dimanche 31 mai 2009

BÒN FÈT MANMAN CHERI!


Manman se ou menm ki sous la vi
Se yon pwomès lanmou garanti.
Ou se limyè ki fè tout nanm rejwi
Ou se pouvwa ki fè tout san tresayi.
San prezans ou tout bagay toutouni
Se avèk lanmou pa w ke la tè kouvri
Se yon lanmou ki pi fò pase maji.
Se ou sèl ki ka konprann tout sa ki di
Se nan bra w tout doulè ka leve kouri
Se nan zye w ki gen paradi.
Pou mwen wap monte tout mi
Pou mwen ou fè tout kri
Pou wou map djayi nan dife jis mayi mi.
Pa gen pawòl kap janm ka ase pou di
Tout sa ki nan fon kè m, tout sa mwen santi.
Se sèlman lè ou ri
Mwen ka jwenn plezi.
Mwen pap janm sispann di w mèsi
Paske san wou pa gen avni
Malgre tout pwoblèm ak la vi di
Malgre tout pawòl anpil ki pa janm fini
Se lanmou pa w sèlman ki pap janm fin jwi
Manman ou se tout sa mwen ye, ou se enfini
Flanm bonè w fè tout bagay akonpli.
Kit ou rich ou pòv ou se lavi.
Kit ou blanch, wouj ou nwa ou beni.
Menm si w vivan ou mouri
Pou wou yon sèl jou pa sifi
Doulè w yo paka gen pri
Chak jou ta sipoze fèt ou san patipri.
Pou sa w reprezante nou pa gen anyen pou ofri w
Lanmou nou twò piti Men pran li tanpri.

NGIE

OMAJ POU PÈ JAN JIS


JYERI!
Ou ale, ou pran devan, konplotè yo elimine w.
Ou pase nan ran zansèt yo.
San vwa yo pèdi yon vwa ki te toujou gen larezon.
Timoun nan ti plas Kazo yo, pèdi yon kè ki te konn renmen.
San papye nan Miyami, pèdi yon zanmi fidèl ki pat janm bouke.
Ayiti pèdi yon konbatan ak konviksykon.
Moun kap goumen pou respè dwa moun,
Pèdi yon kolaboratè fawouch.
Jeyeri, moun tankou w pa ka mouri!
Moun tankou w pa ka sispan goumen!
Pandan nap kontinye batay la isit,
Ou menm, kontinye travay ou lòt bò.
Fè dlo kap koule nan je pèp ayisyen,
Lave san inosan kap simayen tou patou an Ayiti.
Di Makandal, Ayiti bezwen konkou l
Pou n kwape maladi entènasyonal.
Di Kapwa Lanmò, voye prete n kouray li
Pou n al repran Vètyè.
Di Marijan, anpil fanm lakay ap dòmi nan kabann lenmi.
Di Tousen, ban nou ladrès li
Pou n mete koulèv 3 tèt la deyò nan peyi ya.
Di Desalin, machann peyi yo, twoke endepandans
Pou zèl poul ak diri pèpè.
Jyeri, lenmi w yo voye w ale twò bonè
Men yo pa ka touye nanm ou.
Klere chimen n pou n ka vanse nan liberasyon peyi ya.
Jyeri, kontinye voye je sou Ayiti ak tout pitit konsekan yo.
Jyeri! Ale. Ale. Na wè lòt bò.
Mod Jan-Michel (Sanit B.)

www.fanmilavalas.net

samedi 30 mai 2009

MAPOU A FÉK KARE BOUJONNEN


KON YON KOUT LORAJ
NOUVÈL LA TONBE
ZEKLÈ PA GEN TAN FÈ KLA W
PAWÒL LA GAYE
PÈ JAN JIS TRAVÈSE
LI JANBE, LI ALE
LI PRAN DEVAN.
ANPIL MOUN PANTAN
KOU SA A PRAN N SAN ATANN
MEN, NOU PRAN NAN LYANN
AK MALFEKTÈ NOU VANN
NAN YON PEYI KA P DEPAFINI
ANBA BÒT MALFINI.
NAN TI PLAS KAZO RÈL SA A DEJA RIVE
GEN MOUN KI DEJA AP MANDE
KI LÈS KI PRA L EDE YO KARE
AK YON GRANGOU KLOWÒKS
KI PA GEN GOU SÒS
NAN MIYAMI, MOUN SE KÒD NAN REN
NOU LAGE TANKOU SEN DENDEN
NAN KÈ TOUT AYISYEN, YON LESPWA KI CHAPE
MOUN KI PA BLIYE SONJE
KÒMANSMAN 80,
SA K TAP PASE NAN MIYAMI
SE TANKOU CHYEN
YO TE PRAN AYISYEN
DEPI JENN TI GASON
YON PÈ KI PA T JANM PÈ
PA T POTE PANTALON L
POU BÈL TWAL BÒS TAYÈ
JENN PRÈT FÈK SAKRE
PA T RETE KANPE GADE
NAN TI AYITI
SE LA A LI TE VI N TABLI

KI MOUN KI KA BLIYE
KONTRIBISYON LI POTE
NAN EDE AYISYEN
VI N BON JAN REZIDAN.
NAN LANE 86 YO
LI KITE VEYE YO
PASKE L TE KWÈ LÈ TE RIVE
LAKAY NOU PRA L GOUMEN
FOK NOU MET MEN NAN MEN
MALGRE LI KOULE SWÈ,
LI PA MENM GEN TAN WÈ
YON AYITI TOU NÈF
YON MÈKREDI 27 ME 2009
GWO MAPOU SA A TONBE
MEN FOUT VYÈY PETE JE
KABRIT PA P RACHONNEN L
LI FÈK KARE KANPE
EL GEN POU L BOUJONNEN.

JANLORAN

www.fanmilavalas.net

vendredi 29 mai 2009

KOURAJ AK FANMI E ZANMI REVERAN PÈ GÉRARD JEAN-JUSTE


Kouraj ak Fanmi e Zanmi Reveran Pè Gérard Jean-Juste.

Lenmi pèp la ak fòs fè nwa, ki nan Pòtoprens, Vatican, Wachintonn, Pari, Monreal, ak Santo domengo bat bravo la kontantman lè yo kanpe sou tèt mòn lopital, oubyen nou te ka di sou tèt la tou efèl pou yo asiste ak limyè pè Jean Juste kap disparèt sou basen Pòtoprens. Etwal sa pa file tankou san manman yo imajine l, etwal la chanje plas pou li kontinye klere je mas pèp la.

Lap kontinye klere chimen ayisyen san papye Nan Pari, Nouyòk, Monreal, Sen Domeng elatriye. Mechan lakay ak kriminèl lòt bò dlo, kolon blan ak kolon nèg dayiti asasinen avoka ayisyen san papye yo, ki pa gen men l tranpe nan anyen ki sal pandan yap kriye konplo kont avoka piyajè kap fè zak malonèt.

Pè Jean-Juste se te yon sitwayen onèt, yon nonm ki gen lafwa, ki te bay tan li, konesans li pou kòz pèp la. Jodia li bay vi li tankou Jezi Kris pou pèp ayisyen an.

San manman yo gaye nan tout biwo leta yo an ayiti tankou nan lòt bò dlo, pouvwa an plas la pote reskonsabilite tout zak brigandaj ekip tranzisyon an fè, tankou touye Pè Jean Juste, maspinen moun Bèlè, Sité Solèy, Matisan elatrye.

Pouvwa a mare sosis li ak zak brigandaj nan administrasyon piblik yo, li bay jarèt nan kenbe inosan nan prizon pou angajman politik yo. Pouvwa a mache tèt bese tankou yon kamyon san limyè, san fren nan koripsyon. Chak jou ki pase, youn nan limyè demokrasi a mouri, nan oganize eleksyon bouyi vide, nan retire chak jou dwa ak libèté pèp ayisyen an. Jèm divizyon jèmen nan mitan popilasyon an. Apre jistis la pran an otaj ak malfra, magouyè.

Koripsyon tounen angrè nan jaden leta a. Pèp la ap benyen nan kras, ak pwoblèm sante, edikasyon, ak grangou. Move pratik sa yo pè Jean-Juste tap defann fè l pèdi lavi l pou pèp ayisyen an.

Disparisyon sa a se yon kout ponya nan kè chak ayisyen kap benyen nan la mizè, yon gwo gason vanyan ki pat janm detache li ak konviksyon l pou respè pèp ayisyen an. Lanmò sa a lèse nan kè tout ayisyen yon dèy pou tout lavi.

Ki diferans ki gen ant pouvwa tranzisyon an ak ekip 2006 la, ki chak jou pi plis vle plonje peyi a nan dezespwa?

Latòti touyé kò a, men li pap ka touche lespri a. Sann nan ap tounen angrè pou fè lajistis sosyal, libète, donnen nan peyi a.

Nou desann nou byen ba devan kadav nonm sa, pou kouraj li ak konviksyon l pou yon lòt ayiti. Kondoleyans ak tou fanmi li, zanmi, ak kamarad li, ayibobo pou yo. Nou mande granmèt la nan amou li gade yon plas spesyal pou Pè Jean-Juste. Bon kouraj e pa dekouraje ak tout fanm tankou gason ki vle swiv tras Pè Jean-Juste.

Paris, le 28 Mai 2009.
Cajuste joseph

www.fanmilavalas.net

jeudi 28 mai 2009

SÈL PASPÒ E SÈL VIZA, KI KONTE SE LANMOU.


Pè Jean Juste triyonfe

Paske nan pòt lanmò a,

Sèl paspò e sèl viza

Ki konte se LANMOU.

E se la ! Wi , wi, se la !

Se la, nan pòt lanmò a

Nou tout gen pou pase.

Se la, sèl paspò e sèl viza

Ki konte se LANMOU.

Se la, nan vil Jerizalèm,

Anndan jaden Jetsemani,

Arestasyon Jezi te fèt

Nan blakawout lahèn.

Se la, nan Petyon Vil,

Anndan legliz Sen Pyè,

Arestasyon Pè Djeri te fèt

Nan menm blakawout la.

Se la, sou tèt tèt mòn kalvè,

Tout bouji lanmou te etenn

Pou mechan yo sakrifye Jezi.

Se la, nan kacho prizon lakay,

Yo te deja sakrifye Pè Jean Juste

Sou lotèl kidnapinn 29 fevriye a.

Se la, akoz lanmou ki nan kè l,

Jezu te ofri tout san ki nan kò l

Pou wouze tout jaden delivrans.

Se la, nan swiv Jezu ke l renmen,

Pè Jean Juste ofri dènye gout san pa l

Pou Ayiti tounen yon tè delivrans.

Se la, nou ka dekouvri aklè

Pa gen pi gwo prèv lanmou

Pase lè ou sakrifye lavi ou

Pou moun ou renmen yo.

Se la tou nou dekouvri

Mouchwa konsolasyon

Pou siye dlo nan je moun

Ki renmen Frè nou an.

Onè pou ou, Pè Jean Juste!

Respè pou ou, Frè nou Djeri!

W ap toujou ret byen vivan

Nan lespri moun ki renmen w.

Se la ou triyonfe sou lanmò!

Plis nou rale zetwal konpliman

Pou ofri w kouwòn rekonesans,

Plis nap kontinye toujou sonje:

Se la, nan pòt lanmò a

Nou tout gen pou pase.

Se la, sèl paspò e sèl viza

Ki konte se LANMOU. Dr Jean-Bertrand Aristide Pretoria, 28 -05- 2009www.fanmilavalas.net

UN ARBRE GIGANTESQUE VIENT DE TOMBER, SA FLAMME CONTINUERA A NOUS ECLAIRER


Le Comité Fanmi Lavalas des Haïtiens d’Outre mer annonce avec beaucoup de peine la triste nouvelle de la mort d’un grand homme, Père Gérard Jean Juste.
L'événement combien triste et pénible qui s'est produit ici nous jette tous dans la consternation. L’homme au visage de prophète s'est éteint le mercredi 27 Mai 2009 aux environs de 5 heures de l’après- midi à l'âge de 62 ans, à l’hôpital Jackson de Miami.

Plus qu'un grand leader Père Gérard Jean Juste est une légende. Ses incessants coups de boutoir contre la dictature, l’injustice sociale et le coup d’état du 29 Février 2004 ont fait de lui le témoin à charge numéro un de l‘oppression des gouvernements tortionnaires sur un peuple innocent. Il a participé à tous les combats engagés. Père Jean Juste était l’un des rares hommes religieux qui soutenait la lutte des masses défavorisées à côté du Dr. Jean Bertrand Aristide, responsable d'un grand mouvement politique Fanmi Lavalas. Son militantisme Lavalassien s'exerçait sans fard ni retenue. Il n’était que sincérité et rien ne lui faisait reculer.
Sa vie fructueuse trop tôt écourtée fut placée sous le signe des miracles. Il sortit vivant des terribles coups et blessures reçus en prison à cause de sa conviction politique. Son comportement héroïque durant sa captivité lui a procuré l’admiration de tous. Tombé malade dans la prison, il fut atteint d'un cancer du sang dont il guérit miraculeusement.

Mais revenons à cette condamnation qui frappe le courageux Prêtre de la théologie de libération. Que lui reprochait-on au juste? Sa détermination à lutter pour les pauvres, les sans papiers et les sans voix. Il a dédié sa vie entière à la cause du peuple haïtien tant en Haïti ou en dehors du pays. Aux États-Unis, sa voix sur le mode de vie de ses compatriotes et ses positions radicales sur la question de “TPS” lui ont attiré l’admiration de tous. Il conserve une activité sociale intense aux côtés de nos concitoyens. Il se montre compatissant et charitable envers tous. Ses activités religieuses et politiques, surtout au Centre de Refugiés Haïtiens le distingue comme l'un des plus grands résistants de tous les temps.

Avec son décès, c'est un combattant qui s'en va, mais la lutte à laquelle il a apporté une contribution considérable doit continuer.

Son décès constitue un coup dur pour l’organisation, confrontée à des problèmes de toutes sortes. La disparition de plusieurs dirigeants, persécutions et emprisonnement des membres de Fanmi Lavalas, devraient inciter à l'unification de ses membres. Maintenant plus que jamais nous devons constituer une force de plus en plus homogène pour continuer le travail combien majestueux commencé par nos ainés.

La communauté haïtienne américaine a perdu un visionnaire une figure emblématique qui travaillait d’arrache pied à l'émancipation de la communauté haïtienne du Sud de la Floride. Le Dr. Jean Bertrand Aristide se voit amputer d’un des membres de sa famille, il a perdu un frère, un ami, un compagnon de vieille date. L’organisation a perdu l’un de ses meilleurs enfants.
Fidèle à ses convictions et à ses amis, Jerry était à la fois autorité naturelle et gentillesse spontanée. Nous, membres du Comité Fanmi Lavalas des Haïtiens d’Outre mer adressons à la famille du Père Gérard Jean Juste, à ses amis et à tous les membres de Fanmi Lavalas implorés par cette perte, leurs condoléances les plus attristées et les plus sincères.
Que son âme se repose en paix dans la maison du Seigneur !

mercredi 27 mai 2009

Père Jean Juste, Paire des gens Justes

Un Vétéran s’en est allé, et le deuil a assombri toute la cité. Un griot est parti pour l’éternité et toute la tribu est en pleurs. Mais le prophète s’est éteint et la lumière ne s’arrête pas. La communauté haïtienne de Miami vient de sonner le glas pour annoncer dans la douleur, dans un déluge de larmes le départ de cette planète, du Révérend Père Gérard Jean Juste. Père Jean Juste est l’un des ténors de la théologie de libération à côté de Jean Bertrand Aristide en Haïti, de Leonardo Boff au Brézil, d’Oscar Romero à Salvador.

Père Jean Juste est le Porte Parole des pauvres, des sans abris et de tous les assoiffés de justice, Père Jean Juste est le porte-voix des victimes de l’exclusion, de ceux qui ont faim de l’amour, des souffrants de l’égoïsme et des inégalités de toutes sortes, Père Jean Juste est le Porte drapeau des immigrants, des sans Papiers, de ceux qui ont bravé la mer et pour qui le TPS n’est pas une loi. Père Jean Juste est l’Homme des gens justes. On peut bien comparer la lutte de Père Jean Juste à celle de Moise qui s’est livré à la libération d’un peuple opprimé par l’esclavage. Ce cri de Moise est venu souvent de la bouche du Prophète de Petite Place Cazeau « J’ai vu la souffrance de mon peuple, j’ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs exode 3 :7 ». Père Jean Juste est un martyr , en pleine distribution de nourriture aux enfants démunis il est arrêté et torturé par les acteurs politiques de 2005, quelques mois plus tard dans l’enceinte même de l’église St. Pierre de Pétion-Ville, à cette même église où Izmery a été immolé , drapé dans sa soutane de prêtre il est battu, malmené et humilié pour se reconnaître plus tard en prison.

A l’instar du Prophète Jérémie il a connu la prison, comme Martin Lutter King il a prêché l’amour, comme Mahatma Gandhi il a vécu la non violence et il a vaincu la violence. Comme Moise n’a pas vu la terre promise, lui non plus il n’a pas vu le jour de la libération intégrale du peuple haïtien. Le départ de père Jean Juste nous coûte des larmes, la séparation de Père Jean Juste nous donne des douleurs, la disparition de père Jean Juste nous procure des pleurs certes, mais nous croyons que père Jean Juste n’est pas mort. Pendant des années encore on aura entendu dans toute Little Haiti ses cris dénonçant la discrimination des lois de l’immigration, pendant des années sa voix retentira sur Haïti toute entière pour dire non à la violence, non à l’exil, non à l’arrestation arbitraire, non au coup d’Etat. Jean Juste n’est pas mort et c’est maintenant que ses bourreaux vont trembler, car sans se confesser et sans se convertir ils laissent partir leur victime, l’homme dont le cœur est toujours plein de clémence et de tolérance. Père Jean Juste est parti en mission pour rencontrer Martin Lutter King à qui il dira que l’amour et l’égalité des races est encore un rêve, à John Fritz Gerald Kennedy qu’il dira que la démocratie et la Paix sont encore des grands défis pour les peuples , à Jn Marie Vincent ,que alfabetizasyon an tonbe nan betiz, à Dessalines que peyi a vann, peyi a fann ,peyi a rann , peyi a tonbe nan sann, et l’union ne fait plus la force. Il n’est pas mort ! Son corps a succombé aux vicissitudes et aux douleurs qui ont défié la science, à des maux que son cœur et son cerveau ne pouvaient plus commander, à des chocs politiques que sa conviction et son moral ne pouvaient plus dompter.

Au nom de la grande cohorte Lavalassienne nous souhaitons bon voyage à père Jean Juste, au Revoir à père Jean Juste. Au nom des cadres , des organisations de base , au nom de la philosophie lavalassienne Nou di mèsi Pè jean Juste , mèsi anpil konpatriyòt, nap kontinye veye yo . Le centre Haïtien de Recherches et d’investigations en sciences Sociales salue avec révérence les dépouilles de ce grand Mapou qui est tombé dans la forêt des justes. Que ses manifestations de foi, ses leçons de courage, ses messages de Patriotisme servent encore d’huile à nos lampes pour apporter la lumière dans le royaume des ténèbres, servent à nous tous des refrains d’espoir, des chants de résistances, des cantiques d’amour et d’amitié car comme disait Roumain dans Gouverneurs de la Rosée « Le fruit qui pourrit nourrit l’espoir de l’arbre nouveau »

Professeur Bell Angelot
Directeur du Centre Haïtien
De Recherches et d’Investigations
En Sciences Sociales

HAITI OBSERVATEUR UN JOURNAL DIFFAMATEUR, OPERANT ILLEGALEMENT DANS PLUSIEURS PAYS AU DEPENDS DES CONTRIBUABLES


DEMANDE DE DROIT DE REPONSE AU JOURNAL
HAÏTI OBSERVATEUR
PAR LE COMITÉ FANMI LAVALAS DES HAÏTIENS D’OUTRE-MER

Pli recommandé, avec accusé de réception,
Adressé le 27 mai 2009 au Directeur du journal Haïti Observateur


Monsieur le Directeur,
C’est avec stupéfaction que le Comité Fanmi Lavalas des Haïtiens d’Outre-mer, ait pris connaissance, dans le numéro de Haïti Observateur daté du.09 mai 2009 de l’article intitulé « Un mandat d’amener lancé contre Aristide» à travers lequel le représentant national de l’Organisation Fanmi Lavalas, Dr. Jean Bertrand Aristide est gravement mis en cause.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, sur le droit de la presse, nous entendons exercer notre droit de réponse et vous demande donc d’insérer notre réplique dans le prochain numéro de votre journal.
Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur nos salutations distinguées.
Comité Fanmi Lavalas des Haïtiens d’Outre-mer

TEXTE EN DROIT DE REPONSE


HAITI OBSERVATEUR UN JOURNAL DIFFAMATEUR, OPERANT ILLEGALEMENT DANS PLUSIEURS PAYS AU DEPENDS DES CONTRIBUABLES

Port-au-Prince Haïti, nombreux sont ceux qui essayent d'associer le nom du président Aristide, notre leader historique à la drogue et à toutes sortes de malversations. Des diffamateurs qui se basent sur les ouï-dire et des affirmations fondées sur des allégations d’ennemis acharnés du peuple haïtien qui font complètement fis de la notion judiciaire et démocratique stipulant qu’un accusé est innocent jusqu'à ce que la justice prouve le contraire.

Durant les sept premiers mois de la présidence du Dr. Aristide en 1991, son gouvernement était le premier et reste à nos jours le dernier à renflouer les caisses du trésor public. Jusqu'à date, nul autre gouvernement ne peut s’arroger le droit de se vanter d’un tel accomplissement. Mentionnons également qu’au cours de son deuxième mandat en 2001, malgré l’absence de l’apport bilatéral, le gouvernement de monsieur Aristide a réalisé, à travers tout le pays, avec un budget 3 fois moins que celui du gouvernement actuel, des travaux de construction de grandes envergures tels : complexes éducatives, logement pour les démunis, routes, aéroports, hôpitaux, réseau électrique, création d’emplois etc.

Nous pouvons aujourd’hui dire avec fierté que la très courte présence du Dr. Aristide au timon des affaires de l’état n’était qu’exemplaire au niveau de gouvernance dans la transparence et la participation massive et inhabituelle des plus démunis et ceux que les administrations antérieures ont toujours écartés.
N’empêche qu’un petit groupe de politicards s’arrogent le droit de minimiser les réalisations louables de la gouvernance progressiste de ce héros national qui malgré les enjeux a toujours mis son pays avant tout autre. Ces incompétents sont des vendeurs de pays qui n’excellent que dans la politique de la diffamation. Ils n’ont aucun projet tangible pour aider le peuple qu’ils prétendent aimer à s’améliorer et avancer vers la route du progrès. Ils se disent être des leaders et prétendent pouvoir faire mieux que leurs prédécesseurs et pourtant, ils n’ont pas de projet de gouvernement pour permettre à la nation de faire une comparaison logique et décider s’ils méritent ou non d’avoir le privilège de la gouverner.

Il y a une semaine, dans un article publié dans Haïti Observateur, un journal opérant illégalement dans plusieurs pays ( Voir dossier en annexe et en lien sur le site de l’état de New York http://appsext8.dos.state.ny.us/corp_public/CORPSEARCH.ENTITY_INFORMATION?p_nameid=2135586&p_corpid=2082074&p_entity_name=%48%41%49%54%49%20&p_name_type=%25&p_search_type=%42%45%47%49%4E%53&p_srch_results_page=3 ) a fait état de l’existence qu’un mandat d’amener qui aurait été déposé contre le docteur Aristide par le commissaire de gouvernement de la ville de Miami.
Après maintes recherches entreprises auprès de Mr. Bill McCollum, l’authenticité de ces déclarations n’a pu être établie. Ces instances nous ont référés au bureau de Tallahassee. Mais jusqu'à la publication de cette réplique toujours aucune preuve fournie sur l’existence d’un tel document.
Pourquoi ces assauts contre le Dr. Aristide, un homme d’un renom international qui a grandement contribué au renouveau de la démocratie haïtienne ? Pourquoi ceux qui prétendent vouloir défendre le pays des griffes de l’international ont-ils si peu de confiance dans la justice haïtienne quand il s’agit de défendre la cause de la république ? Quelle sorte d’Haïti préconise le propriétaire du journal illégal Haïti Observateur Raymond Joseph (Gwo Anbasadè Devan Letènèl Pou Ayiti) ? Serait-ce une Haïti sans état de droit où la démagogie, et la gabegie administrative règneraient en maître?
Souvenons-nous qu’en 2006, une lettre a été expédiée au bureau de l’ambassadeur Raymond Joseph par le député Hastings de la Floride à l’endroit du Président Préval pour demander au Gouvernement de Georges Bush d’arrêter l’expatriation des immigrés haïtiens. Cette lettre d’une importance capitale fut gardée pendant des mois au bureau de l’ambassadeur pour des raisons que nous aimerions qu’il révèle aujourd’hui à tous nos frères et sœurs qui se sont vus expatriés depuis. Nous devons souligner que l’ambassadeur a fait parvenir la dite lettre à destination seulement après qu’un organisme de droits humains, Projet Prioritaire Haïtien, ait rendu l’information publique. Entre-temps, l’immigration américaine continue à déporter massivement nos compatriotes vers Haïti (voir lien pour corroborer l’assomption http://www.hpp4haiti.com/fr_lambassade.htm http://www.hpp4haiti.com/clerisme_ltr.htm http://www.hpp4haiti.com/rephastings_1107.pdf )

Récemment dans un article publié dans le Miami Herald et que les forums Haïtiens trouvent plaisir à publier sans soucis du respect de l’éthique professionnel, le nom du Dr. Aristide fut encore mentionné au même titre que des dirigeants corrompus de l’Amérique latine. Après notre intervention auprès du journal, demandant une rétraction de l’article ou nous fournir des preuves pour corroborer ses affirmations calomnieuses, il s’est contenté de rendre le lien introuvable, sans pour autant répondre à notre demande de correction ni présenter des excuses pour ses erreurs (http://www.miamiher/ald.com/news/breaking-news/v-fullstory/story/995131.Html)

Jusqu'à quand nous Haïtiens, allons continuer à aider les ennemis de la république à éliminer nos vrais amis, humilier, critiquer malhonnêtement ceux qui luttent à nos côtés pour la défense de nos intérêts ? Il est temps pour nous d’arrêter d’encourager les langues de vipères dans leur sale besogne avec notre silence tacite et complice ?

Le but de cette réplique est de démontrer l’importance de porter des accusations justifiées pour la bonne marche de notre république, pour le respect de la bonne gouvernance.

Pour l’histoire et pour la vérité, Président Aristide et sa famille n’ont jamais eu de relations étroites et malintentionnées avec des trafiquants de drogues, particulièrement Jacques Kétant qu’on dit souvent à tort être le parrain d’une des filles Aristide. Mettons fin une fois pour toute à cette histoire odieuse et calomnieuse. Réclamons dès aujourd’hui que ceux qui prennent plaisir à propager cette histoire entre le Président Aristide et des repris de justice soient poursuivis par la justice haïtienne pour diffamation.

Nous demandons à Haïti Observateur d’avaliser les affirmations publiées dans son article sur le Dr Aristide et sa famille. Des copies conformes de l’acte de naissance de la fille du Dr. Aristide qu’il dit être la filleule de M. Kétant et du dit mandat d’amener contre Dr. Jean Bertrand Aristide.

Le Président Jean Bertrand Aristide et son gouvernement préconisent toujours un rapport serein entre Haïti et la communauté internationale dans le respect mutuel. Rapport que nous continuons à encourager vivement. Néanmoins, il est du devoir de tout citoyen de protéger les vraies valeurs de son pays. Nous n’avions pas obtenus notre indépendance pour devenir des enfants aux diktats de la communauté internationale

vendredi 22 mai 2009

DANS NOS RANGS TROP DE TRAÎTRES, DU SOL ET DU SOUS SOL NOUS NE SOMMES PLUS MAÎTRES


Pour le Drapeau, Pour la patrie, Vivre est beau
Dans nos rangs trop de traîtres
Du sol et du sous sol nous ne sommes plus maîtres
Pour le pays, pour la patrie, lutter est beau.

Nous cultivons une littérature de la mort dans notre vie de peuple. Par exemple nous commérons la mort de nos héros. Les mots ont leurs maux, ils influencent nos attitudes, ils ont leur magie et leur force dans notre vie. L’expression « La Mort » est souvent scandée dans des déclarations historiques. Liberté ou la mort, pour le drapeau mourir est beau ! Je pense qu’il faut vivre pour le pays et lutter pour la patrie. Comment mourir pour la patrie sans avoir vécu pour cette patrie ? Liberté et la vie ! Pour le drapeau, pour la patrie, vivre est beau!
Le congrès du Bois Caïman, 13 au 14 Aout 1791 et celui de l’Arcahaie sont deux hauts faits politico culturels les plus profonds dans notre histoire. Ils sacralisent l’unité raisonnée, l’esprit de compromis historique, de l’alliance tactique, de la capacité de transcender, de sacrifier l’intérêt personnel au profit de l’intérêt collectif.
Un bref historique de notre drapeau.
Un drapeau est une pièce d’étoffe attachée à une hampe, qui permet grâce a l’emblème qui y est représenté, de le rattacher à un groupe, une nation, une collectivité, une ville ou un organisme. Haïti a son drapeau en 1803.
En février 1803 Dessalines proposa d’adopter un seul drapeau pour consolider l’unité entre les diverses fractions de l’armée indigène, ainsi le bleu et le rouge furent adoptés. C’est ce bicolore qui fut baptisé à Mérotte au perystile de Grann Guiton, au congrès de l’Arcahaie.
La constitution de 1805 institua le drapeau Noir et Rouge. Lors de la scission, Christophe conserva le Noir et rouge, et Pétion réhabilita le bleu et rouge. Après, plusieurs gouvernements ont adopté les couleurs qui répondent à leurs aspirations ou à leurs émotions. Soulouque avait aussi consacré le Noir et le Rouge comme emblème de son empire.
En 1915 au débarquement des américains le bicolore bleu et rouge a cessé de flotter jusqu’au 21 aout 1934. Cette date a marqué symboliquement la désoccupation graduelle du territoire haïtien. En 1964 François Duvalier revient avec le Noir et rouge, et le bicolore bleu et rouge est consacré alors comme les couleurs de la résistance contre la dictature Duvaliériste.
Le 25 février 1986 après la chute du régime le bleu et rouge est réapparu dans notre ciel.
La Conférence de l’Arcahaie
Ce fut à l’initiative de Pétion que les principaux chefs militaires du mouvement indépendantiste de la grande région de Léogane, Petit Goâve et de Port au prince eurent organisé la Conférence de l’Arcahaie. Participaient aussi à cette conférence les chefs de bandes des Congo, groupes très radicaux, tels les Cangé, les Marion, les Mimi Borde, les Lamarre, les Sanglaou, etc.
La conférence avait deux objectifs fondamentaux, premièrement faire reconnaître l’autorité de Dessalines surtout à certains combattants de l’ouest qui faisaient allégeance à Lamour Dérance. Deuxièmement, développer un plan de bataille pour refermer l’étau sur la région de l’ouest. La question du drapeau était aussi à l’ordre du jour, mais en second plan, car depuis février 1803 Dessalines avait ordonné à tous les Officiers d’arracher la bande blanche du drapeau français. Finalement le congrès eut lieu, mais pas dans l’unanimité, car les congos avaient une position radicale qui s’opposait à celle de Pétion et de Dessalines.
Le Bonnet PhrygienCe fut un bonnet rouge porté à Rome par les esclaves affranchis. La révolution française l’adopta comme symbole de la Liberté. Son usage se répandait aussi à St Domingue sous le nom de bonnet de la Liberté sous la deuxième commission civile. Ainsi le bonnet phrygien qui coiffe le palmiste, l’arbre de la liberté, forme les armoiries de la République d’Haïti.
Aujourd’hui Haïti est sous l’occupation d’une multi force onusienne, la troisième en moins de soixante quinze ans. Ne parlons pas de fête du drapeau, mais plutôt de la commémoration du drapeau, et en cette occasion psalmodions ensemble ces mots de Sténio Vincent au moment de hisser le bicolore bleu et rouge sur les mâts de Casernes Dessalines le 21 août 1934 : « Qu’il soit désormais l’emblème respecté d’une petite nation ayant la volonté de vivre dans la liberté par l’ordre et dans le travail sous l’égide salutaire de la paix publique »
Il est honteux de le constater, mais c’est la vérité
Dans nos rangs trop de traîtres
Du sol et du sous sol, nous ne sommes plus maîtres »

Professeur Bell Angelot
Directeur du Centre Haïtien de Recherches
Et d’Investigations en Sciences Sociales

mercredi 20 mai 2009

TRAVAY POU RETOU A KA FÈT PI VIT, NAN MOBILIZASYON AK NEGOSYASYON!


SISPANN VIZE CHÈZ BOURE YA SÈLMAN, GADE MIZÈ PÈP LA.
TOUT MOUN DWE VIV TANKOU MOUN

Zanmi kanmarad Fanmi Lavalas, twonpèt rasanbleman an sonnen pou nou rasanble tout fòs nou ansanm pou nou travay pou peyi a. Jodiya nou rive nan kafou listwa kote peyi Dayiti plis bezwen jèn ak granmoun li yo. Fanm vanyan ak gason kanson, entèlektyèl ak analfabèt, moun lavil ak moun andeyò, moun rich ak moun pòv, boujwa ak pwoletè poul kanpe nan ran peyi tout bon vre.
Frèm, sèm sispann bat tèt nou, sispann kite moun ki kwè ke yo se malis epi nou menm se bouki fè nou antere tèt nou tou vivan. Tout moun gen mwèl tout moun ka reflechi si li pa malad nan tèt. Tout refleksyon yo dwe dirije pou devlope peyi nou dabò avan pòch nou.

Nou soufri yon mal andemik, ki toujou fè nou wè tèt nou anvan peyi, lè ya sonnen pou nou sispann. Twonpèt mobilizasyon an sonnen, pou nou libere yon lòt fwa ankò, pitit libète a ki nan pasaj. Mete bon konprann nan tèt nou, fè yon jefò pou nou wè klè, lè youn goumen ak lòt se peyi a ki an defisi, lè youn pa vle chita ak lòt, avantaj la se yon lòt moun ki jwi l.

Gade jan Sendomeng devlope sou tèt peyi dayiti, men kounye ya yo vle okipe nou, yap touye pitit nou, koupe zòrey yo, pitit pèp la ap mouri toupatou, nan lanmè Etazini oubyen lakay vwazen. Se twòp atò. Twonpèt la sonnen pou nou reveye nan pwofon somèy divizyon kap antere peyi a.

Lè ya rive pou chak moun sispann kouri dèyè chèz prezidansyèl la pou nou panse peyi. Kit ou te rele Mayizena, Savon, Aseyan, Anrio, Kaliva, Guylèn, Malèn, Yoyo elatriye se antann poun antann nou, travay pou retou a ka fèt pi vit.

Nou pa bezwen yon lòt pouvwa pou retou a, ni pou nou ka ale nan eleksyon an 2010. Gouvènman Prezidan Preval la fèt pou l bannou tout pasaj nou bezwen. Mobilizasyon ak negosyasyon se kle pwogè nan tout bagay.

Nou bezwen Titid retounen pi vit. MOBILIZASYON-NEGOSYASYON! Nou bezwen lavichè a fini? MOBILIZASYON-NEGOSYASYON! Nou bezwen al nan eleksyon? MOBILIZASYON-NEGOSYASYON!

Prezidan Preval dwe n monnen se poul peye n. Menm kan li pat manm okenn pati politik sa pa vle di se poul engra, omwen li dakò li se ayisyen.

Pèp ayisyen grangou, lap mouri tou patou nou dwe fòse Prezidan preval remèt enpe nan sa Fanmi Lavalas fè pou li. Si pèp la pase chache l yon lòt fwa ankò lap konn sa poul fè ya, pa kitel twò ta, lè a rive, anvan manda 5 kan bout fòk MOBILIZASYON-NEGOSYASYON AN RIVE FÈT , POU PREZIDAN ARISTID TOUNEN AN AYITI.

Fanmi Lavalas se pam, se paw, se pa nou tout. Titid di tout moun se moun sa vle di tout moun konte, tout moun dwe jwenn, tout moun dwe viv tankou moun.

Pèp ayisyen! Lavalasyen! Lavalasyèn! lè a rive pou nou leve kanpe pou MOBILIZE pou fè respekte dwa nou:

Dwa pou nou viv tankou moun.
Dwa ak libète pou chwazi pwòp dirijan nou.
Dwa pou nou patisipe nan eleksyon
Dwa pou nou jwenn manje.
Dwa pou nou jwenn bon wout
Dwa pou nou jwenn bon jan lekòl.
Dwa pou nou jwenn bon jan lopital.
Dwa pou nou jwenn travay nan peyi nou elatrye
Se pou respè tout dwa sa yo Titid tap travay e se pou yo Fanmi Lavalas kontinye ap travay jodiya.

N.B. Kondoleyans pou zanmi ak fanmi tout frè ak sè nou kap mouri nan chache lavi lòt kote, yon jou na delivre pandan nap kenbe drapo nou an pi fò toujou pou zòt pa chanje l san nou pa wè.

Group Militan Kafou Fèy
Marie Claude Altemar
Jean Andre Philemond di (Timonmon)
Jean Elie Fils-Aimé
Mario Duvivier
Saintanise Fleuridor

lundi 18 mai 2009

L'UNION FAIT LA FORCE, LA DEVISE HAÏTIENNE


YON SÈL NOU FÈB, ANSANM NOU FÒ, POU RETOU A KA FÈT PI VIT

Quand, en 1803, nos ancêtres nous ont déclarés libres et indépendants, ils ont adopté le drapeau de la liberté bleu et rouge avec l'inscription: L'Union fait la Force! Pour les héros de la guerre de l'indépendance haïtienne, " l'Union fait la Force " traduisait l'unification des noirs et des mulâtres contre les colons pour l'obtention de la liberté, de l'indépendance, pour une Haïti socialement juste, économiquement libre et politiquement indépendante".
Ces vaillants esclaves noirs fatigués du joug trop pénible de l'esclavage, ont vite compris que si " Diviser pour Régner " réussissait si bien aux maîtres, il devenait impératif pour eux esclaves révoltés de s'unir, noirs et mulâtres, riches ou pauvres, pour gagner la bataille de l'indépendance.
" L'Unité" leur a permis de gagner la lutte contre l'esclavage. Ainsi Haïti devint la première république noire du monde.
" L’Union fait la Force ", le slogan qui nous a value notre indépendance. Tout comme nos ancêtres, nous croyons fermement dans ce slogan et à l'occasion de la fête du drapeau haïtien, ce 18 mai 2009, Le Comité Fanmi Lavalas Des Haïtiens d’Outre-mer "CFLHO" demande à tous les haïtiens de s'unir dans la bataille pour la liberté socio-économique, la reconquête de notre territoire national, la justice et le respect des droits du peuple haïtien partout dans le monde.

Aujourd'hui, nombreux sont les haïtiens qui n'ont pas confiance en leur président Préval. Certains disent qu’Haïti est en banqueroute morale, et la présence de René Preval au timon des affaires restera un handicap majeur pour le sauvetage national. Mais nous du Comité Fanmi Lavalas Des Haïtiens d’Outre-mer, croyons que le temps est venu de prouver à notre peuple et au reste du monde qu'e nous sommes une organisation politique, qui tient parole.

Dans son projet "Une Vision de Société " le président Aristide mettait en exergue ces valeurs essentielles:
1. Mettre fin à l'impuissance de l’état
2. Vaincre le chômage
3. Promouvoir le travail comme outil de développement
4. Augmenter le pouvoir d'achat des habitants d’Haïti
5. Rebâtir l’économie locale:agriculture,technologie,pharmaceutique,aquaculture etc.
6. Répondre à l'urgence du développement durable
7. Permettre à tous les Haïtiens d'être propriétaires de leur logement
8. Transmettre les repères de l'autorité, du respect et du mérite
9. Une école qui garantit la réussite de tous les élèves à travers le pays.
10. Une campagne nationale pour récupérer les biens dérobés par la France.
11. Sortir les quartiers difficiles de l'engrenage de la violence et de la relégation
12. Elargir l’assiette fiscale de l’état pour un service social plus adéquat
13. Protéger les ressources nationales en les négociants pour le développement de notre pays et pour les bienfaits de la grande majorité.

"Vaincre le chômage, réhabiliter le travail, Augmenter le pouvoir d'achat, protéger les ressources nationales, répondre à l'urgence du développement durable. Une école qui garantit la réussite de tous, sortir les quartiers pauvres de l'engrenage de la violence et de la misère sont des priorités haïtiennes que Fanmi Lavalas défendait de toute son âme.

Le Comité Fanmi Lavalas des Haïtiens d’Outre-mer, demande à tous les haïtiens et aux alliés internationaux de forcer le gouvernement français, à prouver qu'il est un allié pour son ancienne colonie qui malgré ses déboires reste et demeure un exemple de bravoure et d'endurance. En remboursant la rançon soutirée d’Haïti comme l’a fait l’année dernière L’Italie pour la Libye.
Le budget annuel d'Haïti s'élève à environ 2 Milliards de dollars$. Si nous capitalisons le montant de la rançon de l'indépendance, nous aboutirions à une somme de $21.685.136.000.00 capitalisée pour l'année fiscale 2003.

Le plus grand cadeau que la France ferait à la nation Haïtienne à l'occasion de la fête du drapeau serait de lui rembourser la totalité de cette rançon injustifiée versée à son gouvernement; ce qui permettrait au gouvernement de redorer son blason et cesser de tendre la main au reste du monde pour pouvoir boucler son budget annuel. Cela assurerait certainement une stabilité économique au pays; condition indispensable pour un développement durable et la reconstruction de la société haïtienne.

A l'occasion de la fête du drapeau haïtien, rallumons la torche qui embrasait les guerriers de l'indépendance et remettons en valeur leur slogan " l'Union Fait La Force ".
Le Comité Fanmi Lavalas des Haïtiens d’Outre-mer (CFLHO) demande à tous les haïtiens de s'unir pour réclamer de la France la remise de la rançon de l'indépendance. Nous avons plus que jamais besoin du support des 9 millions d'haïtiens pour démontrer à la France que nous sommes unis dans un même combat et que l'heure a sonnée pour que la France restitue à Haïti cette rançon injustement payée.

Le Comité Fanmi Lavalas Des haïtiens d’Outre-mer souhaite à tous et à toute une joyeuse fête du drapeau. "YON SÈL NOU FÈB, ANSANM NOU FÒ, POU RETOU A KA FÈT PI VIT

samedi 16 mai 2009

DEMANDE D'ANNULATION DES JOUTES ELECTORALES DU 19 AVRIL 2009


Monsieur le Président,
Honorables Sénateurs,

Salutations et respect en la patrie commune, honneur et mérite au nom de la démocratie!
Le pays se meurt, la République est en agonie, la nation est en léthargie, l’Etat en voie de disparition et toutes les valeurs fondamentales qui doivent faire de nous une communauté humaine, socialement juste, économiquement fortes et politiquement souveraine, manifestant la volonté de vivre ensemble s’envolent. Haïti est au bord de l’abîme et le mal répand la terreur. Toutes les souffrances profondes, toutes les douleurs atroces, toutes les plaies saignantes nous appellent tous, citoyennes et citoyens, au devoir, à la solidarité et à la responsabilité. Notre patriotisme et notre nationalisme sont aujourd’hui à l’épreuve. Les prétendues élections du 19 avril 2009 ont prouvé avec éloquence la gravité de la crise qui gangrène la nation, de la famille à la plus haute instance de l’Etat. Il n’y a pas de crise politique, économique et sociale dans notre pays, mais plutôt une crise morale. La majorité a exercé son droit de veto sur le droit de vote en s’exprimant avec grandeur d’âme par une large abstention. L’élection la plus pauvre en taux de participation depuis 1986. Quelques soient les issues de ces élections le pays s’enfoncera dans une nouvelle crise, mais nous pensons que leur annulation fera moins de mal que toute autre décision.

La non validation des pouvoirs des privilégiés du 19 avril est la mesure la moins pénible, mais elle ne doit pas être une sanction ni une revanche contre la puissance gouvernementale et l’appareil électoral, malgré leur gaucherie et leur manque de savoir faire, mais plutôt l’occasion opportune de nous arrêter et de nous questionner, de remettre en question aussi la méthodologie de l’amendement de la constitution , retour ou création de la force de sécurité nationale, la double nationalité ou l’intégration des haïtiens jouissant d’une nationalité étrangère dans la vie politique et économique du pays. Haïti a trop de défis à relever. Les séquelles d’une nouvelle crise greffée sur celles déjà existantes seront trop pénibles et trop lourdes. Des sénateurs sans légitimité pourquoi?

Mieux vaut nous arrêter pour la concertation, pour le dialogue, pour la confession et la réconciliation nationale, pour penser un nouvel Etat. Le président de la république a besoin d’une voix pour une leçon de sagesse, et celle-ci n’est autre que le Sénat en vertu des lettres de noblesse accréditées par l’histoire depuis la Rome antique. Pour sauver la nation, le grand corps a l’obligation de conseiller au président d’entrer en dialogue immédiat, car il y a péril en la demeure, de manière visible et acceptable, avec les autres branches de l’Etat et le reste de la nation.

Honorables sénateurs de la république, unissez vous à toutes les citoyennes, à tous les citoyens de la République en jouissant pleinement de votre légitimité et des droits prescrits par la constitution, pour dire non à l’arbitraire, à l’injustice, au désordre, au triomphe du vice sur la vertu. Dans l’union qui fait la force nous vous réitérons nos plus hautes civilités et nos considérations les meilleures.

Comité de Citoyens Bas Artibonite
Pour le comité:
Jean-Marc Elysée
Jasmine Pierre

mercredi 13 mai 2009

DAYIVA PA FANMI, FANMI LAVALAS SE PÈP LA


Se pa yon koensidans ke Prezidan Aristid pa janm fini yon manda an Ayiti. Prezidan Aristid te toujou di, pito l echwe ak pèp la, tan pou l rive san pèp la. Men Prezidan Preval chwazi pou l rive san nou, kou sa a fè nou mal. Fanmi Lavalas te fè yon travay espesyal pou li te kataloge resous peyi ya pou pèp la ka konnen kote yo ye. Pou yo ka konprann poukisa fòs entenasyonal yo ak fòs fènwa an dedan peyi ya ap batay rèd pou ke se yo ki genyen batay la an Ayiti, kont pèp la, nan mete gouvènman pèpè pou fè travay yo.

Nou gen lò, gaz ak tout lòt resous natirèl yo. Lè yo vle vin banboche ladan yo, Prezidan Aristid di, nou bezwen lekòl, dlo potab, wout, elektrisyte, agrikilti, fib optik, travay nan respè ak diyite, men zòt vle pran tout bagay pou piyay. Lè nou di yo wayan, kèk sèvèl wòwòt ki pa konn ki jwèt makab mesye yo ap jwe andedan peyi a, fè konplo ak yo pou destabilize lit pèp la.

Tout dosye Fanmi Lavalas te manyen, dosye sa yo te reprezante enterè nasyon Ayisyen an. Kòm egzanp dosye restitisyon an, lò agogo ke Kanada ap pran an Ayiti. Kanada se dezyèm pwodiktè mondyal nan zafè lò, tandiske, lò ki an Ayiti ya pi gwo ke lò li gen lakay li. Se sèl yon koudeta ak konplisite gouvènman Preval la ki pou ta bay lò sa a san regleman, tandiske pèp la nan grangou, nan chalè, pa gen travay, ki kote sa ap rive? Ki lè Ayisyen ap leve kanpe pou l di sa a pa nòmal?

Richès ke nou genyen anba tè ya ak anba lanmè ke mesye yo ap vin pran tout jounen san ke leta ki la pa gen okenn kontwòl sou yo. Se tout rezon sa yo ki fè Fanmi Lavalas pa ka rete sou pouvwa a, paske nou pap vann yo gratis. Byen sa yo, se san zansèt nou yo ki te koule pou yo, se pou tout pitit peyi ya yo ye..

Pèp ayisyen, lè ya rive pou nou monte drapo mobilizasyon an byen wo, pou nou sipòte retou Prezidan Aristid an Ayiti. Pa gen tan ankò, nou nan dlo e nou pa ka konte sou dayiva, paske dayiva pa fanmi.

Fòk ou fè chenn solidarite ya ranfòse pou nou ka soti nan tèt chaje sa a. Ou vote dayiva pou retou, li bawou asid batri nan trip ou. Ou leve kanpe kont grangou klowòks, li ba wou diri pèpè pou 22 jou.

Eske se pou sa nou te travay Pèp Ayisyen?. Ou pa bezwen gwo linèt pou wè ke dayiva ap kite w neye nan basen klowòks, grangou, injistis ak lamizè. Ou mande jistis pou viktim koudeta 2004, zòt baw kidnaping Lovinski, ak anpil militan Lavalas ki nan prizon e gen kèk nan yo ki mouri deja nan prizon e lòt ki prèt pou mouri si yo pa jwenn tretman. Tout sa pase anba gouvènman Prezidan Preval la, san ke yo pa janm wè yon jij depi senkan.

Frè n yo ap fè grèv grangou nan palman an, kay pèp la, bouwo lapolis mele ak bouwo MINISTA fè presyon sou yo.


Palmantè yo mande eksplikasyon sou lajan petwokaribe, dayiva pa di anyen. Zanmi ak fanmi dayiva ap naje nan koripsyon nan lona, nan achte gwo kay an deyò Ayiti, kòmsi pa ka gen gwo kay nan peyi cheri nou an kap peye taks.

Nou menm Fanmi Lavalas, nou kwè nan eleksyon kòm yon zouti demokratik, dayiva bannou eksklizyon pita pi tris pou Prezidan Aristid ka rete deyò.

Pèp ayisyen leve kanpe kont seleksyon san tèt, san pye ke dayiva vle fè, mobilize nou kont strateji makab sa a Dayiva ap Menmen pou l kenbe tout pouvwa a pou li, menm jan li te fè deja. Li soti nan yon premye twou, li anonse yon dezyèm twou, genlè li pa konprann ke pèp la rejete gouvènman dezespwa sa a ak souflèt Pòt Fèmen Lari Blanch la.
Pèp ayisyen pou retou a ka fèt pi vit gen yon sèl mo dòd : Kloure Pòt, manifeste sou beton an. Devan palè ya se devan kay pèp la, mobilize nou an fas palè ya chak jou, pou retou a ka fèt pi vit.


YON SÈL NOU FÈB, ANSANM NOU FÒ, ANSANM, ANSANM NOU SE LAVALAS.


BAZ FANMI LAVALAS DELMA 31

lundi 11 mai 2009

ALLEZ MR. LE MINISTRE! QU'ATTENDEZ VOUS POUR REPONDRE AUX REVENDICATIONS DES VICTIMES DU COUP D'ETAT DE 2004?


Prière de prendre connaissance des catastrophes qui ont découlé de nos inconséquences quand nous nous sommes laissés possédés par cette obsession démesurée de matières sonnantes et trébuchantes. Suite au coup d'Etat kidnapping du 29 février 2004, certains d'entre vous ont occupé des postes importantes. Vous étiez au courant des indicibles sacrilèges dont les sbires GNB en étaient les auteurs.Qu'en avez-vous dits? Sachez bien que des milliers de familles paient encore les lourdes conséquences de cette folie meurtrière de ces élites foncièrement rétrogrades dont nous faisons partie en tant qu'acteurs. Etiez-vous au courant ce qu'a fait la dame Margalie Comeau Dennis ? Fort malheureusement ce sont les pauvres, les exclus, les déshérités du sort qui en paient les pots cassés. Croyez-vous au respect des droits humains ? Ne répondez pas avec précipitation, vous risquez de vous tromper grandement

K A D A V
KOLEKTIF AKSYON pou DEFANN ANPLWAYE VIKTIM
#3, 2èm Enpas Lavo, Pòtoprens: kadav01@yahoo.fr,Tel: 36081707 / 35573138 / 34691969

Port-au-Prince le 7 avril 2009
Lettre ouverte à Monsieur Olsen Jean Julien
Ministre de la Culture et de la Communication
Monsieur le Ministre,

Le Comité Exécutif de Kolektif Aksyon pou Defann Anplwaye Viktim (KADAV), vous informe qu'il constate à regret, qu'aucune suite n'ait été accordée à ces tonnes de correspondances qu'il vous a fait parvenir depuis septembre 2008. A travers ces communications, la Fédération des Employés des Médias d'Etat (FERME), vous a exhorté à adopter toutes les mesures nécessaires devant aboutir au Dédommagement Intégral et à la Réintégration Immédiate de toutes ces victimes du Tsunami GNB.
Illégalement et injustement révoqués ou mis en disponibilités ces employés des Médias d'Etat ont été victimes de la vengeance aveugle et des atroces représailles de la part des chefs GNB don l'ex « ministre » de la Culture et de la Communication, une certaine Magali Co-maux Deux Nids, l'irrémédiablement endurcie. A l'occasion du 23 mars 2009 qui marque le 5ème anniversaire de la Fermeture Provisoire du Journal l'Union, nous vous rappelons que votre prédécesseur Magali Co-maux Deux Nids, sadique dans l'âme, a expulsé à coup de pieds dans les fesses après les avoir spectaculairement insulté et humilié, les 75 employés du Journal l'Union en ce jour combien maudit du lundi 22 mars 2004 vers les 4,30 heures de l'après midi. (Ou konn kouman l mechan. Ou te konseye Daniel Eli ansanm avè l).
Et le Mémorandum de la Honte dont nous vous soumettons une copie le stipule clairement. Point n'est besoin de vous dire que ces Employés, révoqués Provisoirement depuis tantôt 5 longues années, pères et mères de famille par-dessus le marché, ont été lâchement violentés économiquement par cette pseudo féministe. 5 ans après, ces suppliciés innocents se retrouvent coincés entre l'enclume des besoins impérieux et le marteau de la privation. 5 ans après ces pères et mères absolument anéantis ont connu les horreurs inénarrables de l'enfer...GNB/Lespwa.
La super Secrétaire d'Etat à la Culture d'alors, simultanément secrétaire du directeur de l'institut français, exécutait les ordres de l'ambassade étasunienne en Haïti. Les actions déshumanisantes de cet intellectuel fasciste à la solde de l'international visaient justement à rapetisser ces émanations des bas fonds. Effectivement, elles les ont fait souffrir horriblement. Ces Employés férocement martyrisés, ont été lynchés économiquement juste à cause de leur appartenance sociale qu'ils n'ont pas eu le loisir de choisir.

Monsieur le « ministre », votre poste vous a certainement affranchi pour le restant de votre vie de toutes les contraintes pécuniaires, (commissions, per diem, salaire, koutay, malversations, détournements de fonds et autres escroqueries propres aux chefs GNB/Lespwa). Le cas patent de Sandro Joseph l'illustre si bien. Pourtant, vous ne saurez feindre d'ignorer la réalité socioéconomique précaire de ces pères et mères, mis à pied depuis tantôt 60 longs mois. Tour à tour ils sont confrontés au sadisme incurable de Magali Co-maux Deux Nids, GNB dans l'âme et de Daniel Elie, dan di, GNB/Lespwa sans état d'âme et de vous aussi fort malheureusement coupable de délit d'omission.
Ayant fait naufrage sur les récifs ardents du cynisme insoluble des chefs GNB/Lespwa, et de vous aussi, ce depuis 60 longs mois, nous les Employés Révoqués Provisoirement, du Journal l'Union ne saurions avoir peur des milliers de dents des requins affamés pour ne pas revendiquer un traitement digne de notre rang d'Agent de la Fonction Publique. Peu importe que nous soyons abattus, lynchés ou achevé au prochain coin de rue. Comme ce fut le cas pour notre collaborateur Altine Wilkens, responsable de la rubrique créole.
Seulement quelques jours après avoir remis une lettre au ministère de la Culture pur revendiquer un traitement digne, Altiné fut abattu de six projectiles au soir maudit du 30 novembre 2004 juste dans l'intimité de son foyer conjugal. Et, nous saisissons de cette occasion, pour nous prosterner humblement devant sa mémoire. C'est pour vous dire Monsieur le « ministre », qu'il n'est pas de notre coutume de baisser les bras quand il s'agit de défendre nos droits.
Ainsi, si par un heureux hasard, votre puissant « chef » de cabinet, Monsieur Jeannot « Tout Puissant » saurait lire, il vous aurait dit que cette Fermeture qui dure déjà 60 longs mois n'était que PROVISOIRE. Et, au cas où vous aurez la moindre notion du respect des droits humains, vous devriez adopter les mesures devant restituer leur honneur et leur dignité à ces pères et mères, tout en vous gardant de vous servir de Révocation Provisoire comme Arme de Vengeance sur de Haïtiens et des Haïtiennes tout comme vous, du moins nous l'espérons.
Monsieur le « ministre », nous vous rappelons que vous n'êtes pas le premier Chèf dan di à nous humilier, à nous insulter, à nous ignorer de la sorte. Certes, nous souhaitons ardemment que vous soyez le dernier à tirer autant de plaisirs malsains et de satisfactions à traiter pire que des chiens qui puent, des Haïtiens et Haïtiennes comme vous. A l'occasion de la 5ème année de cette Fermeture Provisoire, nous, Employés du Journal l'Union, pensons que 5 ans c'en est trop.
Vous vous êtes trop longtemps complu dans cette profonde irrévérence et ce dédain immense que vous continuez de perpétuer à l'égard de ces femmes et ces hommes qui ont vécu les drames du Tsunami GNB juste pour satisfaire les instincts de sadismes de ces diplomates néocolons et ces vestiges d'occupants. Ne vous en déplaise, votre attitude hautement méprisante ne saurait nous dissuader de continuer notre noble lutte pour que notre honneur et notre dignité nous soient restitués. Nou kwè nan Batay. E nou konn Batay.
Ces braves employés, ces rudes travailleurs et travailleuses, se retrouvent confrontés (es) au dilemme dramatique d'une misère infrahumaine et d'une souffrance mortifère depuis 5 ans. C'est dû avant tout, au sadisme insoluble des chefs GNB/Lespwa. Et 5 ans après, ça ne vous dit rien de vous acharner à perpétuer cet indescriptible sacrilège pour des raisons non élucidées. Après 5 ans de souffrances atroces, d'humiliation, de mépris de leur droits au travail, c'est le moment pour les Employés de l'Union de déplorer amèrement que vous n'avez pas eu la capacité nécessaire de vous rendre compte que vous faites partie d'un Gouvernement porté au pouvoir par la détermination des masses populaires.
Si nous avons voté pour le candidat René Préval, c'est parce qu'elles ont voulu que nos desiderata soient pris en considération. De par votre attitude évidemment répréhensible, nous nous sommes rendus à l'évidence que nous avons commis la plus monumentale erreur de notre vie de votants. N'empêche que, nous ces révoqués Provisoirement ne cesseront jamais d'exiger fermement qu'une décision finale soit arrêtée dans un bref délai concernant le dossier du Quotidien d'Etat l'Union, fermé manu militari dans le cadre de cette déchaînement de violence, de vengeances et de représailles initiée par la sadique secrétaire d'Etat à la Culture d'alors, Magali Co-maux Deux Nids.
Cette femme «championne en féminisme », a même décroché un doctorat en respect des Droits Humains. Quel paradoxe inconvenant? A l'occasion de la 5ème année de la Fermeture Provisoire du Journal l'Union, nous vous demandons de surseoir ne serait ce pour un bref instant sur votre sens inné du mépris et de dédain pour les masses populaires et mettre un terme à nos horribles persécutions. Toutes ces victimes du Tsunami GNB, vous exhortent de vous asseoir avec le Kolektif Anplwaye Linyon (KAL), pour traiter le dossier trop longtemps pendant du Journal l'Union.
Monsieur le « ministre », votre sens inné du mépris pour ces hommes et femmes issus (es) du Bel Air tout comme vous hélas, vous a interdit de vous asseoir avec nous. C'est de votre droit le plus entier. Mais, ayez au moins la décence de nous faire savoir ne serait-ce que par note officielle, pour combien de temps encore, cette FERMETURE PROVISOIRE du Journal L'Union devra perdurer. Plaise à vous de ne pas vouloir rencontrer ces Employés que vous qualifiez de Rat pa Kaka, Chimè, Bandits, Voyous et de parias du système, selon ce que nous a révélé votre Puisant Chèf de cabinet Monsieur Jeannot Toupuissant. Il relève fort malheureusement de votre responsabilité de traiter le cuisant dossier du Journal l'Union.
Plaise à vous de persister à être aussi méprisant, aussi dédaigneux, aussi arrogant, aussi hautain envers nous les suppliciés de Magali C-Maux Deux Nids. Rappelez-vous que votre poste vous fait automatiquement l'impérieuse obligation de faire savoir à ces 75 Révoqués Provisoirement, s'il s'agit d'un Provisoire Eternel. Une décision finale s'impose donc Monsieur le « ministre », si vous voulez saisir cette bonne occasion de prouver que vous pouvez consentir ce héroïque sacrifice qui consiste à cesser de traiter ces rudes travailleurs et travailleuses en intangibles pour ne pas dire pire que des chiens puants.
Les « ministres » Co-maux Deux Nids et Daniel Elie les sadiques l'ont si bien fait pendant plus trois longues années qu'ils ont passé ap Koupe Rache san gade dèyè. Conformément à son objectif, le KAL est déterminé à mener toutes les démarches légales susceptibles de permettre à ces braves pères et mères de famille, ces MARTYRS du Tsunami GNB, d'obtenir JUSTICE ET REPARATION. Ces préjudices irréparables que leur a causé cette vague de révocation aveugle, injuste et illégale suivi de ce mépris monumental, juste pour satisfaire leur instinct de sadisme méritent bien réparation.
Nous tenons à vous rassurer que le Comité Exécutif du Kolektif Anplwaye Linyon (KAL) ne reculera devant aucun danger ou même devant la mort violente pour vous contraindre, à consentir cet héroïque sacrifice pour parvenir à faire litière de ce naturel élan de haines inexorables et d'aversions caustiques que vous cultivez pour ces pauvres issus des masses populaires. Plaise à vous de continuer à nous qualifier de Madan Rat, de Rat Pa Kaka, Chimè, Voyou et autres clichés insultants juste à cause de leur appartenance sociale qu'ils n'ont pas choisi. C'est ce que nous a confié votre puissant « chèf » de cabinet le tout puissant Jeannot Toutpuissant, qui nous a fait ces confidences à l'occasion du lancement de l'Ecart au lycée Pétion le vendredi 20 mars écoulé.
Suppliciés du Kolektif Anplwaye Linyon (KAL), nous sommes déterminés à lutter au péril de notre vie pour vous dissuader de continuer à nous traiter, vos compatriotes par-dessus le marché, pire que des chiens puants. Magali Co-maux Deux Nids l'impitoyable, Daniel Elie dan di, l'ont si bien fait pendant plus de trois ans. Quelle différence faites vous entre celui qui nous aurait abattu comme des chiens en laisse ou celui qui, comme vous d'ailleurs, nous a contraint à mourir à petit feu après s'être délecté de nos souffrances atroces ?
En nous traitant comme des chiens qui puent, vous ne faites que perpétuer cette œuvre ignoble initiée par vos prédécesseurs Magali Co-maux Deux Nids la sadique et poursuivie par Daniel Elie le dan di. Auriez vous déjà oublié que vous avez été membre de cabinet de Daniel Elie dan di quand vous avez été expulsé à de violents coups de pied au visage par le défroqué Auguste D'Mza, juste pour une affaire de commissions. Mais, ils vous ont quand même fait une transfusion de sadisme, d'inhumanité, de brusquerie et que vous vous acharnez à respecter scrupuleusement aux dépends des employés du Journal l'Union.
Il n'est pas de notre habitude de baisser les bras quand il s'agit de revendiquer nos droits d'être traités avec honneur et dignité conformément à notre statut d'agents de la Fonction Publique. Nous vous donnons la garantie qu'aucun danger ne saurait nous contraindre d'exiger de vous un traitement humain, et à adopter une décision finale concernant le Journal l'Union, fermé Provisoirement par un simple mémorandum signé de Magali Co-maux Deux Nids, secrétaire d'Etat à la Culture au service de la France colonialiste, mais qui exécutait les ordres de l'ambassade américaine.
Souvenez-vous que le cruel Rochambeau qui a fait venir de Cuba des chiens dressés à la chasse des Nègres Marrons a eu le courage d'arrêter la bataille de Vertières pour saluer la bravoure de Capois La Mort. Pourtant, vous, Monsieur Olsen, à titre de « ministre », vous n'avez même pas eu la décence de nous faire une réponse après ces tonnes de correspondances que nous avions pris la peine de vous faire parvenir, ce depuis le mois de septembre 2008.
Nous sommes absolument convaincus qu'à votre place Ravix, Grenn Sonnen, Ti Boule, Bòs Pent Luc Désir, Madame Max Adolphe, Edner Day, et autres tyrans auraient réservé un traitement contraire à ces Employés. Car, ils auraient reconnu en eux une mère, une épouse, une cousine, une sœur, une fille, un frère, un ami, bref des compatriotes, Ayisyen menm jan ak yo. Longtemps aguerris aux plus atroces souffrances, nous sommes habitués à nous battre contre les Makout je wouj, les attachés de Frap, et aujourd'hui contre les des monstres furibonds baptisés GNB. Et, nous sommes déterminés à lutter pour que le pays ne s'effondre pas sous vos regards indifférents.
Ainsi donc, le Kolektif Anplwaye Linyon (KAL), vous donne la garantie formelle qu'il ne cessera jamais de réclamer justice et réparation pour ces sacrilèges imputables à vos prédécesseurs et que vous prenez un plaisir exquis à perpétuer. En traitant ainsi les 75 employés du Journal l'Union, vous tentez de vous attirer la sympathie de vos tuteurs de l'International dont d'anciens colons et d'anciens occupants. Combien de temps mettrez vous encore, Monsieur le « chèf tou pisan», ainsi que votre puissant chèf de cabinet Monsieur Jeannot « Toupuissant », ki chaje ak pouvwa, pour admettre que les fils authentiques du peuple ont le plein droit de revendiquer leur droit à une vie décente, et ce dans l'Honneur et la Dignité.
Vous êtes démocrates n'est ce pas ? Vous croyez sûrement au respect des Droits Humains ? Et alors !!! Faites donc l'effort de respecter les Droits inaliénables des autres. Il n'est jamais trop tard pour vous rattraper. Ne sommes nous pas en droit d'espérer qu'un jour les intellectuels sous développés du Collectif NON, ces relais stipendiés de l'international parviendront à comprendre que c'est inique d'utiliser l'Etat comme armes à haute intensité de destruction massive pour exterminer leurs ennemis de classe supposés ? C'est bien du Terrorisme d'Etat pratiqué par ces fondamentalistes impénitents que les pseudos organismes deux droits une main se gardent de dénoncer.
Les masses populaires ne sont-elles pas en droit d'espérer qu'un jour ces petits bourgeois réactionnaires et fascistes seront suffisamment informés du rôle de l'Etat avant de l'intégrer. Mais en attendant Monsieur le « ministre », à l'occasion du 5ème anniversaire de cette Fermeture Provisoire, du Journal l'Union et au nom de tous ces Employés MARTYRS du Tsunami GNB, nous vous rappelons que vous avez raté l'occasion de prouver que vous pouvez vous comporter en homme...respectueux des normes relatives aux droits de la Femme et de l'Homme.
Ainsi, nous vous exhortons vivement de vous affranchir de votre instinct de revanchard primaire et d'endurci irréductible pour cesser de servir d'outil aux mains de ceux qui perpétuent 5 longues années d'Apocalypse GNB/Lespwa. Foncièrement obnubilé par une haine viscérale pour les fils et filles du peuple, à l'instar de vos prédécesseurs, Magali la sadique et Daniel Elie dan di, vous êtes devenu libidineux au point de banaliser avec une extraordinaire aisance cette violence horrible faite à ces compatriotes lâchement lynchés économiquement. Que vous reprochez à ces victimes innocentes au point de permettre que de tels sacrilèges de continuer. Alors pourquoi châtiez- vous aussi impitoyablement notre orgueil en nous faire souffrir sur votre conscience...si conscience vous en avez eu un jour ? Pourquoi vous ne cessez pas de vous faire complice de l'horreur, de l'arbitraire?
Monsieur le « ministre », en dépit de ce mépris monumental que vous avez manifesté à notre égard, nous, les Martyrs de la téméraire Magali Co-maux, nous ne nous sommes pas donnés la peine de nous indigner. Du coup, nous tenons à vous rassurer que tout en étant anti-fasciste, nous ne vous en voulions pas pour autant. Ca peut vous paraître paradoxalement paradoxal. Mais, détrompez vous. Car, en fonction de votre appartenance au clan GNB/Lespwa rompu dans l'art de la discrimination, quoi que vous fassiez vous ne serez jamais capable de mieux. Le mépris, le dédain, l'arrogance, la morgue, l'irrévérence, ne sont donc que vos instincts de base.
Cependant, nous vous donnons la garantie formelle qu'après votre départ imminent, nous continuerons à nous battre pour que notre honneur et notre dignité nous soient restitués. Point n'est besoin de vous rappeler que Daniel Elie, pour avoir adopté une attitude de dan di pareille à la votre, a été heureusement destitué par le Parlement en ce jour béni du 31 juillet 2007. E nou te fè pelerinay, limen balèn tout koulè pou sa. Lè bab matchòpwèl ou pran dife, mete pa w nan glas.
Tentant de nous adresser à votre conscience, nous déplorons que votre passion déraisonnable vous ait fait croire en la théologie de l'exclusion. Mais, dévorés par notre ardent désir d'obtenir justice et réparation, nous croyons inéluctablement qu'un jour les petits bourgeois de votre acabit qui ont assoté le pouvoir de la sorte cesseront d'être des maniaques dépressifs. Ainsi, les chèf cesseront de traiter les filles et les fils authentiques du peuple en parias. Sur cette entrefaite, nous, Employés du Journal l'Union, Martyrs de cette fulgurante dérive GNB/Lespwa, vous faisons part, Monsieur le « ministre », de nos aversions caustiques incommensurables.
NB. Soixante dix ans (70) après l'holocauste, le monde est entrain de juger les Nazis. Alors les Martyrs de la dérive GNB/Lespwa peuvent tout aussi bien espérer justice un jour. Ou pa janm konnen. Malè pa mal.

Pour Kadav _______________
James DORVIL
Coordonnateur Adj.

vendredi 8 mai 2009

BOYKOTE DOMINIKANI, DEPI NAN ZE JISKA FANM AK GASON DOMINIKEN


NÒT POU LAPRÈS: PWOTESTASYON

Yon kolonn òganizasyon peyizan, etidyan, ti machann ak baz fanmi Lavalas nan Nò Peyi a rele anmwe sekou epi kriye twòp se twòp, e se twòp atò. Yon lòt fwa ankò dominiken yo montre nan ki nivo yo rayi ayisyen, nan ki nivo yo rasis, nan ki nivo yo kriminèl lè yo sakrifye gwo lajounen Carlos Nerilus sou yon plas piblik san okenn otorite pa janm prezante pou anpeche sa. Dominiken yo resevwa yon edikasyon spesyal pou sa, pou yo rayi ayisyen. Nan lane 1937 se plis ke trant mil ayisyen dominiken te asasinen, pandan tout rejim Divalye a tap touye ayisyen. Soti janvye 2009 pou rive mwa Me 2009, dominiken yo fè plis ke 25 zak kriminèl sou ayisyen, san konte sa kite pase an 2008. An plis de sa, Dominiken yo toujou bay teritwa yo pou fasilite destabilizasyon peyi dayiti, tankou sa te fèt an 2003.

Nan yon Konferans pou laprès gouvènman an di li kondane zak babari sa a, men nou rete kwè sa pa sifi, fòk nou montre gouvènman dominiken an nou pa kontan. Konsa nou deklare:

1-Gouvenman Leyonèl Fernandez la se yon gouvènman rasis, anti ayisyen epi ki pa respekte dwa moun.
2-Kominote entènasyonal la dwe sanksyone gouvènman Fernandez la pou zak kriminèl ki fèt sou ayisyen yo ak vyolasyon dwa moun.
3-Gouvenman ayisyen an dwe fèmen fontyè a jiskaske gouvènman dominiken an prezante eskiz piblik a pèp ayisyen.
4-Se pou yo rapatriye kadav Carlos Nerilus pou yo ba li yon fineray nasyonal.
5-Se pou Ayisyen boykote tout prodwi dominiken yo, soti nan ze jouk rive nan fi ak gason dominiken, epi nou tout ti machann, peyizan pote yon solidarite a Carlos Nerilus, paske,lè nen yon ayisyen frape, se je tout ayisyen kap koule dlo, lè yon ayisyen blese se san tout ayisyen ki koule.

Yon Lavalasyen se yon patriyòt, yon bon lavalasyen se yon bon patriyòt.

Men òganizasyon ki siyen nòt sa
Rafal ( Rasanbleman alye Fanmi Lavalas) : Michel Jn Baptiste
Atas ( asosyasyon teknisyen agrikòl sen Rafayèl) Frandy Joseph
Opmil( òganizasyon peyizan Laviktwa) Pierre Crispin
Baz Fanmi Lavalas Laviktwa Phanord Jackson
Tekopep(tèt kole peyizan etidyan plezans) Franklin Duchaine
Baz Fanmi Lavalas Nò Sevère Adonijah
Fanmi Lavalas plen di Nò Brunel joseph
Moded ( mouvement de developpement de Dondon) selichrist Bien aimé
FIOP( fon ini ouvriye peyizan) philocles Jn Louis, Alex Gilles
Baz Fanmi Lavalas Ranquitte Fortune Al cina
Òganizasyon atizan peyizan pignon Brillant withny
Baz Lavalas Port Magot, Daniel Monelus

jeudi 7 mai 2009

MAINTENANT, QUEL EST L'OBSTACLE DU RETOUR?


De libreopinion2003@yahoo.fr

En tant que journaliste professionnel qui a toujours pratiqué l'objectivité, la neutralité et l'indépendance par rapport aux acteurs, je me suis toujours abstenu de prendre position dans des questions à caractère politique mettant face à face des groupes d'haïtiens dont les intérêts seraient divergents. Objectivement, le développement et le progrès socio-économique devrait constituer et guider toutes nos actions en tant que Nation. Il ne fait aucun doute que l'image que nous projetons aux yeux de l'étranger nous avilit tous, que vous soyez à gauche, à droite ou au centre.
Je n’ai jamais eu la chance de côtoyer Père Aristide, Président Aristide ou Dr. Aristide. Lors de mon passage de 5 ans à radio Caraïbes, je nourrissais le vif désir (professionnel) de recevoir à l'émission RANMASE cet homme qui, positivement pour les Lavalassiens ou négativement pour les ex GNBistes, a marqué l'histoire nationale, de 1990 à nos jours. Mes démarches malheureusement se sont révélées vaines et infructueuses. MAINTENANT, QUEL EST L"OBSTACLE DU RETOUR?
Les obstacles du retour d'Aristide sont à la fois interne qu'externe. PREVAL n'est et ne saurait nullement constituer un obstacle au retour éventuel d'Aristide. L’obstacle externe n'est autre que Washington, Paris et Ottawa dont les représentants en Haïti avaient versé la dernière goutte qui a fait renverser le vase, le 29 fév. 04.

Au niveau interne, l'obstacle c'est d'abord les Lavalassiens, la division qui les gangrène (vous prétendez vouloir défendre le retour d'Aristide alors que c'est faux- vous n'avez ni volonté, ni stratégies). Il y aussi la population qui ne croit plus à l'idéal du 16 décembre 90 qu'aurait incarné le secteur dit démocratique dont la grande majorité de ses adeptes et acteurs ont prouvé pendant 20 ans qu'ils sont plus intolérants, mesquins, soucieux de l'enrichissement illicite personnel que ceux qu'ils avaient longtemps combattu.

Concernant cette question de retour, connaissez-vous la vraie position du concerné? Le moins que l'on puisse dire c'est qu'il est avant tout haïtien donc il ne devrait pas avoir besoin de visa pour rentrer dans son pays. Il est tout aussi vrai qu'il est le chef d'une famille et il doit penser à son avenir comme citoyen et aussi à l'avenir de ses 2 ou 3 ravissantes filles. Et pour terminer, j'exprime donc mon vif désir de rencontrer le Président Aristide non seulement en tant que citoyen mais aussi en ma qualité de journaliste professionnel.

En réponse à libreopinion2003@yahoo.fr

Cher Confrère,
Vous aurez la chance, dans un temps pas trop lointain de rencontrer ce génie qui a laissé ses empreintes indélébiles sur la politique locale et international. A notre avis, monsieur Préval est l’acteur principal qui a tout à gagner à prolonger l’exil du Dr. Aristide : assurer la pérennisation de sa présidence et satisfaire les exigences de la communauté internationale qui peut finalement grâce à la coopération de l’actuel président mettre en exécution son plan machiavélique de tutelle sur Haïti.
En ce qui a trait à l’article 41 que le Président René Préval utilise assez souvent pour démontrer qu’il n’y a pas d’embûches pour le Président Aristide de retourner en Haïti, le traitant ainsi comme un simple citoyen, démontre son laxisme vis a vis de la fonction de la présidence et son manque de respect à l’encontre de l’ancien Président. Pour que le Dr. Aristide puisse retourner en Haïti, la force politique du Président Préval doit faire des compromis.
Ce n’est pas par hasard qu’il y ait des relations diplomatiques entre l’Afrique du Sud et Haïti, mais Président Préval persiste encore à garder monsieur Aristide en exil. Pis encore, maintenant que son ami Thabo Mbeki, ne soit plus président de l’Afrique du sud, les conditions de séjour de la famille Aristide tendront à se compliquer et son retour en Haïti est plus que jamais opportun.
Par contre, nous savons bien que le docteur Aristide n’est pas un citoyen ordinaire. Ainsi y-a-t-il un ensemble de protocole à mettre en place pour accueillir un ancien chef d’état. Par exemple sa sécurité et son fonctionnement doivent être garantis par le gouvernement en place, Rappelons-nous qu’à la fin du premier mandat de René Préval, le gouvernement du Président Aristide avait assuré sa sécurité dans le pays. Il fut ainsi l’un des rares ex-président à vivre "présidentiellement" et tranquillement chez lui avec tous les honneurs dû à son titre. Ne pensez-vous pas que René Préval, doit les mêmes égards à l’ex-président Aristide ?
Comme Président Aristide l’avait dit au commencement de l’année: »Lè koudeta fann yon peyi 2 bò, Fòk minorite a rekole ak majorite à Tankou 2 bò yon sèvo ki kole Ak kòpous kalosoum. Inite sa a endispansab paske sèvo a bezwen Ni vitamin ki soti nan manje moun manje, Ni vitamin ki soti nan solidarite moun ak moun.

Haïti a besoin de tous ses fils et filles et plus que jamais du Dr. Jean Bertrand Aristide. Le peuple haïtien a réclamé du Président Préval qu’il assure le retour de son « chouchou » : Aristide. Ceux qui s’opposent au retour du leader maximo sont minoritaires quoique leur poids dans la balance soit loin d’être négligeable. S’il continue à faire fi des demandes du peuple, la crise politique haïtienne ne fera que s’aggraver. La volonté est là et des stratégies sont déjà en cours, excepté la résistance de notre cher Président Préval, à laquelle nous n’y attendions pas.
En ce qui a trait aux luttes intestines dont vous faites mention c’est fait courant, à travers un mouvement aussi vaste que celui de Fanmi Lavalas. En parler comme étant d’un cas exceptionnel, constitue une stratégie politique des opposants que nous comprenons aisément. Mais, l’essentiel c’est que la majorité de la population réclame le retour de son leader, une popularité que même le Président actuel n’en jouit pas. Joignons-nous pour demander le retour de ce leader incontestable, et marchons vers une véritable réconciliation nationale!

mercredi 6 mai 2009

KLOURE PÒT, POU RETOU A KA FÈT PI VIT


Pour obtenir notre indépendance et nous libérer du joug de l’esclavage, Il a fallu seulement deux centaines de patriotes conséquents et sérieux mettant de côté leurs problèmes personnels pour se concentrer sur les priorités du moment: la libération d’un peuple. Au début de la révolution, il y eu tout comme aujourd’hui des gens mal intentionnés qui ne pensaient qu’à eux-mêmes, essayant de sauvegarder leurs bénéfices en servant fidèlement leurs maîtres. D’autres se prenaient pour des maîtres tout simplement parce qu’ils pouvaient goûter aux restes des repas de leurs bourreaux. Ce geste qui constituait pour ceux-là un privilège les poussait à développer un complexe de supériorité vis a vis de leurs compagnons d’esclavage. Ce qu’ils ne réalisaient pas c’est que le colon, lui, les méprisait et ne s’intéressaient qu’aux bénéfices tirés de leur service. De ce fait, ils n’étaient pas indispensables.

Malheureusement pour notre patrie, l’histoire tend à se répéter. Plus près de nous, en l’année 2004, certains de nos frères de lutte ont encore tenté par ignorance ou par un malencontreux trou de mémoire, de nous rejeter dans les geôles tortueuses de nos anciens bourreaux, oubliant que le colon reste et demeure vis-à-vis de ses anciens esclaves cet être froid qui ne pense qu’à ses avantages et ses propres intérêts.

De nos jours, tout comme à l’époque esclavagiste, il est aisé pour certains de servir les intérêts du colon, même quand la récompense n’est que des miettes de la table du maître. A ceux-là nous disons qu’il est temps de garder les yeux fixés sur le prix. Ne nous laissons pas détourner de notre but par de fausses promesses d’un maître qui n’a pour nous ni respect, ni sympathie. Nous devons, à l’instar de nos ancêtres viser plus haut. Il est de notre devoir de citoyens de lutter pour l’amélioration des conditions de vie de nos fils et filles, de nos pères et mères. Mettons de côté nos différends, nos différences, nos intérêts triviaux et égoïstes, bref tout ce qui pourrait nous séparer. Utilisons plutôt nos talents, notre détermination pour la mise en place d’un système fonctionnel et démocratique.

Vous, tous politiciens, intellectuels, professionnels… rejoignez la masse haïtienne dans son combat. Elle sait et a toujours su qu’elle n’a rien à perdre puisqu’elle est déjà en agonie. Tout ce qu’elle veut c’est de s’assurer que ses enfants et ses petits-enfants ne continuent pas à vivre ce même calvaire qu’elle a vécu toute sa vie. La masse ignorée et piétinée a déjà les yeux rivés au but et rien ni personne ne peut la faire dévier. Elle a depuis longtemps mis de côté ses intérêts mesquins pour penser au bien du plus grand nombre. Regroupons-nous mes frères et ainsi gagnerons-nous la bataille contre l’ignorance, la faim et la misère.

Après, Toussaint, Dessalines, Capois.., il nous a fallu presque deux décennies pour voir émerger parmi nous un génie de leur trempe. Ce phénomène politique, Jean Bertrand Aristide, le défenseur et le héros de la masse populaire haïtienne ne mérite pas la punition qui lui est infligée. N’oublions qu’il n’était qu’un jeune prêtre quand il a osé croire et convaincre un peuple désespéré et meurtri, qu’il était encore possible d’espérer et de rêver à un avenir meilleur. Ce héros qui malgré les enjeux et à ses risques et périls a su tenir tête aux puissants de ce monde pour contrecarrer le plan machiavélique de l’international refusant de leur vendre la terre de Dessalines. Exilé depuis bientôt cinq ans on continue à travers ses propres compagnons de lutte à lui faire payer son audace et sa bravoure. Ainsi, le colon continue-t-il à nous intimider pour nous empêcher d’oser encore une fois. Mais ce qu’il semble oublier, ce sont les racines profondes et nombreuses qui constituent le mouvement de la masse populaire Lavalassienne déterminée à ne plus se laisser ignorer et fouler aux pieds.

Plus de fausses promesses! Plus de faux espoirs! Plus de compromis! Le peuple a passé son mot d’ordre: mobilisons-nous pour le retour de notre leader historique, le Dr. Jean-Bertrand Aristide. Mobilisons-nous pour la paix des âmes de nos ancêtres.

Il nous a fallu plus de deux cents ans pour trouver un président haïtien à la trempe du Dr. Aristide. Un homme aimé et respecté de son peuple. Haïti a déjà connu son Barack Obama, son Gandhi, son Mandela à travers le Président Aristide. Un homme qui a réalisé beaucoup avec si peu. Adulé par la masse populaire, mais haïs par ses antagonistes qui ne sont heureusement que minoritaires. Mais attention, nous ne devons tout de même pas les sous-estimés. Car à travers le temps et l’histoire des différents pays, les libérateurs et surtout ceux qui osent lutter et gagner la victoire du peuple ou de la majorité se voient souvent trahis et sacrifiés par cette minorité ingrate et égoïste.

La masse haïtienne n’a pas la mémoire courte. Elle n’est ni une ingrate, ni une traître. Elle est d’une clairvoyance exceptionnelle et arrive toujours à identifier ses vrais amis. Elle garde et gardera toujours en mémoire celui qui l’a libérée du joug de la dictature et qui lui a toujours donné le courage d’espérer à un avenir meilleur pour ses enfants.

Mobilisons toutes nos forces pour assurer le retour du Dr. Aristide, est le mot d’ordre du peuple et la seule formule capable de créer une réconciliation nationale durable. KLOURE PÒT, POU RETOU A KA FÈT PI VIT, est nécessaire et même indispensable pour convaincre le reste du monde que le Dr. Aristide reste et demeure le leader incontestable de la majorité des masses défavorisées.

KLOURE PÒT, POU RETOU A KA FÈT PI VIT. YON SÈL NOU FÈB, ANSANM NOU FÒ, ANSANM, ANSANM, NOU SE LAVALAS.

lundi 4 mai 2009

Interview accordée par Me Bell Angelot au journal Le Porte Parole


L.P. P- Me Bell, bonjour, tout le plaisir est pour le staff de Le Porte Parole en nous accordant cette interview. Dites nous comment vous vous sentez en Haïti actuellement?.

Me Bell- Bonjour cher ami, bonjour à toute l’équipe du journal Le Porte Parole... Au point de vue personnel je me sens très bien, je me retrouve dans mon pays depuis deux ans. Mais en ma qualité de citoyen Haïtien, l’état du pays me rend malade chaque jour. La déception est généralisée, l’incohérence rime avec l’incompétence et l’insouciance. Le gouvernement n’a aucun programme, n’inspire aucune confiance et ne donne aucun espoir. Et qui pis est on ne voit pas à l’horizon une nouvelle équipe qui s’émerge pour gérer les dégâts après le passage de ce désastre.

L.P.P- Les élections sont programmées pour le 19 Avril 2009, quelles sont vos impressions?

Me Bell- je parle très peu de ces élections depuis l’expulsion arbitraire de Fanmi Lavalas de la course. Mais mes observations me font comprendre que ces élections seront organisées dans l’indifférence et seront très pauvres en participation populaire. Deux faits expliquent ceci, la non participation de Fanmi Lavalas et la déception de la population. L’équipe gouvernementale est vraiment décevante: les ressources de l’Etat sont gaspillées, les caisses de l’Etat sont pillées. Rien n’est fait. Entre cette équipe et celle de Latortue c’est toujours « la même eau qui coule ». Pour le 19 avril comme cette date coïncide avec celle de mon retour d’exil, elle sera pour moi un jour de méditation, le moment de revivre les périodes les plus lamentables de mon existence.

L.P.P- Par contre quelles sont vos activités professionnelles et politiques?

Me Bell – Bon j’ai repris deux semaines après mon retour au pays mon bâton de craie à mon collège, et j’assume aussi une chaire de droit international et de droit constitutionnel à la faculté de droit du Cap Haïtien et à l’Université polytechnique d’Haïti. J’anime des séminaires sur le Tourisme et développement endogène à travers l’Institut de Formation Administrative et Commerciale (IFAC) fondé depuis 1994, et l’année dernière j’ai créé un centre de Recherches dénommé Centre Haïtien de Recherches et d’Investigations en sciences Sociales (CHRISS) dans l’objectif d’encadrer les jeunes en leur inculquant des
notions de civisme, de politique, d’histoire et de littérature contemporaine. Je viens de clôturer mon deuxième séminaire à l’IFAC.

L.P.P- Comment les jeunes ont accueilli cette initiative et qu’est ce qui vous a motivé à prendre cette initiative?

Me Bell- L’accueil est scandaleux en Vérité. Il y a tout un vide dans ce pays, la génération de trente ans qui représente plus de soixante pourcents de la population est une jeunesse sacrifiée. Ils ne connaissent ni la dictature ni la démocratie. Ils sont affamés de savoir, ils cherchent avec la lanterne de Diogène en plein jour un modèle. Lors du premier séminaire avec une cinquantaine de participants, il fallait voir avec quel appétit ils dévoraient les notions d’histoire et de littérature contemporaines, ils étaient fous d’apprendre de Duvalier, Fignolé, Déjoie, Jumelle, Trujillo, Kennedy Castro, Batista, Jean Price Mars, Roumain, J. S. Alexis.. et tous les acteurs de 1957.

L.P.P- Et le deuxième séminaire Cher Maître?

Me Bell- Ah mon ami on a eu la même sensation, le même taux de satisfaction. C’était sur la constitution du 6 au 10 Avril 2009. Vous voyez, la constitution vient d’avoir 22 ans. Ce qui signifie à la publication de cette charte ces jeunes ne pouvaient rien comprendre. Et puisqu’il y a un projet d’amender la constitution, donc il faut apprendre à ces jeunes la constitution. Et il faut les motiver à faire la politique et à aimer le pays autrement. L’engouement est tellement fort, ils me demandent d’organiser ces séminaires pour plusieurs autres groupes et dans d’autres localités du pays.

L.P.P- Avez-vous accepté ? Si oui à quel prix?

Me Bell - Pourquoi refuser? A quel prix, bon je suis en train de rembourser ma dette au pays, je suis un ancien lycéen et étudiant d’une faculté de l’état, donc je paie ma dette. Le Centre Haïtien de Recherches et d’Investigations en Sciences Sociales est à but non lucratif et cible surtout les jeunes.

L.P.P- Êtes-vous seul dans cette initiative?

Me Bell- Non, je ne saurais être seul, car j’ai toujours cru qu’ensemble c’est possible, il y a les membres fondateurs qui sont des professeurs, des agronomes, médecins, industriels etc. Pour l’animation des séminaires, Dr jean Claude Alcazar vient de me rejoindre et je suis en négociation avec un professeur dominicanohaïtien pour un jumelage avec un centre dominicain. Et le centre n’organise pas seulement des séminaires, mais aussi des promenades historiques, des investigations sur l’écologie, l’éducation etc. Il y a un volet touristique ou l’on accueille des jeunes de la diaspora etc.

L.P.P- Me Bell quelle est votre position sur le projet d’amendement de la constitution?

Me Bell- Je me suis déjà opiné là-dessus. L’amendement est une nécessité, mais pas une urgence. Et si nos hommes et nos femmes politiques continuent à gérer le pays avec cette même méthodologie de « manfoubins », à concevoir la nation comme une vache à lait où l’État est une confrérie de médiocres, de coquins et de corrompus, à quoi bon changer la constitution ? Mais si l’on veut faire les choses autrement, il faut l’amender, le peuple haïtien doit se prononcer sur son système de défense nationale sans lequel il n’y aura pas de développement, sur l’intégration des haïtiens jouissant de la nationalité étrangère. « Ayiti pa ka gen pitit deyò ».

L.P.P- Continuez-vous à écrire, Me Bell

Me Bell- Oui mon cher, j’ai un deuxième ouvrage qui doit paraître sous peu, il s’intitule: Deux siècles de deuil et de conflits et comme sous titre « Pèp debout, dirijan ajenou ».

L.P.P- Me Bell, au cours de votre exil aux USA les jeunes haïtiens de Broward ont bénéficié beaucoup de vous, et ils témoignent chaque jour leur reconnaissance à votre égard, donc ils seront très contents de lire cette interview. Quel est votre dernier mot?

Me Bell- Mon dernier, c’est mon indignation sur ce qui se passe à la citadelle cette semaine. Un groupe de cinéastes français utilisent la citadelle pour dérouler un film. Ils utilisent l’espace non seulement pour leur projet cinématographique, mais aussi comme lieu de séjour. Ils dorment, couchent et vivent à la citadelle comme dans un ménage ou un appartement avec toutes les pratiques qui ne s’accommodent à un lieu sacré, telles les batteries de cuisines, exposition des linges etc. La haut le marché de la prostitution va à merveille, voilà un choc pour les habitants de la zone. Pour visiter, c’est une faible portion qui est réservée pour seulement trente minutes. Donc on ne s’oppose pas au projet en soi, mais les cinéastes pourraient dormir à Milot, et monter chaque jour à la citadelle. Transformer la Citadelle en Motel est inadmissible, et je pense que le cinéaste haïtien M. Raoul Peck, ancien ministre de la culture, qui accompagne ces gens pourrait avoir un comportement plus patriotique.
Haïti avant tout et malgré tout!