samedi 23 janvier 2010

QUE LEURS AMES REPOSENT EN PAIX

Notre cher Haïti vient d'être frappé par un tremblement de terre sans précédent qui a causé plusieurs centaines de milliers de morts et de sans abris à Port-au-Prince, ses environs et plusieurs villes de provinces.

En ces circonstances très douloureuses, nous du CFLHO tenons à exprimer notre solidarité au peuple haïtien, à tous nos membres et à leur famille.
Nous avons jusqu’ici une liste partielle des pertes en vies humaines des proches du CFLHO :

Jacob François a perdu sa sœur unique Esther François Belcher. Madame Belcher venait d’accoucher de son quatrième enfant le matin du 12 janvier en sa résidence située à 11 ruelle Boisson dans le quartier de Nazon. Esther a été enseveli sous les décombres de sa maison avec son nouveau né Jean Paul, son fils Junior âgé de 2 ans et Madeleine une sœur spirituelle qui l’assistait. L’enterrement de ces très chers disparus a eu lieu à Port-au-Prince le jeudi 14 janvier 2010.

Majolie Zéphirin a confirmé la mort de ses cousins Hubert et Odette De Ronceray, Professeur De Ronceray et sa sœur Odette on péri sous les éboulis de leur résidence à 12 rue Lamartinière dans le quartier de Nazon le mardi 12 janvier 2010, leur funérailles ont eu lieu à Miragoane.

Pasteur Wilson Jean-Claude a également perdu sa cousine Myrlande Samedi

Serge Blaise a confirmé la disparition de son oncle Efal Chenet et de sa belle-sœur Carline Jean-Pierre.

Député Berry a perdu ses 2 cousines Theonise et Sanise Orasmy

C’est avec beaucoup de peine que nous du Comité Fanmi Lavalas des Haïtiens d’Outre-Mer annonçons ces pertes regrettables. Nous souhaitons nos plus sincères condoléances aux familles des victimes.

Pour faciliter la mise à jour de notre liste, nous prions nos membres de nous contacter à info@fanmilavalas.net ou au 954-914-6877 .


"Yon sèl nou fèb, ansanm nou fò, ansanm, ansanm nou se Lavalas".
P.O.BOX 2252 Fort Pierce, Florida 34954
info@fanmilavalas.net
www.fanmilavalas.net
954-670-9209

12 JANVYE 2010

JANVYE 2010

Ayiti, kè m an dèy.
Nenpòt moun kap tande m, di m se yon rèv.
Sekwe m, sekwe m pou w reveye m.
Di m 12 Janvye 2010 pa yon realite.
Di m pito se se pwason davril.
Mwen gade anwo, anba, nan mitan sou kote,
Mwen egare, pye m angoudi, kò m paralize.
Map fè kochma ak je m tou kale.
Ayiti, se tout bon, ou filange an miyèt moso?
Mwen pa konnen ki sa pou m di w
Pou m ta soulaje doulè atwòs sa.
Mwen pè gade w, mwen pè pwoche w.
Men, fò m jwen kouraj pou m gade w nan je,
Pou m di w, mwen santi lapenn ak soufrans ou.
Fò m jwen kouraj tou pou vanse pi pre w
Pou ede w panse blese, konte kadav.
Mwen vle di w manman cheri,
Menm si m byen lwen
Rèl ou fè kout zèklè nan nanm mwen.
Mwen konnen, mwen konnen.
Pèsonn pa bezwen di m ni eksplike m
Zantray ou ap dechire. Kè w ap vire lanvè.
Ki manman ki ka reziste anba doulè malouk sa?
Pitit ou mouri pa milye.
Kadav yo simayen sou gran chimen.
Yo antere kou endijan
San posesyon , san flè, san sèkey.
Si la ki vivan yo, tonbe nan dezawa.
Yo manje nan lari, yo dòmi nan lari.
Pifò demachwele pou lavi.
Kanta pou sa ki disparèt yo, pa gen dwòl pou pale.
Ayit! Ayiti! Map ba w yon tikonsèy,
Dezas natirèl ou pa,
Pa konte sou zòt pou rebati w.
Konte pito sou fòs pitit ou yo.
Leve kanpe, siye je w, mare ren w.
Lè tout kamera fin tenyen,
Bèl espektak pou lagalri kaba,
Entènasyonal la ba w do,
Wap bezwen kouraj ak detèminasyon
Pou ka rekòmanse viva ak tout pitit ou yo nan bra w.
Pou lavi ka rekòmanse fleri nan chak katye.
Pou pitit deyò ka tounen obègay.
Ayiti ou pa ka mouri! Fò w fout rete vivan!
Sekwe kò w, fanm vanyan!
Ranmase karaktè w!
Benyen, poudre, fè w santi bon!
Mare tèt ou ak yon bèl mouka!
Fout zanno kreyòl nan zòrey ou!
Pase yon kout fa sou tèt dwòl ou!
Mete bèl karabela w sou do w!
Bonbe pwatrin ou! Kare zèpòl ou!
Fout mache desalinyènman!
Gade ipokrit yo, machan lanmò yonan je.
Di yo se fout bite w bite, men w pa fout tonbe!


Maud Jean-Michel (Sanit B.)


"Yon sèl nou fèb, ansanm nou fò, ansanm, ansanm nou se Lavalas".
P.O.BOX 2252 Fort Pierce, Florida 34954
info@fanmilavalas.net
www.fanmilavalas.net
954-670-9209