Zulu language)

Dear brothers and sisters.

The great day has arrived! The day to say good bye before returning home. The day to whole-heartedly thank President Zuma and the Government, Former President Mbeki and his wife Zanele, our beloved Madiba and his family, dear friends of the University of South Africa and Wits University, all of you, brothers and sisters of South Africa.

My family and I will never forget this long and beautiful time spent with you in the heart of Mama Africa. We saw the spirit of Ubuntu from the first day that we met with Minister Dlamini Zuma in 2003, until today. Indeed, the cleverness of our Ancestors is outstanding. Ubuntu is an honour to Africa and to this country. The world truly needs this philosophy. May the stars of Ubuntu shine in the sky over the entire world!

It is true to say: “Where there is love, there is a way out.” It is true because love is the great spirit that transcends colour; love doesn’t see borders. Because of this spirit of Ubuntu, this love burns inside of us and we want to keep it burning every day.

My wife Mildred, our daughters Christine, Michaëlle and I, must leave today. On one side we experience sadness in leaving our dear friends, but on the other hand, we are delighted to return home after 7 years. In Haiti also they are very happy because they were waiting for us and they have wanted for us to be back home as soon as possible. It’s normal. Their dream will be fulfilled. Together, we will continue to share this endless love.

Although Haiti is far from here, we Africans and descendents of Africans will remember each other. It is great to preserve our culture and the roots of our African family. We will never forget these 7 years. We will never forget the roots of our culture. We will always tell our children and great children: Remember the birthplace of our Ancestors, keep looking at the way that leads to Africa, go straight on that road.

Dear sisters and brothers, in short, how to express our gratitude?

(Isiswana language) Thank you from the bottom of our hearts!

(Zulu language) Thanks to our friends from among the 50 millions Swahili speakers. To them we say:

(Swahili language) Warm greetings, dear friends! Unity is strength, division is weakness. I am because we are. We are because I am. Best wishes to you!

(Zulu language) Dear brothers and sisters, we wish you a prosperous life and all the best!

(Afrikaans language) Thank you ! Bye bye !

17 March 2011

"Yon sèl nou fèb, ansanm nou fò, ansanm, ansanm nou se Lavalas" CFLHO P.O.BOX 2252 Fort Pierce, Florida 34954 www.fanmilavalas.net info@fanmilavalas.net 312-735-6297

mardi 15 mars 2011

Kouray Pèp Japonè

Kouray pèp Japon
Pèp ki pa kapon
Men ki pran nan won
Pran nan move won
Move won pon gongon
Tè tranble vonvon
Tsunami twou bouyon
Fè lanmò fè tiyon
Tchwe lavi pa milyon
Men kouray pèp Japon

Yon minit rekèyman
Pou yon pèp ki vanyan
Pèp ki pa gran panpan
Yon pèp konbatan
Flonn lanmò fè pantan
Patann te tranbleman
Kraze kou flanmnan
Fann zantray manman
Kouray pèp vanyan

Yon maten vandredi
Yon maten san manti
Zèb lanmò pran fleri
Toupizi flè lavi
Lage Japonè nan kouri
Lage Japonèz nan lari
Plizyè santèn mouri
Plizyè milye peri
Men lavi pat fini
Lavi gen pou l souri
Sou figi Okochou Suzuki

Japonè frè n
Japonè sè n
Si peyi w an devèn
Si peyi w pran nan sèn
Lanmò pa gen sirèn
Kalamite se sèl rèn
Ayiti santi mizè n
Soufrans ak kalvè n
Pèp Ayiti di w l avè n
Wi li avè n
Japonè sè n
Ayisyen solidè n
Lavalas di n l avè n
Lavalas di ou nan kè n

Pèp Japon, Kouray
Yon Lavalas kouray
Kouray pou n batay
Pou n sot nan pasay
Pou n kraze ayayay
Ratibwaze deblozay
Pou n mate zagribay
Pou lanmò ka fè flay

Japonè patizan n
Japonè menm gout san n
Zantray Ayiti fin fann
Lè n wè tankou sann
Dlo bwote Chou ak Wann
De tchovi ki t ap vann
Pate, patat ak bannann
Sosis, òtdòg ak vyann
Yo mouri san zatann
Fè peyi w vin savann
Pèp Japon se gout san n

Kouray pèp mèvèy
Yon boukè flè solèy
Pou ti kè w ki an dèy
Pou seche dlo ak fèy
Pou bliye doulè sèkèy
Pèp ki san parèy
Ki gen bon akèy

Pyè Japon poze
Tout Ayiti sonje
Li pa manje manje bliye
Lè douz janvye te rive
Lanmen solidarite
Moso kè w ou te lonje
Pou w sove n nan danje
Nan malè w ye
Ayiti pou ou voye
Yon gwo bèl bouke
Yon bouke SOLIDARITE"Yon sèl nou fèb, ansanm nou fò, ansanm, ansanm nou se Lavalas"
CFLHO
P.O.BOX 2252
Fort Pierce, Florida 34954
http://www.fanmilavalas.net/
info@fanmilavalas.net
312-735-6297

lundi 14 mars 2011

PRELUDE AU RETOUR DU PRESIDENT JEAN-BERTRAND ARISTIDE EN HAITI.

Chers Compatriotes, Lavalassiens, Sympathisants, patriotes et amis de la Démocratie,

En vue d’extérioriser notre désir ardent de revoir cette semaine le Président Jean-Bertrand Aristide sur le sol Haïtien, nous lavalassiens d’outre-mer en solidarité avec tous les lavalassiens d’Haïti vous invitons à une grande manifestation pacifique le vendredi 18 mars prochain en face du bâtiment fédéral de Miami au 167 W Flagger Street.

Une démonstration similaire aura également lieu dans plusieurs villes des Etats-Unis de même qu'en Haïti.

Nous profitons de cette occasion pour rappeler à tous les membres de Fanmi Lavalas d’être prêt a transformer ces revendications en une grande fête populaire au cas ou le retour aurait lieu avant le 18 Mars.

Nous encourageons tous les lavalassiens a travers le monde à en faire de même afin de prouver leur amour indéfectible envers leur leader Dr. Jean Bertrand Aristide.

En attendant d’autres préparatifs, nous vous communiquons les adresses suivantes:

Quand : Vendredi 18 Mars 2011
Ou : 167 W. Flagler Street, Miami Florida en face du bâtiment fédéral
Heure : 12 to 2 PM
Objet : Le Retour de Jean-Bertrand Aristide en Haïti
contactez:Tony Jeanthenor au (786)587-5384
Rodrigue Marcellus (786)290-6619

Quand : Vendredi 18 Mars 2011
Ou : 55 W. 125th Street, Harlem, NY en face du bureau du Président Clinton
Heure : 12 to 2 PM
Objet : Le Retour de Jean-Bertrand Aristide en Haïti
contactez: Minouche (917)662-3725
Pirèd (718)282-1075
Vanupieds (718) 217-6713

Quand : Vendredi 18 Mars 2011
Ou : 55 W. Randolph St. Devant Daley Center
Heure : 12 to 2PM
Objet : Le Retour de Jean-Bertrand Aristide en Haïti
contactez: Dieujuste Kerizareth (847) 293-0165
Elion Mirtil (773)664-4134


YON SÈL NOU FÈB, ANSANM NOU FÒ, ANSANM ANSANM NOU SE LAVALAS

"Yon sèl nou fèb, ansanm nou fò, ansanm, ansanm nou se Lavalas"
CFLHO
P.O.BOX 2252
Fort Pierce, Florida 34954
http://www.fanmilavalas.net/
info@fanmilavalas.net
312-735-6297

PRELUDE TO THE RETURN OF PRESIDENT JEAN-BERTRAND ARISTIDE AND STAY FOCUSED AT ALL LEVELS UNTIL HE IS ON HAITIAN SOIL.

Dear Compatriots, Lavalas, Supporters, Patriots and Friends of Democracy,

To externalize our desire to see this week President Jean-Bertrand Aristide on Haitian soil, we, members of Fanmi Lavalas overseas in solidarity with all Lavalas members in Haiti, cordially invite you to a peaceful mass demonstration next Friday, March 18 in several cities in the United States and in Haiti.

We take this opportunity to remind all members of Fanmi Lavalas to stand ready to transform these gatherings into a festival if the return takes place before next Friday March 18 to show the world that our love is unwavering for our beloved leader Jean Bertrand Aristide.

We take this opportunity to communicate to you now these addresses and will update the list as more information becomes available.

When: Friday, March 18, 2011
Where: 167 W. Flagler Street, Miami, Florida in front of the federal building
Time: 12 to 2 PM
Subject: The Return of Jean-Bertrand Aristide in Haiti
Contact: Tony Jeanthenor at (786) 587-5384
Rodrigue Marcellus (786) 290-6619

When: Friday, March 18, 2011
Where: 55 W. 125th Street, Harlem, NY in front of the office of President Clinton
Time: 12 to 2 PM
Subject: The Return of Jean-Bertrand Aristide in Haiti
Contact: Minouche (917) 662-3725
Pirèd (718) 282-1075
Vanupieds (718) 217-6713

When: Friday, March 18, 2011
Where: 55 W. Randolph at the Daley Center
Time: 12 to 2 PM
Subject: The Return of Jean-Bertrand Aristide in Haiti
Contact: Dieujuste Kerizareth (847) 293-0165
Elion Mirtil (773) 664-4134


YON SÈL FÈB NOU, ANSANM NOU FÒ, ANSANM ANSANM, NOU SE LAVALAS

"Yon sèl nou fèb, ansanm nou fò, ansanm, ansanm nou se Lavalas"
CFLHO
P.O.BOX 2252
Fort Pierce, Florida 34954
http://www.fanmilavalas.net/
info@fanmilavalas.net
312-735-6297

mardi 8 mars 2011

Journée Mondiale de la Femme

La Journée internationale de la femme qui a vu le jour au tournant du XIXe et du XXe siècle, en Amérique du Nord s’est répandue aujourd’hui dans le monde entier. Des pays comme : Afghanistan, Arménie, Azerbaïdjan, Burkina Faso, Cambodge, Chine, Cuba, Géorgie, Guinée-Bissau, en Érythrée, Kazakhstan, Kirghizistan, Laos, Madagascar, Moldova, Mongolie, Monténégro, Népal, la Russie, le Tadjikistan, le Turkménistan, Ouganda, Ukraine, Ouzbékistan, Vietnam et Zambie en ont fait un jour férié. Dans certains pays, la Journée Internationale de la Femme a un statut équivalent à la Fête des Mères où les hommes honorent leurs mères, épouses, amies, collègues... avec des fleurs et les enfants donnent des petits cadeaux à leurs mères et grands-mères.


Quoique les femmes ne soient toujours pas payées a part égales comparativement aux hommes et que, comparées à leur homologue masculin elles ne soient pas en nombre égal dans les milieux des affaires, de la politique...etc. Bien trop souvent, les femmes sont victimes d’actes de violence et de cruauté atroces. Toutefois, nous avons vu s’opérer un changement radical de la société vis a vis de l’émancipation et l’égalité de la femme. De nos jours, nous retrouvons davantage de femmes dans des positions administratives et politiques. Nous avons beaucoup de femmes astronautes, premiers ministres, sénateurs, députes, chef d’entreprises... ; les filles sont de plus en plus nombreuses dans les universités, bref, les femmes ont aujourd’hui de véritables choix. La lutte ne s’arrête pas là certes, mais l’avenir est tout de même prometteur pour les femmes à travers le monde.

L’organisation Fanmi Lavalas reconnait que les femmes sont précieuses en tant qu’agents du changement. Est-ce pourquoi dans l’article 50 de notre charte fondamentale, la participation des femmes aux joutes électorales est mandatée : «Sou chak twa (3) kandida Òganizasyon Fanmi Lavalas, nou dwe jwenn yon fi.» Dès sa création, Fanmi Lavalas a compris que les femmes étaient capables de prendre la tête du changement et que l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes constituent les moyens les plus efficaces pour combattre la pauvreté et promouvoir le développement durable.

Cette année, le thème officiel de la Journée internationale de la femme est « L'égalité d'accès à l'éducation, de formation et de la science et la technologie: vers un travail décent pour les femmes » Il est donc primordial pour nous haïtiens, d'examiner dans quelle mesure nous avons progressé dans la lutte pour l'égalité et le développement. Ce 8 mars 2011 est pour nous l'occasion de concerter et de reconnaître la contribution de nos femmes dans le renforcement de notre société. Et pour célébrer ce grand jour, rendons hommage aux femmes du monde entier et particulièrement aux femmes haïtiennes, à leurs luttes, leur ingéniosité, leur patience, leur endurance, leurs talents... Mobilisons-nous pour un changement significatif en nous engageant à faire évoluer les droits et la place de la femme haïtienne dans notre société.

"Yon sèl nou fèb, ansanm nou fò, ansanm, ansanm nou se Lavalas"
CFLHO
P.O.BOX 2252
Fort Pierce, Florida 34954
http://www.fanmilavalas.net/
info@fanmilavalas.net
312-735-6297

mercredi 2 mars 2011

L’expédition Hillary Clinton

Des expéditions punitives commandées et commanditées par des sadiques et des endurcis de la pire espèce, Haïti en a tellement connu depuis les temps maudits de la colonisation féroce sous la houlette de cette France aujourd’hui « civilisatrice ». Cependant, en dépit de moult efforts du monstre impérialiste de changer de manœuvres, ses chromosomes de discrimination restent intacts et l’empêchent de matérialiser ses rêves d’un nouvel ordre mondial comme il le fait claironner à travers les médias à sensation.

Faire mainmise sur les richesses des pays à faible capacité de se défendre. Mettre en place des structures sauvages (Religions, Médias et Minustah) en vue de contenir toute velléité de changement même le plus infime dans les conditions infrahumaines d’existence des masses populaires victimes d’ostracisme à outrance. Se servir de ces pays comme couloir d’écoulement de leurs excédents de productions.

Profiter des avantages qu’offre l’industrie florissante de cette misère horrible pour permettre à leurs experts à travers des ONG fantômes de parfaire leurs expériences en chosifications des masses populaires. Ces points sus mentionnés constituent l’essentiel du plan impérialiste pour les pays appauvris impitoyablement par l’avarice sordide de leurs ressortissants (colons, occupants, experts, coopérants ou multinationales).

Et, fort malheureusement, notre chère Haïti est cataloguée parmi ces territoires mis en couple réglé dans l’unique objectif d’assouvir les appétences de sadisme et d’inhumanités des maitres incontournables du monde. Dans cet ordre d’idées les prosélytes de l’expansionnisme disproportionné vont entreprendre d’interminables chevauchées dans ces pays conquis et pour la plus part soumis à une révoltante occupation tel fut le cas pour Haïti depuis mars 2004.

Avec sa souveraineté marginalisée sous les bottes sordides de la soldatesque onusienne Haïti s’est vue dénier de tout droit. Même celui d’être épargnée de la pandémie du choléra importé du Népal par les gendarmes de la Minustah. Cette nouvelle donne est venue compliquer la situation sanitaire de plus d’un million et demi de compatriotes en proie aux pires vicissitudes qui découlent de la catastrophe du 12 janvier 2010.

« Elections » : Fantasmes de Mullet

Face à autant de vicissitudes insurmontables, l’heure n’est pas aux « élections », mais, à la reconstruction et autres réflexions porteuses. Pourtant, un démon dénommé Edmond Mullet, qui en principe devait être déclaré persona non gratta a menacé le pays des sanctions apocalyptiques si les délires électorales de l’empire ne sont pas assouvis avec célérité. Et rassuré de l’immunité diplomatique qui l’autorise les pires aplatissements, ce Mullet n’est pas passé par quatre chemins pour se défouler de ses instincts de proconsul perfide.

De ses lèvres fumantes de baves macérées dans le venin de menaces de sanctions sévères contre Haïti, ce Démon, pardon Edmond Mulet a décidé unilatéralement de nous imposer des « élections » exclusions en guise de solutions durables aux multiples crises clonées dans les labos impérialistes. Imposé à ce pays détruit par la catastrophe du 12 janvier, ce Mulet, et ses soldats propagateurs du virus du choléra, les « experts de ces ONG, est déjà une sanction apocalyptique auquel le pays ne peut résister.

Mais, imposer aux masses conscientisées des « élections » exclusions est bien une chose. Parvenir à les forcer à ingurgiter cette pilule fielleuse, reste cette autre énigme que ce Mulet aveuglé par cet automatisme révolu pourtant propre à ces occupants indélicats n’a pu subodorer à tant. Le chaos créé par la catastrophe du 12 janvier aggravé par ces farces allait donner lieu à d’interminables chapelets diplomatiques.

A part ces promesses fallacieuses épanchées sur un air de supercherie, ces randonnées n’ont comme suivi que le goût saumâtre de l’hypocrisie diplomatique et de la déception pour ces couches sociales qui s’éreintent pour la plus part sous les décombres en vue de parvenir à vivre dans la dignité. Plus de 14 mois qui ont suivi le séisme sauvage du 12 janvier 2010, comme résultats de l’absence de résultat probant, les mortifications avilissantes des rescapés n’ont fait qu’empirer.

L’expédition Hillary Clinton

Le sieur Clinton en quête d’un vedettariat perdu depuis des lustres, à date ne parvient à comptabiliser ses vadrouilles sur les sites du sinistre où en 1995 il avait promis plus de mille kilomètres de route et un pays entièrement reboisé. Ou tande bèf !!! Ereinté par des assauts d’arthrites et ne pouvant braver le froid glacial du au changement climatique, l’ex président farceur a conseillé à sa femme d’essayer une de ses chorégraphies diplomatiques nommée Valse sismique et cholérique sur un décor de chamboulement électoral.

Pour prouver la supériorité des fantasmes de l’empire sur la souveraineté populaire haïtienne saignée à blanc par le cynisme des blancs, la dame Clinton surnommée à juste titre la dame de fer a débarqué à l’aéroport international Toussaint Louverture par une belle journée de soleil tropical d’un dimanche 30 janvier 2011. Emballée dans son costume bleu, il ne lui manquait que le casque de la même couleur pour ressembler à un soldat de l’ONU Gendarme/Commandeur.

Des globules de discrimination roulaient à toute allure dans ses veines de Secrétaire d’Etat de la puissance impérialiste la plus sauvage du siècle. Résultats des « élections » du 28 novembre 2010, suppressions de visas d’entrée aux Etats-Unis, des mandats d’amener, pressions de toutes sortes et la désagrégation du groupe 12 en groupe 2, c’est ce que contenait son sac à menaces.

Ayant perdu sa patience, et son sang froid, déjà au salon diplomatique, elle a failli donner lecture des résultats des élections que lui a dicté un certain Jacques Bernard. A-t-on déjà oublié que ce redoutable Jacques Bernard, à titre d’expert en « Fabulation », a été délégué par Washington en vue de définir la stratégie devant leur permettre de trouver les voies et moyens pour expulser le Candidat de l’Inite, l’ingénieur Jude Célestin de la course à la présidence d’Haïti.

Par où seraient passés les fins analystes politiques des médias GNB dont Radio Métropole exclusivement stipendiée pour démolir LAVALAS. Avec quel acharnement cette radio fossoyeuse a commenté les élucubrations de Jean René Duperval qui aurait porté des accusations contre le Président Aristide? Ces médias qui font de l’ « objectivité » leur seul et unique boussole, seraient-ils aussi vassalisés au point de ne pas chercher à disposer des conclusions de cette mission secrète commanditée expressément par le Président Obama. Les recommandations de Jacques Bernard, c’est à dire la mise à l’écart de l’ingénieur Jude Célestin, candidat de Linite encombraient le sac à menaces de Madame.

Madame Hillary Clinton proconsul en territoire occupé a remis de la main à la main les résultats de ces « élections » cash for vote du dimanche 28 novembre 2010 aux présidents Préval et celui en exercice au CEP, Monsieur Gaillot Dorsinvil. Les consignes ont été passées pour que ce soit le porte parole du CEP Monsieur Richardson Dumesle qui les lise juste après l’aube du Jeudi 3 février 2011. Pòdyab ti malere ya !!!

Même pour une seconde, la Chèf n’a lâché ses mines de dame de fer qu’elle a adopté pour inculquer ses ordres à ses subalternes du Conseil Electoral et même au Président Préval et au Premier Ministre Jean Max Bellerive. Parallèlement, la Chèf s’est efforcée d’effacer au fronton de ses souvenirs que les perpétuels chambardements qui ont rendu Haïti invivable ont été concoctés dans ses propres laboratoires travaillant à plein rendement pour la perte de plusieurs pays dont le notre.

Ces laboratoires enfouis aux confins des ambassades aux étoiles apocalyptiques hautement protégées par les boucliers de l’immunité diplomatique travaillent à plein rendement. Et ces laborantins mélangent les venins de la diffamation, du dénigrement, de la déstabilisation, des Coups d’Etat sanglants, (29/30 septembre 1991, 29 février 2004) pour parvenir à la perte de ce pays qui a tellement marre de cette misère qu’on lui a imposée.

Pourquoi une si haute autorité a du se donner autant de fatigues pour venir imposer à toute une nation les résultats de la bouffonnerie du 28 novembre 2010. Pourquoi Madame la Chèf, sous estime-t-elle les facilités mises à sa disposition par la technologie de la communication : téléphones portables, fax, courriers électroniques, SMS, câbles etc. Conjointement, Madame la Chèf dépense toutes ses énergies pour neutraliser les douleurs atroces causées par l’épine de la crise égyptienne coincée au talon d’Achille des gendarmes du monde.

Si la dame de fer a choisit délibérément de rentrer en Haïti en ce moment où tous les regards sont rivés vers l’Egypte et d’autres pays d’Afrique, c’est juste pour faire part en personne des ses menaces indigestes aux plus hautes autorités haïtiennes. De toute façon, elle ne fait qu’exécuter à la lettre le travail pour lequel elle a été programmée.

Des besognes aussi nauséeuses ont toujours été confiées aux « diplomates » dont les artères débordent de ressentiments, de discriminations et de racisme contre ce peuple qui a donné naissance à la liberté des noirs d’Amérique. L’on se souvient en 2004, c’était à Colin Powell et à Brian Dean Curran, tous deux promoteurs de la catastrophe GNB qu’ils revenaient la responsabilité de rameuter les assaillants, bras armée du groupe des 184, pour incendier, tuer, violer et détruire tous les bureaux publics partout sur leur passage et créer les conditions objectives à la déstabilisation et à l’occupation.

Madame s’est sentie encore plus confortable après que son pays ait eu recours à l’arme de l’annulation de visas d’entrée aux Etats-Unis contre les partisans de l’Inite dont un membre en fonction du Gouvernement en l’occurrence l’économiste Gérald Germain, Ministre des Affaires Sociales et du Travail. Le chef de la diplomatie haïtienne, Madame Marie Michèle Rey feint d’ignorer cet affront pourtant irrémissible même pour le commun des mortels et a choisi d’adopter un profile de pintade. Kouman l do gade Minis Germain nan je ?

La véritable mission de Madame Hillary Clinton en Haïti constituait d’obtenir par tous les moyens la capitulation de l’ingénieur Jude Célestin. En second lieu, la commandeure devait adresser des reproches ronflants au Président Préval pour le fait d’avoir piteusement échoué dans ses interminables tentatives d’anéantir le Mouvement Lavalas en dépit de multiples moyens mis à sa disposition. Manzè dwe konprann LAVALAS la se yon bagay konsa konsa !!! 10 ti piti tankou l……. !!!

Pour comble, contre la volonté des maitres du monde, suite à cette insoutenable mobilisation populaire, un passeport diplomatique vient d’être délivré à l’unique leader véritablement populaire en Haïti. Si Madan Clinton konn bagay sa a l ap tou fè estwok. (li ta bon)

Ainsi donc, au bord de la consternation face à l’héroïque résistance de tout un peuple en proie aux pires mortifications, les puissances impérialistes et les Etats-Unis tout particulièrement, dans le cadre de leur politique du pire, jettent à nouveau leur dévolu sur Michel Martelly ou Mirlande Manigat pour pouvoir nous achever une fois pour toutes. Selon leurs projections clairement maladroites, avec n’importe lequel de ces deux larrons de grenn gòch, celle de droite ou celui de l’extrême droite, elles auraient plus de lassitude pour tenir les masses populaires en laisse. Mais, Madame la Chèf parviendra un jour à admettre que l’ingérence, la discrimination, la xénophobie, le mépris de la souveraineté des peuples, l’horreur, le crime doivent avoir des limites ?

Choléra versus impérialisme

Madame Clinton, au cours de cette nième expédition s’est rendue dans un Centre d’enregistrement des victimes du choléra, et aussi faire encore la vedette au milieu de leur souffrance atroce. Si au moins la dame de fer aurait le courage de présenter aux parents de ces martyrs de la Minustah, les excuses du gouvernement étasunien. Pour se faire elle devait avant tout admettre publiquement que ce virus destructeur de vie a été imposé aux pauvres paysans par des soldats népalais.

Ces soldats népalais venus s’enrichir aux dépends de la déstabilisation imposée par les élites GNB, font partie de la Minustha. Et la Minustha nous a été imposée par les puissances impérialistes notamment le Pentagone, l’Hexagone et la Feuille d’Erable suite au coup d’Etat kidnapping commandité et exécuté aux ordres formels de Washington avec Georges Bush comme président pour le malheur d’Haïti, de l’Afghanistan et de l’Irak.

La dame de fer, aux commandes de l’expédition du 30 janvier 2011, n’a pas eu suffisamment de courage pour se rendre à l’évidence que la situation de chambardement et de malédiction que vit le pays actuellement n’est que la matérialisation du plan américain pour Haïti. Madame, commandeure de cette nouvelle expédition ne s’est pas rendue compte que de 2000 à aujourd’hui, la coopération internationale n’est fructueuse qu’en coup d’Etat, en exil forcé, en catastrophes, en hypocrisie, en chambardements, en exclusion, en menaces, en « élections » contestées, en occupation, en ingérence, en humiliation, en mépris, en tremblement de terre naturel, électoral, économique, sociale, politique, en choléra, en assassinat etc.

Washington démasqué

La volonté notoire du Département des Coups d’Etat Étasunien d’empêcher l’ex Président Aristide de retourner dans son propre pays n’est qu’une variable de la stratégie discriminatoire de l’empire vampire. Mais derrière cette « présence après le 2ème « tour » se cache un piège aisément décelable. Sitôt les « résultats » de cette réplique électorale imposés, le Président Obama aura tout le loisir de menacer le président « élu » des pires sanctions au cas où il accepterait que le Président Aristide revienne vivre chez lui avec sa famille, ce qui est un droit auquel il en a plein droit. Pourtant d’une seule voix crie d’une seule voix : Pas de « 2ème tour » sans retour. Nou tande ???

Du même coup, l’homme d’acier Barak Obama, qui dans ses hallucinations électorales a promis qu’il « peut » tout, s’est rapetissé aux yeux du monde. A travers cette décision discriminatoire, il oublie trop vite qu’il a lui-même été la proie de cette même ségrégation à laquelle il a injustement soumis un autre Président noir comme lui, le Docteur Jean Bertrand Aristide. Probablement les lobbyistes GNB l’ont intoxiqué avec leurs diatribes effrontées, ce qui représente leur unique brevet de compétence. Nou konn GNB se DYAB.

Autant que son Président d’acier, la Secrétaire d’Etat de fer est entrain de reconnaitre aussi certainement que le Département des Coups d’Etat Étasunien a concocté tous les chambardements, commotions et autres bouleversements qui ont plongé les masses populaires sous les décombres de la violence quotidienne. Mais, qui a pu conseiller au Président Obama que la guerre, la déstabilisation, les séismes électoraux et la discrimination pourraient être la meilleure politique étrangère ?

L’agent déstabilisateur patenté, Stanley Lucas, au cas où il aurait recouvert un brin d’acuité doit conseiller aux Présidents Bush (père, fils et malentespri) d’en faire mention dans leur mémoire dans le chapitre traitant de raciste, de discrimination et de déstabilisation des régimes populaires en Haïti. Plus préoccupée à faire revenir le statu quo ante en écartant les couches des bas-fonds du pouvoir, Madame Clinton commet la plus grande démence de sa carrière d’apôtre de l’impérialiste féroce. Celle du temps.

Oui, le temps va compter en faveur de ceux qui ont une foi immuable au processus irréversible de l’émergence des masses et ceci à travers le monde. Car avec le temps, le capitalisme aveuglé par sa sauvagerie trépidante est entrain de produire le venin qui ne va pas tarder à le détruire définitivement. En même temps le facteur temps joue contre le vampire impérialiste. Les insurmontables crises économiques auxquelles se trouvent confrontées les puissances capitalistes et d’une façon particulière les Etats-Unis suffisent amplement pour étayer cette appréciation ici exposée.

Les ancêtres de ces couches exclues ont vaincu les chaines de l’esclavage. Si Madame serait au courant, elle devait émettre l’hypothèse que cette même verve combattive encore vivante dans les veines de leurs descendants se manifeste quotidiennement à travers les manifestations LAVALAS. Alors mesdames messieurs au service de l’impérialisme fossoyeur, déstabilisateur, coups d’Etat, Minustah, choléra, exil, assassinat, révocation massive et injustifiée, emprisonnement, persécution politique et économique, expédition « diplomatique » punitive, alimentation d’un climat d’insécurité, n’ont pas donné les résultats escomptés

Les pires châtiments et les injustices les plus révoltantes ne sauraient venir à bout de la verve Lavalas. Entre 1991 et 2011, tous ces mercenaires travestis en « diplomates » en ont tant de fois fait l’amère expérience. Si Madame saurait que c’est du fond de la géhenne GNB imposée par Bush père que les masses populaires sont sorties pour élire le Président Préval en 2006, elle aurait assez d’arguments pour apprécier leur détermination ! Le propriétaire exclusif de Lespwa/Inite a certes trahi les nobles idéaux du 16 décembre 1990.

Malgré vents impérialistes, marrées GNBistes et déloyautés répugnantes de Lespwa/Inite, LAVALAS existe et existera au-delà du temps, de l’espace et des rapaces voraces. Ce n’est pas une nouvelle expédition impérialiste commandée par la Secrétaire d’Etat Etasunien qui pourrait en venir à bout. Imposer aux masses populaires la géhenne GNB ne fait que retarder l’échéance de leur émergence à travers LAVALAS, et qui aura lieu en dépit de leur opposition manifeste.

Le 30 janvier 2011, Madame Clinton est venue imposer aux pays les résultats du « premier tour » du séisme électoral du 30 novembre 2010. Lecteurs, lectrices, ne soyez nullement étonnés de voir le 21 mars 2011, c’est le trio impérialiste Barack Obama, Nicolas Sarkozy et la reine d’Angleterre en personne qui seront venus nous imposer le M de leur choix. Sa pa twò piti pou yo fè.

Ce Mullet, au faite de l’impertinence a programmé la réplique électorale pour le 20 mars 2011. Bien avant, rappelons que quatre conseillers insoumis ont catégoriquement refusé de valider ce document diplomatique imposé par la dame Clinton en y apposant leur griffe. Mais pourquoi Gaillot Dorsinvil n’a-t-il pas proposé aux présidents Barack Obama, Nicolas Sarkozy, la reine Elisabeth, et à ce Mullet ombrageux de signer en lieu et place des conseillers rebelles ?

J. Fatal Piard


"Yon sèl nou fèb, ansanm nou fò, ansanm, ansanm nou se Lavalas"
CFLHO
P.O.BOX 2252
Fort Pierce, Florida 34954
http://www.fanmilavalas.net/
info@fanmilavalas.net
312-735-6297