jeudi 31 décembre 2009

Bonne Année!


2010 est à notre porte
Pleine de promesses qui nous emportent
Dans les sphères glorieuses de l'espoir
Où santé et bonheur remplaceront le désespoir

Rêve d'une famille unie et solidaire
Qui poussera unifiée sous l'égide de nos leaders téméraires
Qui à l'instar de King, Mandela et nos aieux ne cessent de lutter
Pour assurer le respect de nos droits et de notre liberté

Bonne année, bonne santé à tout le monde
Sans oublier ceux qui voguent sur l'onde
Que la nouvelle année pour vous déborde de prospérité
et que tous vos voeux deviennent réalité!


"Yon sèl nou fèb, ansanm nou fò, ansanm, ansanm nou se Lavalas".
P.O.BOX 2252 Fort Pierce, Florida 34954
info@fanmilavalas.net
www.fanmilavalas.net
954-670-9209

mercredi 30 décembre 2009

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU COMITÉ FANMI LAVALAS DES HAÏTIENS D’OUTRE-MER

Le Comité Fanmi Lavalas des Haïtiens d’Outre-mer (CFLHO), en partenariat avec Radio Unité organisent une rencontre politique extraordinaire le samedi 2 janvier prochain avec pour invitée d’honneur le Dr Maryse Narcisse, Porte-parole du Président Jean-Bertrand Aristide, Représentant National de l'Organisation Politique Fanmi Lavalas et Coordonatrice du Comité Exécutif de Fanmi Lavalas.

Considérant qu’il est aujourd’hui impératif pour l’Organisation de cimenter les liens entre ses membres en vue de protéger ses acquis démocratiques issus de son avènement au pouvoir le 16 Décembre 1990, nous encourageons tous les membres, sympathisants et amis de Fanmi Lavalas à nous joindre en ce grand jour pour participer à la consolidation de l’Organisation Fanmi Lavalas sur la scène politique haïtienne. Tous les membres de la presse écrite et télévisée sont aussi invités à ce grand évènement.

A cette rencontre solennelle de ce 2 Janvier 2010 nous lançons un appel d’intensification des efforts stratégiques nécessaires à obliger le gouvernement haïtien à revoir sa décision d’exclusion de Fanmi Lavalas des joutes électorales de Février 2010 prochain. Nous discuterons entre autre des demandes suivantes :

1) Le renouvellement du passeport du Président Aristide et l'obtention d’une autorisation d’atterrissage en Haïti
2) L'insertion de Fanmi Lavalas et de tous les partis dûment qualifiés pour participer à la prochaine élection législative.
3) La prorogation de la date d'enregistrement, des plaintes et des résolutions
4) La garantie formelle pour des élections libres, dans le respect de la volonté du peuple et exemptes de fraudes
5) Le départ du CEP actuel non crédible
6) Le respect des décisions du Représentant National, le Président Jean Bertrand Aristide

Cette rencontre est patronnée par CFLHO, Radio Unité, l’émission Sérum Vérité de Radio Unité, Vrai Tabernacle de Jésus Christ et divers membres et amis de la démocratie. Elle aura lieu le Samedi 2 Janvier 2010 de 5PM à 10PM au Vrai Tabernacle de Jésus Christ sise au 3772 S. Military Trail dans la ville de Lakeworth (entre Lakeworth Road et 10ieme Avenue à côté de Bank of America).

Nous aurons entre autre du Dr. Narcisse, plusieurs invités spéciales et personnalités politiques et évangéliques:

Sénatrice Youseline Bell, CFLHO
Farah Juste, Responsable de Fanmi Lavalas, Floride-Bahamas
Jean-Robert Pierre Louis, Ti Komite Legliz
Jacob François MBA, CFLHO
Vauze Déclasse MCJ, RALID
Joseph Berry, Député
Jean-Elie TH Pierre Louis, Président Directeur Général de Radio Unité
François-Sergo Météllus, Député
Frénel Anacréon, Cellule Nationale Fanmi Lavalas


Pour plus d'information, Composez les numéros suivants: 954-670-9209, 312-735-6297, 561-856-6423

YON SÈL NOU FÈB, ANSANM NOU FÒ, ANSANM ANSANM, NOU SE LAVALAS"Yon sèl nou fèb, ansanm nou fò, ansanm, ansanm nou se Lavalas".
P.O.BOX 2252 Fort Pierce, Florida 34954
info@fanmilavalas.net
www.fanmilavalas.net
954-670-9209

lundi 28 décembre 2009

Pòtoprens 28 Desanm 2009, Konferans Pou Laprès

Rezo ògan nasyonal miltiplikatè Fanmi Lavalas
(RONMFL)

Nou menm nan RONMFL, nou salye laprès ak tout jounalis yo ki te akonpaye mas pèp la pandan nap di tout jounalis yo ak responsab media yo bòn ane 2010.

Nou menm nan RONMFL, nou rele laprès la a jounen jodiya, 4 jou avan lane ya fini, pou n fè bilan pouvwa Leta yo nan peyi ya, sou plan politik, ekonomik ak sosyal. Dabò sou plan politik, nou konstate depi Prezidan Preval monte sou pouvwa a nan lane 2006, se yon politik desklizyon l ap mennen kont mas pèp la. Pèp la te vote l pou l fè demokrasi ya vanse, se bak nou wè l ap fè chak jou, li vasalize demokrasi ya ak 2 lòt pouvwa Leta yo ki se pouvwa lejislatif ak pouvwa jidisyè ya. Li fè yon maskarad 19 avril ak 21 jen pèp la pa al vote, li nonmen senatè l yo nan palman an, e lap prepare yon lòt menm jan an pou 28 fevriye, pandan li mete majorite nasyonal la deyò, menm lè Doktè Jean Bertrand Aristide konfime manda li bay reprezantan li ya, Doktè Maryse Narcisse.

Prezidan Preval pa ranpli misyon l nan fè enstitisyon yo mache jan konstitisyon peyi ya di l. Depi l monte nan tèt peyi ya li pa janm nonmen yon prezidan lakou Kasasyon, sa fè konsèy siperyè pouvwa jidisyè ya (CSPJ) pa janm ka mete sou pye, pou mete lòd nan aparèy jidisyè ya, pou kaba ak detansyon prevantiv ilegal yo. Prizonye politik yo kontinye ap pouri nan prizon, kouwè Ronald Dauphin ki prèske mouri, Negup Simon elatriye. koripsyon anvayi aparèy jidisyè ya, je l la, ap gade, li vle amande konstitisyon 1987 la san dizon pèp la, nan enterè boujwa yo ak patwon li yo, nan entènasyonal la.

Sou plan ekonomik, Prezidan Preval ak Premye minis li yo soti nan Jacques Edouard Alexis, ki te touye kochon kreyòl peyizan yo nan lane 80, ki te pwovoke yon emet lafen nan lane 2007, pase nan madanm Michèle Pierre Louis ki te gagote plis pase 197 milyon dola vèt ak ti klik li ya nan Primati ya, pou rive nan Jean Max Bellerive ki plis sanble ak restavèk Préval ke yon premye minis, se menm penpenp lan. Se neyoliberal la, privatizasyon an k ap kontinye, kote y ap revoke ilegalman e de fason abitrè plizyè milye manman ak papa, pitit lage yo nan lari ya 2 bra balanse. E lè yap revandike se CIMO ak solda fòs okipasyon Loni yan Minista li voye al touye yo. Li pa kreye dyòb, 70 pousan popilasyon aktiv la nan chomaj, lamizè ap ogmante chak jou. Lagrikilti ki se gwo fòs ekonomi peyi ya abandone, peyizan yo pa ka jwenn angrè ak ankadreman nan men Leta. Lavi chè ya ap vale teren san gade dèyè, mas pèp la pa genyen pouvwa dacha.

Sou plan sosyal, peyi ya fè bak, yon grenn inivèsite Leta a bloke, Fakilte medsin lan fèmen, etidyan yo nan la ri ya, plis pase 40 pou san ti moun pa ka al lekòl, nan tout la ri ya, genyen plis pase 300 mil timoun kap mande, gen plis pase 225 mil kap viv nan dosmestisite, yon sitiyasyon ki konparab a lesklavaj. Popilasyon an pa ka jwenn laswenyaj, lopital jeneral la pa ka bay sèvis. Konpatriyòt nou yo ki nan Repiblik Domikèn ap monte lesyèl pa do, rejim Preval la pa fè anyen pou l fè respekte dwa yo. Sale minimòm lan k ap ogmante mizè maksimòm, se ak anpil leve kanpe pèp la te rive rache 125 goud la anba nonm Preval la, paske li te kanpe ankwa kont 200 goud la.
An gwo, rejim Preval la se jarèt lap bay sistèm eksplwatasyon ak eksklizyon sou do mas pèp la.

Se lajan sèlman yap fè sou do mas yo, yo pa rive bay okenn sèvis. Se pou tèt sa nap mobilize nan fè denonsyasyon ak pwotestasyon pou rive konstwi yon veritab opozisyon kont rejim Preval la kap kraze enstitisyon yo nan peyi ya. Nou mande mas pèp la pote kole nan manifestasyon kap fèt vandredi premye janvye 2010, kap demare sou plas papa Desalyn Channmas pou al bout devan katye jeneral fòs okipasyon Minista sou wout Boudon an pou mande revokasyon KEP koupyon Dorsinvil la, depa fòs okipasyon Loni ya,
Minista, ak retou fizik Doktè Jean Bertrand Aristide pandan n ap mande Prezidan Préval voye lese pase ya bay Doktè Jean Bertrand Aristide.


"Yon sèl nou fèb, ansanm nou fò, ansanm, ansanm nou se Lavalas".
P.O.BOX 2252 Fort Pierce, Florida 34954
info@fanmilavalas.net
www.fanmilavalas.net
954-670-9209

vendredi 25 décembre 2009

NWÈL 197 MILYON, MOURI TÈT NWÈ SAN L PA MENM BAT ANBA DEZESPWA

Nwèl 197 Milyon


Pawòkèt gran kòzè
Klewonnen kòn lanbi
Tout bèt seren
Dòmi bò chimen
Pwoche vin koute
Yon doub ki tonbe
Menm krapo bizango
Nan ma labou Miso
Kreve kòd mannouba l
Nan ribanbèl lese frape
Nan Nwèl 197 milyon

Tout bèt seren
Tout bèt sèten
Tout bèt tenten
Bèt sendenden
Kouri san fren
Vin tande
Vin koute
Istwa kokenn trèt
Kokenn komokyèl
Komokyèl dekilakyèl
Nan fon lakou
Zentelèktyèl
Makrèl
Komokyèl
Dekilakyèl

Nan lakou Miso
Zòn non dwa
Zòt gen dwa
Gendwa fete nwèl
Nan reveyon
Chanpyona sanwont
Gogay san santiman
San pèsonalite

Zandolit pèlen
T ap plenyen
Bougonnen
San fren
Yon maten

Arebò douvanjou
25 desanm 2009
Sou fontenn Miso
Nan Nwèl mago
Menm bèt lokal
Menm bèt fokal
Menm bèt bokal
Menm bèt maton
Nan pèlen
Nan san wont
San santiman
San karaktè
San pèsonalite
Ret sezi
Kou mayezi

Zannimo
Ak palto
Gwo zago
San kè
San fyèl
San nanm
San nannan
Fache voye pye
Pou sa k pase
Sou lestomak
Fontenn Miso

Pawòl pale aklè
Pesonn pa konprann
Zen pete
Zen deboulonnen
Zen sefwe
Zen debalize
Gaz kole
San fren

Kakachat la deyò
Pise chat la vide
Dyare chat la gaye
Non tout oufò
Laplenndinò
Koze makou deyò
Koze pi santi
Pase ma labou
Operasyon kochon
Siklòn GNB
Jou Nwèl sa a
Koupe rache
Pote ale
Nan kòfrefò
Zannimo lokal
Zannimo bokal
Zannimo fokal
Sankatrevendisèt
Milyon lajan
Vèt kou powo
Tèt mòn Kenskòf

Jou Nwèl sa a
Sankatrevendisèt
Milyon ijans
Vole gagè disparèt
Pase nan fetay sekrè
Kòripsyon alagouj
Kou trip lafimem
Anba pye chwal
Pye chwal bankal
Nan patiray Kwabosal

Krikèt mangouyan
Makòn bèt vouzan
Kouri vit, debake
Vin gagari zen
Bonjan zen ki pete
Yon doub tou fre
Tonbe bip

Nan lakou koken
Teknisyen mazenflen
Nan lantouray Miso
Katye cho
Ki kankannen
Sankatrevendisèt
Milyon ki nan cho
Nan fon chodyè cho
Makòn zentèlèktyèl
Zentelèktyèl bandi
Maton nan trese
Riban lakòripsyon
Nan bèl poto
Detounman fon
Kwaze leuit pouriti
Dwèt men longè
Trese dyakout
Pou met mago
Twoke kòn
Pa makòn

Nan gwo chanpyona
Konkou lakòripsyon
Gwo match detounman
Plizyè milyon san
Plizyè san milyon
Plizyè mil milyon
Detounman san fon

Siklòn twoubouyon
Touwon sanfon
Zentèlektyèl zonzon
Zentèlektyèl maton
Maton nan bay mato
Maton nan vomisman
Maton nan detounman
Plizyè santèn milyon
Depatcha fay minit
Sankatrevendisèt
Milyon lajan

Machann pistach
Nan plenn Disis
Nan fon koridò
Nan Fon Palmis
Koze madichon
Anba pla pye
Tout ti chwal
Gwo zago ti zago
Menm chwal
Zagoloray
Chwal san plim
Menm chwal kaplim

Chwal lonètete
Fin deplimen
Anba kout zepon
Zepon lakòripsyon
Pa sote
Pa ponpe
Se pa anyen
Sankatrevendisèt
Milyon seza
Trepase
Depase
Fin pase
Fay minit
Nan fon dyakout
Dyakout makou
Touwon sanfon
Touwon san wont
Touwon san santiman
Zentèlektyèl vonvon
Zentèlektyèl makrèl
Komokyèl dekilakyèl

Marengwen sendenden
Kayiman sè reken
Makòn bèt san ren
Nan gouvènmangouyan
Nan gouvènmangous
Kase randevou
Nan chanpyona gagòt
Nan estad Miso
Katye ki nan cho
Pou al chofe mago
Boule nago
Ibo petwo kongo

Vye rat doremikale
Gagote nan chan kann
Sankatrevendisèt milyon
Vye teknochat maton
Maton nan bay mato
Vye chat abchdefgnb
Siklòn entèlektyèl
Dekoupe kòpyèz
Nan bòl mantèg
Nwèl sankatrevendisèt
Milyon lajan tou vèt

Pou yon albòm
Foto dekorasyon
Lepèp peye
Tèt ti nèg ti zòrèy
Razwa lakòripsyon
Koupe ra gagann
Sankatrevendisèt
Milyon ki disparèt
San l pa fè way
Lajistis tèt frèt
Ti Pòl pa voum
Ti Pòl pa pwèt

Tipòl pran retrèt
Okenn jij trèt
Pa wè pa tande
Pa radote
Pa denonse
Pa pwononse
Pa pwoteste
Ti Mamoun
Gwo Makou n
Maklouklou n
Madougou n
Koupe kou n
Rache tchou n
Ak razwa
Sankatrevendisèt
Milyon lanjan
Kaka Jako

Ti Mamoun gagote
Ti Mamoun boloze
Ti Mamoun vin pi fre
Li tèlman bafre
Li tèlman kraze

Defansè lamoral
Nan tribinal lopinyon
Pa plenyen di anyen
Pou yon matadò fon
Ki fè fon
Nan woulèt wòb
Makòn makou n
Makòn zenglendou n
Makòn lougawou n
Makòn madougou n
Makòn souflantchou n
Flonn kidnapè n
Kidnapè a kostim
Kidnapè plimeyank
Ak talon kikit
Menm lajistis pè

Matchòpwèl ti Mamoun
K ap vyole lougawou n
Nan plenn jounen
Sou tèt mòn Miso
Katye cho
Tete nan tete n
Tete nan manmèl
Sankatrevendisèt
Milyon yo souse

Ti Mamoun
Gwo Makou n
Madoudou n
Maklouklou n
Lave men l
Kou bòs Pilat
Pot bay palman
Bèl albòm
Foto dekorasyon
Pou sankatrevendisèt
Milyon tou won
Ala albòm chè manman

Yon maten 2 novanm
Sou zòtèy Plenndinò
Mò zandolit
Mò bout mamit
T ap plenyen
Bougonnen
Babye san fren
Pou jis byen lwen
Plizyè maten
Nan fon ginen

Teknik Lasyans
Jwenn kanpo
Menm pou lanmò
Akwòkwò
Teknik lasyans
Jwenn remèd
Remèd amen
Amèn Ayibobo
Pou ratibwaze
Sida pwenn fè pa
Grip konchon
Madichon
Grip pijon
Grip koulèv
Pon gongon
Rive pran plon

Pa gen remèd
Solisyon klowòks
Pou korije nanm
Pou lave move san
Ki kouri san fren
Nan koridò vennn
Move lawon vonvon
Zentèlektyèl koken
Zentèlektyèl sangwen
Jesyonè soufrisken
Fonksyonè sendenden
Gnb asasen
Gagotè
Piyajè
Gaspiyè
Atoufè
Kadejakè
kidnapè
Sanginè

Teknochat GNB
Makouchat ONG
ONG nan bokal
ONG kout Foukal
Boloze
Voye monte
Gagote
Koupe
Rache
Nan resepsyon
Resepsyon reveyon
Nwèl sankatrevendisèt
Milyon ki fè fon
Kay makou n
Ti Mamoun
Sankatrevendisèt
Milyon lajan
Fon ijans
Sefwe annijans
Vole gagè
Pran gwo pwen
Pwen disparèt
Pèdi lespwa
Nan mitan twoubouyon
Kòripsyon alagouj
Siklòn makouchat
Koutye GNB

Siklòn lakòripsyon
Nan dyakout san fon
Zentèlektyèl san ren
Zentèlektyèl san fyèl
Depatcha pwenn fè pa
KAse ren Nwèl
Sankatrevendisèt
Milyon tou vèt
Milyon tou nèf
Mouri tèt nwè
Mò sibit san bat
Trepase vole gagè
Antere san lantèman
Nan simityè kòfrefò
Zentelèktyèl zandò
Zentèlektyèl akwòkwò
Teknochat makou chat

Gran dosye
Gran gozye
Dòl bòkyè
Dyòl alèlè
Atoufè
Mouch avè
Vin bèbè
Kou wòch pyè

Di m ma di w
Pa plenyen
Se menm tenyen
Menm yenyen
Menm zarenyen
Menm bonbonyen
Menm mak salopri
Menm fabrik pouriti

Pawòkèt
Gran kòzè
Dyòl alèlè
Ret bèkèkè
Pa di anyen
Pa menm plenyen
Verite antere
Tou vivan
San lantèman
Anba mago
Granm maten
Verite mafweze
Kou lanman
Kou manman
Sou pwent lang
Jounalis dyòl alèlè

Agòch kalfou Miso
Rat primati
Manje pay kay
Laprimati
Depatcha mago
Rat do kale
Ak makouchat
Nan resepsyon
Ribanbèl pouriti
Ribanbèl salopri

Jou sa Nwèl
Mago monte
Brid sou kou
An tout ijans
Mago monte
Kou anbilans
Mago pa desann
Nan savann
Raboto
Kabarè
Kote siklòn
Vannen
Lavni marengwen
Ak lòt bèt
Sendenden

Nan reveyon
Nwèl mòn Miso
Kay koukou n
Ti Mamoun
Ki pa moun
Makòn zentèlektyèl
Nanm kòlòwòch
De grenn gòch
Teknisyen dwategòch
Maton nan plen pòch
Bafre ak gran gòj
Bèl gato chawony
Gagari nan fon gòj
Bonjan ji kaka chwal
Fè bon desè
Ak trip vètè
Nan gato chawony
Piye koupe rache
Devore degwobye
Dekoupe bèl kòpyèz
Gato plizyè milyon
Ki fè fon
Tout bon
Nan trip san fon
Teknochat san trip

Jako nan miso
Chanpyon nan radotay
Kase ponyen fèy silans
Kouvri gogay kabouya
Kouvri pil tata san koutya
Ki bafre nan gato
Fon ijans
Sou figi mangouyan
San konsyans
Sèmante
Pou pa rakonte
Pa radote
Pa devwale
Sa l wè k pase

Anwo Miso
Anba zèl gwo palto
Zentèlektyèl pouri
Teknisyen salopri
Konsiltan vomi
Fware zèl lavni
Gonayiv k ap soufri
Koperan konwonpi
Bafre nan fay minit
Plizyè santèn milyon

Nan prizon lenjistis
Bèna Mangous
Pwazonnen pè Janjis
Men w pa jwenn
Zentelèktyèl makou
Zentelèktyèl kadejakè
Zentèlektyèl lòbèy
Maton nan manje fèy
Ekspè estwopyè
Nan chanpyona mimi
Makou pa ka wè la

Fon prizon lenjistis
Chaje tankou legba
Ak prizonye konsyans
K ap soufri sou konsyans
Otorite san konsyans

Van twoubouyon
Kwape yon gwo fon
Jis nan fon dyakout
Tou won san fon
Tout makou gwo zo
Rale mwèl
Fon dijans
Ki nan anbilans
Anbilans lenkonsyans
Dirijan san konsyans

Nan simityè gagòt
Nan fon tonm makou
Sankatrevendisèt
Milyon lajan
Mouri tèt nwè
San l pa menm bat
Antere tou vivan

Wosiyòl katolik
Deplòtonnen chaplè
Jekwapandye
Lepèp toupisan
Nan tribinal popilè
Va jije sanginè
Jije kondane
Ansasen kadejakè
Lisansye nan volè
Doktora nan piyajè
Farawon nan kidnapè

Bèt seren radote
Jis machwè yo sere
Jis lalin sefwe
Jis lannwit trepase
Jis lawouze derape
Fon ijans gentan antere
Nan fon sèkèy anbilans
Lenkonsyans asye
Teknochat san konsyans
Zentèlektyèl repiyans


Gouvènmanlanman
Otorite san manman
Oligachi san nannan
Deklare kòripsyon lagè
Men tout dilapidè
Gang atoufè
Kale chèlbè
Kale postè
Fò Senklè
Fware fyèl Nwèl
Sankatrevendisèt
Milyon sèten

Makòn makou
Makòn koukou
Rat dokale
Kale kò yo
Tout kote
San kè sote
Machwè yo bade
Ak labou santi
Sankatrevendisèt
Milyon fonn annijans
Si se te rat pa kaka
Ou ta gentan tande

Men kan menm
Nwèl ane sa a fware
Nwèl ane sa a antere
Nwèl Sankatrevendisèt
Milyon antere
Anvan pak
Pakanpak
Nan fon tonm
Kòripsyon santi
Anba vès an chanmòt
Zentelèktyèl GNB
Fiyèt Lalo ti Mamoun

Nwèl lespwa kanni
Nwèl inikite pouri
Nwèl deblozay
Nwèl kakosal
Nwèl bout zòtèy
Nwèl esklizyon
Nwèl kòripsyon
Nwèl okipasyon
Nwèl vyòl
Nwèl ekzaksyon
Nwèl mechanste
Nwèl mechanste
Nwèl malere
Nwèl dan di
Nwèl ekzil
Nwèl kanpe lwen
Se nwèl lakay
Se nwèl 2009
Nan zantray ri nèf


J. Fatal Piard


"Yon sèl nou fèb, ansanm nou fò, ansanm, ansanm nou se Lavalas".
P.O.BOX 2252 Fort Pierce, Florida 34954
info@fanmilavalas.net
www.fanmilavalas.net
954-670-9209

mardi 22 décembre 2009

FONDATION 30 SEPTEMBRE, ELEKSYON OU SELEKSYON

Eske nou dwe ale nan eleksyon? wi nou dwe ale nan eleksyon paske se yon dwa sivik, li obligatwa pou nou ale nan eleksyon paske li nan manman lwa peyi nou ki se konstitisyon 1987 la. Men se nan eleksyon enkliziv, onèt , lib e demokratik. Men nou pa dwe ale nan seleksyon, seleksyon pou seleksyone moun yo vle mete nan palman ayisyen an pou menase pi plis diyite pèp la.
Nan lane 1990, 2000 fen lane 2005 ak kòmansman lane 2006 yo, le yo pale de eleksyon genyen yon fyèv elektoral nan mitan tout popilasyon an tèlman li anvi ale nan eleksyon , pou li ale ranpli devwa sitwayen li, devwa sivik li. Li gen fyèv elektoral paske 1990, 2000 li te gen lidè li Doktè Jean Bertrand Aristide kite nan eleksyon.2005, 2006 se paske pèp la te vle soti anba grif rejim defakto , rejim kriminèl, asasen Boniface / Latortue ya.

9 avril ak 21 jen 2009 (KEPV) Konsèy Elektoral Prezidan Preval / Verrette la te simaye maladi vèrèt nan tout peyi ya .Pèp la , manm Fanmi Lavalas, patizan ak senpatizan Fanmi Lavalas fèmen pòt yo, pou maladi vèrèt pa tonbe sou yo paske maladi ki rele vèrèt la li atrapan , lè li tonbe sou wou si ou pa gen gwo lajan lap touye w. Ebyen (KEPV) ya Konsèy Elektoral Prezidan Preval / Verrette la, kominote entènasyonal la te fè yon seleksyon kote yo seleksyone 11 senatè, 7 senatè seleksyone nan kan lespwa regwoupman prezidansyèl la 4 lèzòt yo seleksyone nan lòt gwoupiskil politik kite patisipe nan seleksyon 9 avril . ak 21 jen 2009 yo.

Aprè platfòm prezidasyèl la fin genyen 7 senatè seleksyone nan kan yo , yo di yo pap ka rete nan maladi vèrèt ankò. Prezidan Preval avèk lespwa mete sou pye (KEPD) konsey elektoral prezidan Preval / Dorsainville pou fè eleksyon lejislatif ak minisipal fevriye ak mas 2010. Yon eleksyon prezidan Preval avèk kominote entènasyonal la deja anonse se seleksyon yap òganize pou platfòm prezidansyèl lespwa / inite. (KEPD) Konsèy Elektoral Prezidan Preval / Dorsainville la mete Fanmi Lavalas ak anpil lòt pati politik deyò nan pwosesis elektoral la e pran kòm avoka yo Michel Forst espè endepandan L’ONU pou jistifye tout bon se yon seleksyon prezidan Preval avèk kominote entènasyonal la ap òganize pou seleksyone senatè , depite , majistra, kazèk , azèk ak delege vil.

Nap raple pou tout moum (KPED) ya Konsèy Elektoral Preval Dorsainvil la ak kominote entènasyonal la pran desizyon mete majorite Ya deyò nan eleksyon pou yo ka fè yon seleksyon pou seleksyone 10 senatè 99 depitè ak tout kolektivite yo pou platfòm prezidansyèl la lespwa dezespwa ki transfòme an inite / inikite memn jan (KEPV) Konsèy Elektoral Preval Verrette la te fe l nan seleksyon 4 avril ak 21jen 2009, yo te seleksyone 7 senatè pou platfòrm prezidansyèl lespwa. Pèp ayisyen si konsèy elektoral prezidan preval Dorsainvil la tap fè eleksyon yo pa tap mete Fanmi Lavalas avèk yon bann pati politik kap batay lontan sou teren yan deyò nan pwosesis eleksyon an . Depi se konsa yo pap òganize eleksyon se pito seleksyon yap òganise pou platfòrm prezidansyèl la inite ka vini ranfòse lespwa / dezespwa , piyajè , machann peyi.

Fondasyon trent septanm di pa gen eleksyon kap fèt men se seleksyon, se pou nou mobilize kont tout mannèv kap pase dwa nou anba pye, kont tout mannèv ki menase diyite nou kòm pèp.
Se pou nou mobilize tout resous nou kont plan lanmò, plan neyoliberal prezidan Preval la.

Fondasyon trant septanm di: seleksyon lespwa / inite prezidan Preval la se pou satisfè kidnapè entènasyonal yo.

Seleksyon lespwa / inite prezidan Preval la se pou satisfè fòs enperyalis yo.

Seleksyon lespwa / inite prezidan Preval se pou kontinye plan neyoliberal la, likide tout entrepriz leta ki rantab yo.

Seleksyon lespwa / inite prezidan Preval la se plen palman trèt ak konze pou ranfòse okipasyon an ak plan pou retire peyi ya sou lis peyi endepandan.

Seleksyon lespwa / inite prezidan Preval la se fann Fanmi Lavalas en miyèt mòso e kraze lòt pati politik ki nan kan pèp la.

Seleksyon lespwa / inite prezidan Preval la se kontinye fè pesekisyon politik, kidnapin ak anlèvman politik.

Seleksyon lespwa / inite prezidan Preval la se kontinye vyole dwa fondal natal pèp ayisyen yan .

Seleksyon lespwa / inite prezidan Preval la se kontinye koudeta kidnapin 29 fevriye 2004 la.

Seleksyon lespwa / inite prezidan Preval la se kenbe pèp la nan mizè plis pase jan li ye ya.

Seleksyon lespwa / inite prezidan Preval la se kenbe doktè Jean Bertrand Aristide an ekzil ak tout lòt sitwayen ayisyen ki genyen stati ekzile politik.

Sèl fason pou nou fè echèk ak tout dezòd ak maskarad elektoral seleksyone ya , se pou nou met tèt nou ansanmb, mete de kote enterè meskin ak avantaj politik pèsonèl. Pou nou ka fè prezidan Preval , KEPD , komite entènasyonal la fè bak e frennen machin seleksyon an .

Pou fini Fondasyon Trant Septanm mande prezidan Rene Preval :

1.-) Frennen machin seleksyon an san pèdi tan

2.-) Revoke tout manm (KEPD) Konsèy Elektoral Prezidan Preval / Dorsainvil

3.-) fè konsiltasyon san eksklizyon avèk tout sektè nan lavi nasyonal la pou mete
sou pye yon (KEP) konsèy elektoral pwovizwa

4.-) Bay lese pase pou retou fisik doktè Jean Bertrand
Aristid

5.-) Anile pwosesis amandman konstitisyon 1987 la

6.-) Eleksyon jeneral, enkliziv. Onet, kredib et demokratik 28 novanm 2010 pou n ka retounen nan lòd konstitisyonèl .

Mèsi

Pou fondasyon trant septanm
Wilson Mesilien / kòdonatè nasyonal AI.
"Yon sèl nou fèb, ansanm nou fò, ansanm, ansanm nou se Lavalas".
P.O.BOX 2252 Fort Pierce, Florida 34954
info@fanmilavalas.net
www.fanmilavalas.net
954-670-9209

lundi 21 décembre 2009

SON EKSELANS, DR JEAN-BERTRAND ARISTIDE, SWETE N YON BÒN ANE 2010 !

Bòn Ane 2010 !


Sè m, Frè m,

Pandan kè nou ap bat sou kadans Mèm Amou an,

Minouche avè m kontan anbrase w fratènèlman

E swete w yon BÒN ANE! BÒN ANE 2010!

Gwo bo afeksyon ak tandrès pou ti moun yo!

Anpil lanmou pou jèn ki renmen pafen diyite!

Lè pafen diyite tonbe nan boutèy libète, li poze.

Lè l tonbe nan boutèy eksklizyon, li eksploze.

Si n pa sove diyite n, diyite n ap sove kite n.


Si n pa sove diyite n, diyite n ap sove kite n.


Nan lane 1804, pandan kanon libète

Tap chante libera lesklavaj an Ayiti,

Kolon ki bò isit an Afrik te deklare :

“Nèg pa gen diyite; yo pa merite libète.

Mete makak sou nèg san diyite sa yo.”


Anplis kout makak pou kò esklav yo,

Kolon yo te taye yon bonèt makak

Pou eseye vire lolòy tout esklav yo.

Se te yon kokenn zam sikolojik pou

Vide konplèks enferyorite nan tèt yo.

Dapre kolon yo, konplèks enferyorite ya

Ap fè esklav yo wont pwòp tèt pa yo.

Konsa, pap gen diyite pou akouche libète.

Bonèt makak sa a te kache yon pèlen ki gen 2 tèt :

1- Nèg ki admèt ou enferyè deja kondane pou

Mouri nan esklavaj ou nan eksklizyon an.

2- Nèg ki vle chèf e ki soufri konplèks enferyorite,

Deja tou ajenou pou sèvi kòm konze, san diyite.


Sèvo Tousen Louvèti ak Desalin, evidamman,

Pat janm kokobe anba konplèks enferyorite.

Byen vit, yo te dekouvri vye taktik kolon yo.


Tousen Louvèti te konn ensiste pou montre

Kijan diyite ka bay fòs pou akouche libète.

Ni Tousen Louvèti, ni Papa Desalin te ka redi:

Lè pafen diyite tonbe nan boutèy libète, li poze.

Lè l tonbe nan boutèy eksklizyon, li eksploze.

Si n pa sove diyite n, diyite n ap sove kite n.

Si n pa sove diyite n, diyite n ap sove kite n.

Anvan n gade kijan pou nou rive anpeche

Diyite n sove kite n nan ane 2010 sa a,

Ann fouye rasin diyite ya ak linèt lasyans.

Sa fè preske 2 milyon ane

Depi sèvo moun evolye pou

Rive nan OMO ABILIS.

Omo abilis vle di moun abil.

Olye yo te mache sou kat pat,

Evolisyon sèvo yo te pèmèt yo

Mache sou 2 pye dèyè yo.

Konsa, pye devan yo vin sèvi

Kòm men pou fè zouti, manje…

Sèvo Omo Abilis pat lou ditou.

Li te peze anviwon 500 gram.

Pi ta, lè Omo Abilis te vin tèlman fò, fò

Nan kesyon mache sou 2 pye, yo rele l

An laten, OMO EREKTOUS, sa vle di,

Moun ki drese drèt pou mache sou 2 pye.

Sèvo Omo Erektous te rive nan 808 gram.

Lè sèvo l ogmante pou rive nan 1400 gram,

Yo chanje non l pou rele l OMO SAPIENS.

Omo Sapiens vle di moun saj, moun entèlijan.

Se yo menm ki te soti an Afrik, tonbe an Azi

Pou travèse an Amerik, rive bò lakay apye.Yo te ka fè wout la apye paske lè sa a

Pat ko gen lanmè berig pou separe

Kontinan Azi ak kontinan Amerik.

Sa gen anviwon 15 a 30 mil ane

Depi yo te fè gwo vwayaj sa a apye.

Sèvo nou menm tou se sèvo Omo Sapiens.

Li 2 fwa pi lou pase sèvo chenpanze ak goril.

Menm si sèvo elefan pi lou pase sèvo moun,

Se akoz grosè kò elefan an, men se pa anyen

Devan pisans wòd pòte ki chita nan sèvo moun.


Nan dènye 10 zan anvan Premye Janvye 1804 la,

Yon seri savan tankou Galvani, Aldini, Volta,

Alexander von Humboldt… te fè anpil diskisyon

Sou pisans enèji elektrik ki nan kèlkeswa sèvo wa,

Kit se sèvo yon moun, kit se sèvo yon zannimo.

Sa mennen n poze yon kesyon syantifik

Ki konekte dirèk dirèk ak diyite moun.

Kesyon an ?

Ki sa k fè gen yon kokenn diferans

Ant sèvo yon moun ak sèvo yon bèt ?


Repons :

Ni pou yon moun, ni pou yon bèt,

Dèyè sèvo wa rele SEREBELOUM

E devan sèvo wa rele SEREBROUM.


Nou redi: dèyè se SEREBELOUM

E devan sèvo wa se SEREBROUM.

Men, nan sèvo bèt, serebroum nan

Ou byen devan sèvo a pa devlope.


Ò, bout devan an, se li menm menm ki katye jeneral

Rezonman, refleksyon, kalkil, konsyans, entèlijans…

Nan sèvo bèt, jan nou te di, sereboum nan pa devlope.

Nan sèvo moun, erezman, afè mache sou 2 pye ya

Te jwe yon gwo wòl nan devlopman serebroum nan.

Ni sèvo esklav, ni sèvo kolon

Gen serebeloum ak serebroum.

Sonje, serebroum se devan an.

Sepandan, 400 zan esklavaj la

Fè nou poze anpil kesyon sou

Devlopman serebroum kolon yo.

Nan gwo evolisyon pou vin pi moun,

Sèvo esklav yo te pi an sante lontan

Pase sèvo kolon k te di yo siperyè yo.

Lè n fè radyografi krim kolon yo

Te fè pandan 4 syèk lesklavaj la,

Nou dekouvri aklè fonksyonman

Sèvo anpil kolon ki te psikopat.

Yon psikopat pa gen eta dam lè lap sasinen moun.

Kesyon moral, kè sansib, sa pa egziste pou li.

Si pou enterè pòch li, li santi fò l disparèt yon pèp,

Lap fèl e li pap gen ankenn lagratèl nan konsyans.


Se egzakteman lekontrè pou yon moun

Tankou Tousen Louvèti ki te konnen

Moun gen diyite e diyite egzije libète.


Premye Janvye 1804 la

Se yon revolisyon sèvo.

Wi, Premye Janvye 1804

Se yon revolisyon sèvo.


Sèvo esklav yo revòlte e

Yo di: Nou pa makak,

Nou pap mache a kat pat.


Nou pa makak, nou pap fè makak.

Nou pa bourik, nou pap bourike

Pou chwal galope sou po do n.


Donk, se diyite sa a menm ki te akouche fòs

Pou esklav yo te reyalize Premye Janvye 1804.

Jodia, 205 lane apre, ki sa k rete nan diyite sa a ?


Sè m, Frè m,

Jodia, 205 lane apre, ki sa k rete nan diyite sa a ?


Jèm diyite sa a toujou byen vivan

Nan san Pèp Ayisyen an, sepandan

Li disparèt nan san pi fò dirijan yo.


Si jodia endiyasyon ap toufe Pèp la,

Se paske Pèp la blese nan diyite l.

Kouto trayizon an pike li fon, fon.

E paske l gen diyite, li senyen anpil.

Deplis, odè imilyasyon an ap toufe l;

Sant eksklizyon an ap dekonpoze l.


Si mizè, grangou klowòks ak asid batri

Fè l ap kankannen nan dife chomay,

Se pa akoz parès jan yo abitye akize l.

Aletranje kòm lakay, Ayisyen toujou

Redi travay di, paske l gen anpil diyite.


Pi gwo sous mizè a se triyo sa a:

Kolon, nouvo kolon ak konze yo.

Konplo wa se jouke pòv malere nan

Esklavaj modèn ou neyoliberal la.


Gade nan ki eta Peyi nou an trouve l

Depi kidnaping 29 fevriye 2004 la !

Gade kijan tout pwomès lespwa

Tounen gwo pè souflèt dezespwa !


Nan bay egzibisyon de gidon,

Koripsyon fè salè minimòm

Tounen yon malè minimòm

Anba yon mizè maksimòm.


Malgre tou, paske l gen diyite,

Pèp la kontinye pwouve kijan

Li grangou men l pa ti grangou.


Se pousa li pap janm ka bliye

Lanmò Pè Jan Jis ak anpil lòt Ewo,

Disparisyon frè nou Lovensky,

Kalvè prizonye politik kap pouri

Nan prizon depi ane 2004-2005.


An 2006, Pèp la te vote pou retou.

Rezilta ? Trayizon. Pwen. Pwen ba.

An 2009, lè majorite a mande eleksyon lib,

Pouvwa a koule beton mepri nan zòrèy li

Pou l choute Pèp la ak yon awogans engra.


Otorite yo jete Pèp la tankou yon pil fatra.

Lajistis di: Otan ! Otan ! Pèp la gen rezon.

A ! Blag ! Ata jij pran kout pye revokasyon.


Kòm Pèp la gen anpil diyite, li fèmen pòt li

19 Avril ak 21 Jen pou montre endiyasyon l.

Sa l toujou vle se eleksyon e non seleksyon.


Men, pou rantre kouto trayizon an pi fon toujou,

Prezidan Préval fè seleksyon an san ankenn jèn.

Nan ane 2010 sa a, li pral fè lòt seleksyon pi rèd:

Pouvwa a boule limyè wouj Konstitisyon an aklè.


Lè pouvwa a boule limyè wouj Konstitisyon an,

Sa pa deranje etranje, men sa mete n pi andanje.

Diyite n oblije n ouvè je n pou n evite pi ta pi tris.


Blan yo te peye 12 milyon 500 mil dola ameriken

Ou ankò, 72% lajan ki te fè seleksyon 2009 yo.

Kounye a Blan yo dispoze peye 18 milyon dola

Pou kontinye fè lòt seleksyon nan ane 2010 sa a.


Konsa, nan menm lojik byen konte mal kalkile ya,

Prezidan peyi ya santi li alèz anba zèl cha blende,

Pou li blende Pèp Ayisyen ak boulèt seleksyon.


Ayiti anba yon lòt koudeta elektoral kote

Okipasyon cha blende, se rete kanpe la pou

Boulèt seleksyon gaye sèvèl yon Pèp ki

Pa gen ni dwa pou vote, ni dwa pou manje.Sè m, Frè m,

Nan respè ak diyite, fòk gen moun saj ki di non !

Pou sove diyite Ayiti, fòk gen moun saj ki di non !

Pou pi ta pa vin pi tris, fòk gen moun saj ki di non !

Pou diyite n pa sove kite n, fòk gen saj ki di non !


Si tout koudeta elektoral ak koudeta kidnaping

Te rapòte Ayiti, jodiya, mizè ya pa ta vin pi rèd.

Si 500 zan eksklizyon ou apatay te rapòte Ayiti,

Jodiya, nou pa ta toujou ap mare lafimen kriz,

Alòs ke n chita sou bon jan richès natirèl tankou

Lò, kwiv, iranyòm, boksit, ajan, poutzolan, mab…

Kabonat kalsyòm Payan sèlman depase $ 23 milya.

Rezèv petwòl la, san dout, pi plis pase sa nou kwè,

San konte nou menm menm ki se pi gwo richès la.


Lè ya rive pou n fè rekonèt diyite tout moun.

Tout moun san distenksyon, pòv kòm rich,

Peyizan kòm moun lavil, analfabèt ou pa,

Tout moun konte. Fòk vòt tout moun konte.


Moun ki sivilize pa nan chen manje chen.

Nèg ki sivilize pa trete moun kòm chen.

Blan ki sivilize pa pran Ayisyen pou chen.


Kolon te lage chen dèyè Afriken

Pou kenbe, mòde Nèg kòm jibye ;

Tousen pote mak chen mòde antrèt.

Desalin viktim gwo chen mechan.


Menm jan ak Zansèt yo,

Fòk Pèp la toujou refize

Kite mechan yo trennen l

Nan labou imilyasyon an.

Ochan pou chak Ayisyen ki kenbe

Bouji diyite ya byen fèm nan men l.

Bouji diyite sa a dwe toujou evite

Van divizyon pou l ret tou limen.

Pèmèt mwen felisite tout manm

Fanmi Lavalas ki ret kanpe djanm

Pou n reyisi ak Pèp la, jamè san li.

27 ane nan prizon pat fè Mandela

Sikonbe nan tantasyon trayi Pèp la.

Viktwa final la se pou Pèp Ayisyen.Vox Populi, vox Dei ! Sa vle di :

Vwa Pèp la se vwa Bon Dye !

Ochan pou nou tout ki solidè avè l !

Chapo ba pou solidarite 15 Jiyè a !

Bravo pou kokenn mobilizasyon

16 Desanm 2009 la ki se tròkèt la.Nou pi plis. Nou pi sibi. Nou pi viktim.

Men, plis nou plis se mwens nap viktim.

Depi gen eleksyon lib, onèt, demokratik,

Nap ranpòte laviktwa pou nou sèvi Pèp la ;

Jamè pou sèvi ak Pèp la jodi, trayi l demen.


Sè m, frè m,

Lespwa fè INITE jodi ya pou trayi demen.

Lespwa chanje non, men l pa chanje mèt.

Lespwa INITE se pran plis, pou trayi plis.Rèv psikopat se itilize lajan Pèp la pou

Fè serebroum goumen ak serebeloum.

Lè serebroum goumen ak serebeloum

Sonje, se devan kap goumen ak dèyè

Pou psikopat yo sele Pèp la devan dèyè.


Rèv pa nou, se menm rèv Tousen Louvèti ya ;

Kidonk, fè diyite bay fòs pou akouche libète.

Rèv pa nou, se menm rèv Jan Jak Desalin nan ;

Kidonk ofri lavi nou pou sove diyite n paske

Si n pa sove diyite n, diyite n ap sove kite n.Si n pa sove diyite n, diyite n ap sove kite n.


Tousen Louvèti rete fidèl jis souf li fin etenn.

Papa Desalin bay san l pou l pa bay kou nan do.

Fidelite sa a soti dirèk dirèk nan sous diyite ya.


Pou n pwoteje sous diyite sa a, fò n dedouble n.

E pou n dedouble n, fò n ogmante vitès sèvo wa.

Pou ogmante vitès sèvo wa, fò dòmi pa pote n ale.

Lè w nan fon somèy, sèvo a mache sou

Vitès DELTA ki ka bay 4 Hz chak segonn.

Lè w reveye je kale, tèt klè, ou tou limen,

Vitès sèvo wa ogmante jiska 18 rive 30 Hz.

Lè sa a, ou nan yon vitès ki rele BETA.


Se ak vitès beta nou te debouche sou 16 desanm 1990.

An 2010, pa gen dòmi di nan delta pou somèy pote n ale.

Donk, fòn pase vitès beta pou n soti nan eksklizyon an

E leve flanbo diyite ya lakay kòm aletranje chak jou pi wo.


Sè m, Frè m,

Pou kokenn wòl manman Ayisyèn jwe

Nan ba n tete lèt diyite depi n te ti bebe,

Pèmèt ke Minouche avè m prete vwa

Tout jèn fi, jèn jan ki sèvi ak pafen diyite,

Pou redi manman yo yon Bòn Ane espesyal.

Ou menm, Manmi cheri ki Okap, Okay, Jeremi,

Pòdepè, Fò Libète, Gonayiv, Ench, Jakmèl,

Miragwan, Sen Mak, Tigwav, nou di w Bòn Ane.


Yon lòt bèl woz Bòn Ane pou ou Manmi cheri

Ki nan Site Solèy, Lasalin, Bèlè, Solino, Matisan,

Gran Ravin, Kafou, Taba, Laplenn, Delma,

Petyonvil, Kenskòf, toupatou nan Pòtoprens.

Se pou pafen Bòn Ane 2010 la anvayi w,

Ou menm Manmi cheri kap viv aletranje.

Lè manman ap akouche yon pitit,

Sèvo l pwodwi yon chimi lanmou

Ke save yo rele OKSITOSIN.

Oksitosin nan fasilite akouchman,

Simante atachman pitit ak manman

E rann moun ki damou enseparab.

De menm, ant Manman Ayiti avè m,

Genyen yon dòz oksitosin espesyal ki

Rann nou enseparableman enseparab.


Kidonk, retounen jodi ya,

Ou byen retounen demen,

Retou wa ap fèt kanmenm

Pou n kontinye debouche

Anpil lòt bon pafen diyite

Nan lespri Mèm Amou an.


Annatandan ke lesepase

Gouvènman Ayisyen yan

Rive isit, an Afrik di Sid,

M chwazi lang manman

Mandela a ki se isiXhosa,

Pou redi n:

Sizodibana ekhaya!

Randevou lakay!


Ngothando olunye!

Mèm Amou!

Dr Jean-Bertrand Aristide

Pretoria, Desanm 2009


"Yon sèl nou fèb, ansanm nou fò, ansanm, ansanm nou se Lavalas".
P.O.BOX 2252 Fort Pierce, Florida 34954
info@fanmilavalas.net
www.fanmilavalas.net
954-670-9209

samedi 19 décembre 2009

16 DÉCEMBRE 1990-16 DÉCEMBRE 2009 : 19 ANS APRÈS, OÙ EN SOMMES NOUS ?


16 décembre 1990 fut dans une large mesure une grande surprise historique, pas en tant qu’évènement spontané, fruit d’un quelconque hasard, mais en tant qu’aboutissement de longues et difficiles luttes contre des forces conservatrices d’exclusion internes et externes.

Dans une large mesure, 16 décembre 1990, célèbre une grande victoire politique de la majorité nationale, qui pour la première fois de son histoire de peuple et après 186 ans d’indépendance, s’est rendue aux urnes pour élire librement et démocratiquement des citoyens qu’elle estime dignes et aptes à conduire sa destinée dans la difficile et terrible histoire d’Haïti. Cette grande percée politique des masses paysannes et populaires vers les cimes du pouvoir politique, a valu malheureusement, l’explosion de la colère, de la haine, de la violence des nantis et des dominateurs.

Sept mois après que les élus, principalement le président Aristide, démocratiquement élu, eurent prêté le serment constitutionnel, les forces de la terreur et de l’exploitation ont déclenché un violent coup d’Etat, les 29 et 30 septembre 1991.

Tout le processus démocratique se trouvait dilué dans le mensonge, la haine, la violence, le sang, l’exil, la prison et la mort de milliers d’Haïtiens, qui ont cru jusqu’au bout en un lendemain meilleur pour Haïti. L’histoire de ce coup d’Etat est tragique, elle a permis de comprendre que la construction d’une vie digne pour les damnés de la terre d’Haïti, que sont les exclus, est une terrible entreprise qui recèle la mort, d’autres coups d’Etat, le bannissement et l’occupation du pays par des forces impérialistes. Aujourd’hui, malgré la trahison, le mensonge, l’exclusion, la corruption pour parvenir à détruire les idéaux du 16 décembre 1990, qui ne sont autres que justice, transparence, participation, la flamme démocratique demeure vivante et vivace.

Dans la présente conjoncture d’exclusion électorale de la majorité, incarnée par Fanmi Lavalas, sur fond d’une occupation militaire franco-canado-étasunienne, la mémoire doit être sauvegardée, les Lavalassiens se mobilisent contre l’exclusion, le bannissement et l’occupation du pays. A ce propos, le Dr. Maryse Narcisse lance un vibrant appel à travers le pays pour une mobilisation à l’occasion du 19ième anniversaire du 16 décembre 1990. « C’est le 16 décembre 1990 que la majorité a joui pour la première fois de son droit de vote et c’est le 16 décembre 1990 qui a charrié les revendications de la majorité du peuple haïtien, dont les droits à la santé, à l’éducation, au travail et celui de vivre dans la dignité » a déclaré le Dr. Maryse Narcisse, Coordonnatrice du Comité exécutif de Fanmi Lavalas, mandataire du représentant nationale, Dr. Jean Bertrand Aristide.. Appelant à la conscience de tous les Lavalassiens et de tous les patriotes, dans cette épouvantable quotidienneté haïtienne, la mandataire a invité à une grande manifestation pacifique, le mercredi 16 décembre 2009, qui partira de Notre-Dame du Perpétuel Secours, au Bel-Air, pour exiger des autorités du pays et principalement du président Préval le retour physique au pays, du président Aristide, et pour dénoncer les forces d’occupation, dans l’organisation d’élections-sélectionsAu cours de cette manifestation, les Lavalassiens exigeront la fin de l’occupation d’Haïti et le départ de la Minustah. Dans le même temps et le même mouvement, la marche pacifique exigera le départ du Conseil électoral d’exclusion Préval/Dorsinvil. Dans son appel à la mobilisation, Maryse Narcisse, s’est adressée pour la raffermir à la conscience des Lavalassiens « On ne peut pas acheter votre conscience et votre conviction », a-t-elle conclu.
Que peuvent attendre les Lavalassiens en particulier et le peuple haïtien en général d’une politique concoctée par les minorités d’ici et d’ailleurs, politique défendant leurs intérêts spécifiques, dans une totale exclusion de la majorité nationale ? Des illusions, des mensonges et rien d’autre. Si ce gouvernement n’arrive même pas à protéger la vie de ceux qui possèdent la richesse dans ce pays, comme l’a si bien illustré la fulgurante montée de l’insécurité qui fauche la vie de possédants, à plus forte raison, il ne peut rien faire pour ceux qui n’ont rien. Le président Préval a été très clair, quand il a affirmé au peuple expliquant ses déboires économiques. « Si vous aviez voulu de quelqu’un capable d’accomplir des miracles, ce n’est pas moi que vous devriez choisir ».Son Premier ministre, Jacques E. Alexis, a ajouté pour soutenir son patron de président : « Nou pa kab fè san sot nan wòch ». Alors rien de bon, de salvateur, ne peut sortir de l’œuvre de dirigeants inféodés aux colonisateurs. Tout le monde a vu et compris comment les deniers de l’Etat sont dilapidés dans de prétendues commissions et élections-sélections, visant à renforcer le l’exclusion des masses populaires dans leur misère généralisée.

Pour toutes ces raisons, l’espoir des masses populaires réside dans leur mobilisation, dans leur unité et dans leurs luttes. Tous ceux qui se laissent aller, par opportunisme, à accepter des élections-sélections des mains de pouvoirs d’exclusion, creusent leur propre tombe. Les Lavalassiens ne doivent pas avoir peur de l’opposition. Il a fallu 186 ans, l’an 186ième de l’indépendance, pour que les premières élections libres, honnêtes et démocratiques aient lieu en Haïti. Aujourd’hui la perte de la souveraineté nationale nous jette pieds et poings liés dans les fers de pouvoirs dont l’ambition consiste à piller toutes les ressources mondiales, par des coups d’Etat, des guerres de conquête et des occupations. Rien ne peut valoir au peuple haïtien sa liberté et sa vie en dehors de sa propre autodétermination et de sa volonté de combattre !

16 décembre 1990, les masses lavalassiennes et le peuple en général, doivent sauvegarder la mémoire dans la continuité de la lutte pour l’autonomie véritable d’Haïti. Tout comme avant 1804, seuls les esclaves luttaient pour une véritable révolution sociale, économique et politique, aujourd’hui, seules les masses populaires victimes d’exclusion sociale et d’exploitation brutale, ont intérêt dans une lutte pour la désoccupation du pays, la construction d’une véritable démocratie et l’autodétermination. Autrement dit, c’est la souffrance, l’exclusion, le chômage, la migration sauvage, la violence et la mort qui structureront leur horizon !

A la lumière du 16 décembre 1990, construisons un mouvement social et politique apte à éveiller la conscience des exclus pour la régénérescence d’une Haïti digne, fière et maîtresse d’elle-même.

"Yon sèl nou fèb, ansanm nou fò, ansanm, ansanm nou se Lavalas".
P.O.BOX 2252 Fort Pierce, Florida 34954
info@fanmilavalas.net
www.fanmilavalas.net
954-670-9209

jeudi 17 décembre 2009

16 Desanm 90-16 Desanm 2009

19 lane maswife,19 lane tonbe leve, 19 lane kalamite, 19 lane tribilasyon. Men tou se 19 lane rezistans. 19 lane batay antre yon majorite ki goute sèl demokrasi ki pa vle tounen Zonbi anba diktati ak yon minorite ki kwè ke limyè demokrasi ka fè’l tounen zonbi. Lè nou vire paj listwa nou wè vote nan eleksyon pa te zafè pèp avan 16 desanm 90, se te privilèj gwo chabrak politisyen. Men jou ale jou vini, aprè anpil batay lalin te rive chanje katye, 16 desanm 90 tout moun te gen dwa vote, e tout moun te vote, se yon lòt solèy ki te leve nan lavi pèp Ayisyen. Yon dat konsa paka efase nan memwa pèp la, nan lespri moun kap lite tout bon pou chanjman.

Lè nou sonje 16 desanm, nou pa ka bliye 30 septanm 91 kote lwa lenglesou basen san te danse nan tèt tizè pouvwa, fòs fe nwa zago loray yo ak yon koudeta ki lakòz plis ke senk mil krityen vivan de bra balanse pati pou peyi san chapo, san konte sa ki kokobe anba kout baton, ki blese anba zam.

Lè nou sonje 16 desanm 90, nou pa ka bliye 15 oktòb 94, kote yon lòt solèy demokrasi te vle leve nan peyi ya aprè 3 zan tenèb tribilasyon, gwonyaj represyon plis vyolans miltipliye pa pesekisyon ki rive divize la nasyon. Lè nou sonje 16 desanm 90, nou pa ka bliye 3 novanm 96 kote nan vil jakmèl lonbrit Fanmi Lavalas koupe ak sizo revandikasyon sa ki pi pòv yo pou se plis yo ki jwenn plis paske se yo ki pi plis. Depi lè sa: Yon sèl nou fèb, ansanm nou fò, ansanm ansanm nou se Lavalas, tounen yon priyè pou chase tout move zanj anti demokratik, pou repouse tout ti sevèl wòwòt ki manje manje bliye sou tab engratitid anba tonnèl trayizon

Lè nou sonje 16 desanm 90, nou pa ka bliye 22-29 fevriye 2004
Depi lè sa pichon tonbe sou peyi ya. Yo profane zansèt yo, yo kraze, yo brize, yo ekzile, yo arete, yo piye, yo gaspiye. Depi lè sa peyi ya vann, peyi ya fann, demokrasi ya tonbe nan sann. Lide ki te eli nan eleksyon 16 desanm lan, jodi ya an ekzil, Doktè Jan bètran Aristid, pati politik majorite ya pran kat wouj pou chak eleksyon. Ki kalite demokrasi sa a mezanmi ?

Bon militan Lavalas ki chwazi pou yo pa vann nanm yo, ranmase karaktè nou, rèv 16 desanm lan pap tounen kochma. Lavalas pa ka tonbe, Lavalas pa ka kraze, Lavalas pa ka separe.

Lavalas se wozo, Lavalas se linyon fè lafòs, Lavalas se konbit liberasyon, Lavalas se rezistans, Lavalas se rezèv pou demokrasi.

Move fèy bwa ki tonbe nan basen Lavalas gen pou pouri avan lè, lè jou van eleksyon lib, onèt , demokratik va soufle fèy sèch pap ka rete nan pye bwa. Men atansyon anpil fèy sèch se fatra. Madichon pou tout sa kap kraze lèspwa pèp la, madichon pou tout sa ki kreye dezèspwa ki vle lage pèp la nan inikite. Pap gen ni padon, ni mizerikòd pou okenn brebi egare ki kite patiraj yo pou 5 fèy malanga. Depi ki lè engra te konn gra, depi ki lè trèt te konn trete?

Demokrasi pou tout moun, tout moun pou demokrasi. Ayiti pou tout ayisyen, tout ayisyen pou ayiti.

Yon sèl nou fèb ansanm nou fò, ansanm ansanm nou se Lavalas"Yon sèl nou fèb, ansanm nou fò, ansanm, ansanm nou se Lavalas".
P.O.BOX 2252 Fort Pierce, Florida 34954
info@fanmilavalas.net
www.fanmilavalas.net
954-670-9209

NÒT POU LAPRÈS


Jodi 16 Desanm 2009, yon dat ki enpòtan anpil nan istwa batay pèp ayisyen yan pou demokrasi, pou jistis, pou dwa moun respèkte, pou yon leta ki chita sou lalwa, yon gwoup militan Lavalas ki reprezante depatman nò wa te chita ansanm, e yo pran desizyon sa yo.

1-Lè nou konsidere antan ke militan konsekan, ki gen konviksyon, ki respèkte lespri moun yo asasinen, yo masakre, yo arete, yo ekzile, nou pa ka rete bra kwaze lè bak Fanmi Lavalas vle chavire sou lanmè trayizon pandan ke van koudeta 29 fevriye 2004 la kontinye ap soufle.

2-Lè nou konsidere ke yon bon Lavalasyen se yon bon patriyòt, lè yo mete Lavalas deyò sou teren jwèt politik nasyonal la, se tout majorite pèp la yo bay kat wouj, nou deklare ke nou pa ka rete bè kèkè san nou pa pale de pwoblèm ki mete Ayiti sou kabann lopital

3- Lè nou konsidere ke Fanmi Lavalas pa ka kite tout militan li yo gaye, nou sonnen yon lanbi rasanbleman pou nou di ansanm ansanm nou se Lavalas

4- Lè nou konsidere ke ekzil, prizon politik, anpeche moun vote se vyolasyon deklarasyon dwa moun ak konstitisyon peyi dayiti, nou deklare mande retou reprezantan nasyonal Fanmi Lavalas la, Dòkte Jan Bètran Aristid nan peyi dayiti se yon devwa, e nou mande pou Fanmi Lavalas patisipe nan lavi politik peyi ya se yon dwa. Lè demokrasi gen fòs kote, li pi mal pase diktati

5- Lè nou konsidere batay pasifik sa a, san vyolans, nan respè youn pou lòt pa ka fèt san nou pa òganize, nou deside, pou jodi ak demen Fanmi Lavalas, mete kanpe yon èkowòdinasyon pwovizwa nan depatman nò wa.

Kowodinasyon sa a gen pou misyon:

Kreye yon komisyon Ranfòsman Ti Fanmi yo, yon komisyon kominikasyon ak mobilizasyon, yon komisyon verite ak jistis, elatriye. Ap genyen yon konsèy Saj, sa vle di ansyen militan ki gen eksperyans pou ankadre komisyon yo ak kowòdinasyon an, ki pou mete ola, ramne tout moun a la rezon, lè manm kowòdinasyon ak komisyon yo vle gaye..

Men Moun ki nan kowòdinasyon pwovizwa sa a:

1-Rev: Pastè Hudson Jn Baptiste
2-Davilma Levy
3-Francois Roosevelt
4-Ozirus Ella
5-Desir Vanel
6-Vixamar Renel
7-Pierre Maryse
8-Ernite Guerrier.

Nòt sa ekri jou ki 16 Desanm 2009 nan katye Sent Filomèn, Kap Ayisyen.

Yon sèl nou fèb, ansanm nou fò, ansanm ansanm nou se Lavalas


"Yon sèl nou fèb, ansanm nou fò, ansanm, ansanm nou se Lavalas".
P.O.BOX 2252 Fort Pierce, Florida 34954
info@fanmilavalas.net
www.fanmilavalas.net
954-670-9209

mercredi 16 décembre 2009

DES MEMBRES DE FANMI LAVALAS DÉNONCENT : L’EXCLUSION DE LA MAJORITÉ, LE DÉTOURNEMENT DE LA DÉMOCRATIE !!! L’APOGÉE DE LA DELIQUESCENCE DES VALEURS !!!

Port-au-Prince le 15 décembre 2009
Nous, soussignés,
Membres de Fanmi Lavalas,
Professionnels et cadres de l’Organisation,
Militants de la démocratie et d’un Etat de Droit véritable,

Constatons avec une profonde et juste inquiétude, la volonté de l’Exécutif Haïtien de revenir à des pratiques dictatoriales révolues dans l’histoire de ce Peuple résistant et rebelle, depuis un certain 7 février 1986. Nous reconnaissons que les germes de ce long passé de pouvoir totalitaire sont bien ancrés dans la mentalité d’une génération d’hommes et de femmes, prompts à appliquer les leçons apprises de leurs devanciers, malgré leur passé de militants et de combattants contre ces régimes honnis par la majorité de la population.

Constatons aussi que ce CEP croupion, à la solde de cet Exécutif machiavélique a une nouvelle fois exclu l’Organisation de la grande majorité du peuple haïtien, malgré le mandat dument signé et verbalement confirmé sur les ondes médiatiques du Leader National Dr Jean Bertrand Aristide au Dr Maryse Narcisse. Avec l’indécence qui caractérise ce CEP, l’on ne serait nullement étonné d’entendre cette station de radio émettant directement de l’Afrique du Sud la voix du Leader National, taxée de Station faussaire comme plus d’un tentait de discréditer la Porte Parole du Représentant National et le Notaire certifiant selon les lois haïtiennes le mandat émis par le Chef de Fanmi Lavalas.

Nous, les soussignés, déplorons la complicité de la Communauté Internationale dans cette mascarade électorale qui se prépare, comme pour les dernières mises en scène d’avril et de juin 2009. Mais cette fois-ci, il ne s’agit plus d’une simple crise, c’est l’idéal démocratique lui-même, miné dans ses fondements, qui redevient un enjeu politique. Un pouvoir dévoyant et affaiblissant sans scrupules, sans vergogne, sans foi ni loi des structures politiques en achetant l’âme et la conscience d’hommes et de femmes, en mal de pouvoir et d’argent. Des reniements vulgaires et indécents de leaders de partis politiques acceptant tête baissée et langue pendante de se fourvoyer dans cette logique de pensée unique mettant en péril la démocratie haïtienne, ayant vu tant d’hommes et de femmes, fournir le sacrifice de leur vie pour son établissement véritable dans le Pays comme le volait le Père Fondateur de la Nation.

Nous, les soussignés, rappelons à ce CEP croupion, au Pouvoir Exécutif et à ses complices de la Communauté Internationale, que la volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics, selon la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par les Nations Unies en 1948 et qu’aujourd’hui, tout concourt à corseter cette volonté et à la manipuler avec une force machiavélique, identique à celle des années 1960, ceci par l’imbrication des puissances d’argent et l’immixtion malveillante et indécente d’experts internationaux à la Michel Forst, pervertissant et paralysant l’expression de l’intérêt général. Nous leur rappelons, disions-nous que le suffrage universel reste et demeure la voie royale devant conduire à la démocratie et que le peuple haïtien finira par triompher de ce jeu macabre et antidémocratique.

Le dévoiement des hommes politiques au service d’intérêts particuliers, l’absence de choix électoral réel conduisant au détournement de la démocratie et à l’apogée de la déliquescence des valeurs éthiques au sein de la société haïtienne, la lâcheté des médias et directeurs d’opinion dans leur grande majorité, plus aptes à contester et stigmatiser des élections légitimes, à forte participation populaire, tout ceci ne découragera pas le fameux peuple haïtien plus déterminé que jamais à réclamer son droit de vote conquis au prix de son sang, à combattre cette démocrature que l’on voudrait bien vainement lui imposer.

D’ailleurs les masses populaires haïtiennes ne prendront pas longtemps pour renouveler, 20 ans après, la même geste du 16 décembre 1990, où elles ont émergé démocratiquement et officiellement sur la scène politique en élisant leur Leader National le Dr Jean Bertrand Aristide qui n’a jamais eu la chance, malheureusement, de terminer ses mandats non encore restitués. C’est pourquoi, nous les soussignés, nous joignons nos voix à celle de la Coordonnatrice du Comite Exécutif de Fanmi Lavalas, Dr Maryse Narcisse, pour appeler les militants de Fanmi Lavalas, le peuple haïtien, tous ceux et celles qui ont combattu pour un Etat de droit dans ce Pays, ceux et celles qui aiment profondément notre chère Haïti, à se mobiliser ce 16 décembre 2009 et à prouver au Pouvoir en place et ses complices de la Communauté Internationale, que la lutte pour la démocratie ne s’arrêtera pas en cours de route.

Ainsi nous exigeons le renvoi de tous les membres de ce CEP, la réalisation d’élections libres, démocratiques et inclusives avec la réintégration de tous les partis politiques exclus pour n’avoir pas obéi aux diktats de ce Pouvoir.

Nous en profitons pour réclamer encore et encore le retour dans son Pays natal du Leader National Dr Jean Bertrand Aristide de cet exil impie, source de fallacieux prétextes d’exclure Fanmi Lavalas de ces joutes électorales.

VIVE le 16 décembre 1990.!!!!
VIVE le 16 décembre 2009 !!!
VIVE le 16 décembre 2010 !!!

Yon sèl nou fèb, ansanm nou fò, ansanm ansanm nou se Lavalas !!!!
________________________________________________________________________________________________________________________________

Signatures.-

1-Dr Renan Armstrong Charlot, Responsable de Communication de Fanmi Lavalas ( 3464-2316 / 3716-9660)
2-Dr Louis Gerald Gilles
3-M. Paul Pressler
4-Dr Billy Racine
5-Maitre Jacques Mathelier
6-Dr Schiller Louidor
7-Dr Fanfan Lans
8-Dr Rubens Jean Baptiste
9-Senateur Youseline Bell
10-M. Romage Milien
11-Agronome Jean. L. Briere
12-Agronome Pierre Louis Romeus
13-Dr Calile Jacques
14-Maitre Bertrand H. Gilles
15-Ing. Vladimir P. Anglade
16-Ingenieur Sergo Cadet
17-Ingénieur Marc Alexis Jean Louis
18-Maitre Ismael Gilles
19-M. Claudy Sydney
20-Maitre Imelda Narcisse
22-M. Leriche Gilles
23-M. Jean Luc Gilles
24- Maitre Jean Bony
25-M. Sylvain Dorziair
26-M. Pierre Eric Norzeus
27-Dr Marie Antoinette Gauthier
28-Comite Fanmi Lavalas France
29-Comite Fanmi Lavalas USA
30-Centre Idéologique Lavalas
31-Comité Fanmi Lavalas des Haïtiens d’Outre-mer (CFLHO)"Yon sèl nou fèb, ansanm nou fò, ansanm, ansanm nou se Lavalas".
P.O.BOX 2252 Fort Pierce, Florida 34954
info@fanmilavalas.net
www.fanmilavalas.net
954-670-9209

16 DÉCEMBRE 1990/16 DÉCEMBRE 2009 : 19 ANS DE LUTTES POPULAIRES

Point n’est besoin d’être un fin psychosociologue pour faire un diagnostique réaliste de la problématique du sous développement à laquelle se trouve confrontée Haïti. C’est dû d’une part au simple fait qu’elle héberge une oligarchie financière allochtone mêlée à des descendants directs des Affranchis hautains.

D’autre part l’international revanchard veut à tout prix châtier sauvagement notre orgueil de peuple ayant par suite de hauts faits d’armes sonné le glas de la colonisation. Il utilise les services de ces contrebandiers de la première heure. Ces mafias de tous bords que la banqueroute économique a contraint à fuir leur pays embrasé de violences quotidiennes sont foncièrement hostiles à la moindre idée de changement, de progrès économique et de paix sociale.

Héritiers directes de la parricide du Pont Rouge ils n’ont pas hésité à s’abreuver du sang et à se délecter de la chair du père fondateur de la Patrie. Du 17 octobre 1806 au 29 février 2004, même scénario réalisé dans un nouveau registre en fonction de la conjoncture nationale, régionale et internationale.

Les idéaux du 16 décembre 1990

La soif incandescente de justice sociale des masses férocement opprimées, a eu raison de la dynastie des Duvalier vieille d’une trentaine d’années soutenue par les classes dominantes et l’international. Cet évènement d’une haute portée historique survenu le 7 février 1986 fut considéré par les adeptes des droits des peuples à l’autodétermination comme étant une 2ème indépendance.

Les sadiques de l’occident destructeur juste pour amuser la galerie qualifiaient les tenants de ce régime de despotes impitoyables capables d’indicibles atrocités. C’est notoire que la Gestapo duvaliérienne a broyé dans ses chambres de torture plus de 25000 opposants, anonymes pour la plus part.

Ironie du sort, çà n’a pas gêné les maîtres du monde à coopérer avec ceux qu’ils qualifient de tyrans. Car les victimes de ces dérives fondamentalistes ont commis le délit d’avoir trop fait foi dans l’évangile de l’Emergence des Masses Populaires. Entre 1986 et 1990 le pays croupissait sous les bottes des militaires sans foi ni loi aux ordres de Namphy, Régala, Avril et autres criminels à épaulettes tous des agents de l’impérialisme.

Entendez par militaire des brutes à qui la constitution donne carte blanche pour tuer, violer, commettre d’indicibles atrocités, des horreurs indescriptibles et de fomenter des coups d’Etat où le sang des innocents coulait à flot.

Divers coups bas et tractations malsaines concoctés dans les excavations des ambassades occidentales ne sont pourtant parvenus à entraver l’ardeur des strates des bas fonds dont l’objectif primordial consiste à accéder à cette transmutation caractéristique à laquelle elles aspirent profondément depuis près de deux siècles.

Les élections du 16 décembre allaient être l’occasion pour sonner l’heure du grand démarrage. Les véritables adeptes du changement ont trouvé l’occasion propice pour contribuer d’une façon pratique à la matérialisation de leurs nobles idéaux cultivés dans les profondeurs des aspirations populaires.

Depuis la révoltante parricide du Pont-rouge, cette oligarchie financière « dlo pote vini vin rich pa bò isit » et ces vulgaires collatéraux d’Affranchis ont toujours ouvertement manifesté leur ferme détermination d’anéantir cette civilisation de nègres insoumis qui ont sonné le glas de la colonisation française.

Sous fifres stipendiés des fossoyeurs internationaux, les classes dominantes (les requins d’Haïti), ont toujours été foncièrement hostiles à la moindre idée de changement au bénéfice des strates du pays profond. Venus des profondeurs impénétrables de l’orient dévoré par la guerre et les bombes dissimulées dans les instincts des Kamikazes astucieux, ils débarquent à l’aéroport Toussaint Louverture ayant comme unique bien une boite de carton et quelques "ranyon".

Ne payant jamais de taxes, et à la faveur de la vie chère, et autres trafics illicites, ils sont devenus milliardaires en l’espace de quelques mois. Leurs donjons imprenables perchés dans les hauteurs de Pétion-Ville suffisent amplement pour en témoigner.

Mais, ils disposent toujours suffisamment de fonds pour commanditer toutes les commotions qui ont embrasé le pays de violences sur fond d’horreurs inénarrables. Sa a vre yo maton nan fè koudeta.

Les résultats des premières élections véritablement libres du 16 décembre 1990 ont donné gagnant à l’unique leader du pays le citoyen Jean Bertrand Aristide. Men enperyalis yo sèmante yo pap kite radiyès sa a pase konsa. Pour cause, à un mois de l’investiture du citoyen Jean Bertrand Aristide où le nouvel élu devait se revêtir de l’écharpe de Président de la République, un certain Roger Lafontant macoute pur et dur soudoyé par cette oligarchie d’allochtone a prêté ses services aux ambassades occidentaux.

Tous ceux qui croient au changement véritable étaient étonnés de voir comment l’occident et les classes dominantes préfèrent une dictature sauvage défendant leurs intérêts hégémoniques à un système économique favorisant un développement pour tous ses filles et fils.

Dans la nuit du 6 au 7 janvier 1991, avec la complicité de l’armée qui obéissait aux ordres des patrons de Stanley Lucas, Lafontant a pris d’assaut le Palais Présidentiel. Cet espace, le plus important du pays, pourtant sensé être hautement sécurisé, Lafontant et ses meutes de tortionnaires y ont pénétré comme dans un moulin désaffecté.
Mais, une héroïque mobilisation des votants Lavalas étonnante par sa spontanéité singulière a mis en déroute les assaillants du 7 janvier 1991 et déjoué du même coup le plan machiavélique de leurs mécènes des classes dominantes.

Malgré vents de l’oligarchie et marrées des ses patrons de la réaction internationale, le citoyen Jean Bertrand Aristide porté au pouvoir par la ferveur déterminant des votants allait être intronisé au poste de Président au matin inoubliable du 7 février 1991. Men se prete meriken prete pèp la sa. Li pa fè l kado l.

Moment de félicité de réjouissance mêlé d’espoir d’une nouvelle Haïti. Les compatriotes vivant hors du pays ont commencé à retrouver foi en leur pays. Les Haïtiens authentiques de l’intérieur comme ceux de l’extérieur ont eu un regain de fierté et de dignité. Les conditions objectives étaient largement réunies pour matérialiser les nobles idéaux relatifs à l’émergence des masses populaires.

Mais les Requins d’Haïti ne dormaient pas sur leurs lauriers de paix. Ils s’acharnaient à recruter des mercenaires sans foi ni loi pour constituer la structure programmée pour fomenter des commotions insoutenables. Mafia Anti Lavalas (MAL) absolu, tel est le nom de code de ce regroupement de serpents venimeux spécifiquement programmés pour venir à bout du Mouvement Historique pour l’Emergence des Masses Populaires selon la stratégie globale de l’international pour Haïti.

En effet, sept mois plus tard, l’oligarchie, obsédée de chambardements et de commotions a commandité une fois de plus le chaos en Haïti. Dans la nuit du 29 au 30 septembre 1991, cette armée manœuvrée depuis les légations des Requins vétérans venus d’occident retranchés derrière leur immunité diplomatique est passée à l’action.

Résultat plus de cinq mille cadavres sans sépulture, un pays ruiné par un embargo destructeur, des fillettes sauvagement déflorées, une oligarchie de contrebandiers et de trafiquants de toutes sortes devenue multimilliardaire en l’espace d’un matin.

C’était aussi l’occasion propice pour les garnements élitistes de l’OPL et autres faux démocrates qui ne sont parvenus à se défaire de leurs intérêts de classe, de laisser fondre ces masques façonnés à la cire de l’hypocrisie.

Les riverains des quartiers à forte concentration populaire en proie à la violence de l’armée régulière aux ordres de Raoul Cédras, Michel François secondée par les paramilitaires du Frap, tenaient bien haut le flambeau d’une résistance à nulle autre pareille.

Le 15 octobre 1994 les fossoyeurs internationaux se sont vus dans l’impérieuse obligation de réinstaller le Président Aristide sur son trône pour terminer son mandat et remettre Haïti sur les rails du développement durable conformément aux idéaux du 16 décembre.

Mais ce même Clinton, en ce temps là aux commandes à la Maison Blanche, ne pouvait se défaire de ses globules d’occupant. Il en a profité pour souiller une fois de plus la souveraineté sacrée d’Haïti et insulter du même coup la mémoire de Charlemagne Péralte Benoit Batraville et ces milliers de cacos tombés sous les balles assassines des marines de 1915.

Plus de 21.000 Gis étaient venus humilier, violer, voler, insulter, piller à leur guise. Dans un laps de temps Lavalas a construit des écoles, stabilisé l’économie, donné un regain de confiance aux masses populaires. Au cours d’élections libres tenues en décembre 1995, les électeurs Lavalas ont décidé de confier le destin de la nation haïtienne à René Préval.

En accord avec les idéaux du 16 décembre 1990, Préval avait pour mandat de continuer le chantier de la reconstruction nationale initiée par le Président Aristide à son retour d’exil. Evens Paul, mauvais perdant ballotté de remords indigestes a sorti ses griffes aciérées de déstabilisateur impénitentes.

Obsédé comme ses paires de l’ « opposition » de commotions et de violences, il a prôné l’option zéro en mettant sur pied la Convergence Démagogique pour offrir ses services aux fossoyeurs impénitents. La convergence n’était que le repère des bandits politiques qui vont contribuer à enfoncer Haïti dans les gouffres du chaos.

Ces Dinosaures antédiluviens et autres vampires en furie, ont juré de ne laisser Haïti connaître une paix durable. Fort heureusement aujourd’hui disparue, la Convergence ci- devant Espace de Concentration n’était que la structure politique de la MAL elle-même à la solde de la réaction internationale.

K Plim sévèrement ballotté de remords indigestes profitait des résultats de ces joutes qu’il avait le toupet de qualifier de Chanpwèl pour intégrer la Mafia Anti Lavalas (MAL) en rejoignant ceux qui depuis l’assassinat crapuleux de Dessalines n’ont fait qu’alimenter la violence. Et leur projet de chambardement et de déstabilisation allait être matérialisé au soir maudit du 29 février 2004. A mesure que les masses raffermissent leur détermination pour accéder à un changement significatif, à mesure que les impitoyables Requins internationaux adoptent des mesures visant à la consolidation des leurs structures mafieuses avec pour nom de code MAL.

En novembre 2000, à l’occasion d’élections libres honnêtes et démocratiques, les votants Lavalas, politiquement matures, dans leur quête incessante de progrès social ont récidivé. Elles ont jeté leur dévolu sur ce zélé adhérent de la théologie de libération en la personne de l’ex Président Jean Bertrand Aristide. Légendaire par son charisme Titid symbolisait le changement profond.

Titid, c’est une évidence, reste l’un des rares Leaders du tiers-monde que l’impérialisme en dépit de sa furie indomptable n’est parvenu à manipuler comme un vulgaire pantin. Cette louable tendance du Président à la verticalité lui a attiré les flèches venimeuses des détracteurs impénitents de la trempe de Nancy Rock et autres langues pendantes comme Lilianne Pierre-Paul.

Pour aboutir à la matérialisation du 2èm coup d’Etat, les prédateurs ne reculeraient devant aucune tractation. L’expert international en déstabilisation le minable Orlando Malville mettait en doute le mode de comptage pour les sénatoriales. Lamentable, Malville a profité de sa sénilité mathématique pour donner un alibi même inconvenant à ces éternels fronts de refus qui ne trouvaient mieux pour réitérer leur adhésion à l’option zéro.

Entre 2002 et 2004, l’international a investi des milliards pour recruter les pires mercenaires experts en crapulerie qui devraient œuvrer à basculer le pays dans les précipices vertigineux du chaos. Toute une batterie de détracteurs était mise en place pour parvenir au chambardement du 29 février 2004.
Convergence de "politichiens" véreux, Association d’étudiants déclassés, Collectifs d’intellectuels aliénés, Associations de pasteurs corrompus, Regroupement de 184 contrebandiers, de trafiquants, de mafias de tous ordres d’experts en chambardement et autres escrocs chevronnés, Plateforme de « défenseurs » des Doigts d’une main. Confrérie d’ONG, de Fondations toutes des repères de « technichiens » sans autres talents que leur capacité à détruire Haïti.

Son unique talent à se ravaler au niveau de crapule de la pire espèce constituait le brevet de compétence exigible pour quiconque voulait intégrer les rangs de cette structure mafieuse. L’épouvantable Stanley Lucas servait de point focal du processus du chambardement à travers ses séminaires intensifs sur les techniques de chambardement pour Déstabiliser un Gouvernement Démocratique.

Les classes dominantes inutiles au point qu’elles ne pouvaient pas compter sur leurs propres forces ont fait appel aux anciens colons et occupants impitoyables. Au cours de cette nuit maudite du 28 au 29 février le Président Aristide encore en fonction et sa famille ont été kidnappés.

Depuis ce coup d’Etat sanglant, les conditions objectives étaient réunies pour que les quartiers à forte concentration populaire soient quotidiennement en proie à la férocité des nouveaux occupants. Cité Soleil, Bel-Air, Martissant et beaucoup d’autres zones du pays qui symbolisaient la résistance populaire à ce coup d’Etat kidnapping concocté par ce trio infernal Canada, France Etats-Unis étaient la cible de tueurs à gage de la Minustah.

L’adhérence inconditionnelle des militants Lavalas aux augustes idéaux du 16 décembre 1990 leur a valu un sévère siège par les blindés des bandits internationaux baptisé Minustah qui distillent la violence dans les quartiers à forte concentration populaire. La ballade aquatique à la piscine de l’Hôtel Montana en février 2006 pour tirer les résultats des élections présidentielles des griffes aciérées de Jacques Bernard a prouvé de quoi Lavalas est capable en matière de mobilisation. Menm si zòt ba yo kout kouto fonmasi nan rèl do. 19 ans après en dépit de sa situation d’exil acerbe depuis tantôt 6 ans, le Président Aristide, père spirituel du mouvement historique de l’émergence des masses populaires croit encore aux idéaux du 16 décembre 1990.
19 ans après, Lavalas est pour la 2ème fois consécutive exclue du processus électoral pour plaire aux fantasmes indécents des fossoyeurs internationaux. 19 ans après que de traîtres, que de lâches, que de fripouilles, que de chenapans se sont prostitués juste dans l’objectif stratégique de compromettre la matérialisation des idéaux du 16 décembre 1990.

19 ans après les masses populaires encore attachées à leurs idéaux sont capables d’héroïques sacrifices pour sauvegarder les acquis du 16 décembre 1990. Et, la furie destructrice des impitoyables bandits internationaux de la Minustah ne saurait les détourner des objectifs du 16 décembre 1990.

19 ans après malgré les incessants tours de traîtrise, de coups bas, Lavalas reste toujours de guerre et il le sera tant les idéaux du 16 décembre ne sont pas matérialisés dans leur intégralité.

J.Fatal Piard


"Yon sèl nou fèb, ansanm nou fò, ansanm, ansanm nou se Lavalas".
P.O.BOX 2252 Fort Pierce, Florida 34954
info@fanmilavalas.net
www.fanmilavalas.net
954-670-9209

mardi 15 décembre 2009

COMMUNIQUÉ DE PRESSE


Professionnels, hommes d'affaires, étudiants, ouvriers, artisans, élus haïtiens, en somme, tous les haïtiens intéressés à la réinstauration de la souveraineté d'Haïti, au respect de la constitution, au retour de la démocratie dans le pays, à l'amélioration fondamentale de la condition générale du peuple haïtien et du paysage infrastructurel et écologique du pays, vous êtes tous invités à la commémoration du 16 décembre 1990.

Cette date marque pour la première fois dans l'histoire nationale le triomphe de la démocratie aux urnes en dépit de certaines tentatives d'obstruction par des représentants de certaines grandes puissances étrangères.
Cet évènement patronné par la branche du Parti Fanmi Lavalas à New York s'ouvre néanmoins à tous les compatriotes nationalistes, indépendants et sincèrement soucieux du développement du pays au bénéfice de la grande majorité de ses concitoyens.

Il aura lieu le dimanche 20 décembre 2009 de 6PM à 10PM à l'auditorium de l'église Vierge Miracles sise au 757 East 86 entre Glenwood et Flatlands Brooklyn, NY.

Invitée spéciale: Dr. Maryse Narcisse, Porte Parole Officielle du Parti Fanmi Lavalas.

Cette manifestation politico-culturelle sera rapportée par le Journal Haïti Liberté, retransmise soit en direct, soit en différée par Radio Soleil, Radio Panou et Haïti Diaspo, émettant sur le réseau international de Global Alliance Télévision et sur câble.

Pour plus d'information, Composez les numéros suivants: (347) 500-9238, (718) 300-1913, (347) 526-4747, (718) 859-8663, (347) 409-5625, (347) 231-1342, (917) 662-3725, (347) 599-8068, (718) 791-4763

###########
"Yon sèl nou fèb, ansanm nou fò, ansanm, ansanm nou se Lavalas".
P.O.BOX 2252 Fort Pierce, Florida 34954
info@fanmilavalas.net
www.fanmilavalas.net
954-670-9209

KEP LA DWE ALE, DOKTÈ ARISTID DWE TOUNEN LAKAY LI


Pòtoprens, 14 /12/2009

Konferans Pou Laprès

RONMFL ap salye laprès pou tout sipò l nan lit lap mennen nan peyi ya, konsa RONMFL te lanse yon petisyon jou ki te jedi 10 desanm 2009 la pou di non a KEP desklizyon PREVAL/DORSAINVIL la ki mete majorite nasyonal la deyò nan eleksyon yo e mande l rache manyòk li, bay lokal dèlma a blanch.
Nan sans sa a RONMFL pwofite pou l raple opinyon nasyonal kou entènasyonal n ap kontinye ak siyati yo pou voye KEP ya ale. Nou tou pwofite envite laprès ak tout popilasyon an, jou kap madi 15 desanm 2009 la apati 10 zè nan maten pou 2 zè sou channmas la, plas dèmati an fas palè nasyonal pou vin kontinye siyen petisyon an kont KEP/PREVAL/DORSAINVIL la.

Nou menm nan RONMFL nou apiye ak tout fòs nou, gwo manifestasyon komite ezkzekitif FANMI LAVALAS ap òganize jou k ap mèkredi 16 desanm lan, pou mande KEP ya rache manyòk li bay tè ya blanch e nou mande tout popilasyon an, nan tout katye popilè yo, Bèlè, Site Solèy, Granravin, Solino, kafou, Delma, PetyonVil, Taba elatriye, pote kole pou mande retou fizik Prezidan Jean Bertrand Aristide .

Pandan pwosesis petisyon an ap kontinye pou mande KEP koupyon an rache manyòk li, nap tou voye yon pinga bay pouvwa Preval/Bellerive, pou di l pèp la pap aksepte okenn eleksyon malatchong pike kole kap pote plis mizè ak grangou pou popilasyon an .

Nou konnen pifò pouvwa an ayiti sitou pouvwa diktati yo pa vle tande verite
y ap touye w ou byen kidnape w, epi ekzile w. Se nan sans sa a pifò moun k ap revandike pou mas pèp la, sou rejim Preval premyè ak dezyèm vèsyon jwenn lanmò yo, kouwè :Père Jean Mary Vincent, Père Ti Jean Pierre Louis, Antoine Izmery, Georges Izmery, Jean Dominique, Père Gerard Jean Juste, Jean Lamy, Lovinsky Pierre Antoine, Docteur Jean Bertrand Aristide.Pou n site sa yo sèlman.

Viv lit pèp la, kèlkeswa sak rive ya nou pa gen dwa kanpe nan wout fòk nou soti anba prizon Preval la."Yon sèl nou fèb, ansanm nou fò, ansanm, ansanm nou se Lavalas".

P.O.BOX 2252 Fort Pierce, Florida 34954
info@fanmilavalas.net
www.fanmilavalas.net
954-670-9209

vendredi 11 décembre 2009

AN AYITI, DWA MOUN VYOLE, BAFWE, MEPRIZE PA OTORITE ANPLAS YO AK TOUT MINISTA (ONU)

Aprè 2ème gè mondyal, yon ekip sitwayen nan plizyè peyi , nan mond lan te mete tèt yo ansanm , yo fòme yon òganizasyon nan lang franse yo ki rele (ONU ) Organisation des Nations Unis. Asanble jeneral òganizasyon sa, 10 desanm 1948 pran yon rezolisyon yo rele 217 A ( III ) Rezolisyon sa a se pou yo te pwoklame sa yo rele deklarasyon inivèsèl dwa moun. Dokiman sa a genyen anpil bèl ti pawòl nan entwodiksyon li sou zafè dwa chak grenn kretyen vivan genyen. Nan dokiman ki rele deklarasyon inivèsèl dwa moun lan genyen anpil bel pawòl nan 30 atik li yo ki pale de dwa moun. Fòk mwen diw pifò nan atik sa yo poum pa di tout vyole, bafwe , meprize pa reskonsab nasyon zini (ONU) yo tout kote nan anpil peyi yo pase.

Deklarasyon inivèsèl dwa moun lan nan peyi dayiti vyole, meprize, bafwe, pa otorite ki anplas yo avèk yon misyon nasyonzini (ONU) voye nan peyi ya, ki rele nan lang blan franse yo (MINUSTAH) Mission des Nations Unis pour Stabiliser Haiti. Mwen vle fè nou konnen kèk nan 30 atik yo ki nan deklarasyon inivèsèl dwa moun ki pi vyole se atik: 1, 2, 3, 5, 9, 11-1, 12, 13, 19, 20-1, 20-2, 21-2, 21-3, se atik sa yo ki pi vyole, bafwe, meprize.

29 mas 1987 yon lane, yon mwa kèk jou aprè rejim diktati, bout di Duvalye yo te fin tonbe, yon gwoup entèlektyèl kite rele tèt yo konstitiyan te ekri manman lwa peyi ya, ke nou tout rele konstitisyon 1987. Nan Konstitisyon 1987 la yo pale de dwa fondal natal. Dwa fondamantal yo se dwa tout sitwayen ta dwe genyen e ki ta dwe respekte. Mwen di ta dwe genyen e ta dwe respekte se paske nan sosyete ayisyèn nan genyen yon gwoup ki sanse pa gen sak rele dwa fondal natal pou yo, ale wè pou reskonsab yo ta respekte dwa sa yo.

Dwa fondal natal yo se : fòk tout sitwayen gen dwa pou li viv, an sante, an sekirite, fòk li gen aksè ak ledikasyon, fòk yo gen pwopryete prive, fòk yo gen bon kay pou yo rete, poum site sila yo. Sèlman pouw konnen plis de dwa fondal natal yo wap pran konstitisyon ayisyen yan ke tout ayisyen rele konstitisyon 1987 la nan paj 11 chapit 2 paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10, soti nan atik 19 rive nan atik 51 la wap enfòmew plis de dwa fondal natal yo. Map raple pou tout moun konstitisyon 1987 la genyen 298 atik ladanl.

Konstitisyon 1987 la otorite kap dirije peyi ya, jounen jodi ya avèk MINUSTAH / ONU, yo pa respekte ditou. Souvan genyen anpil òganizasyon ki toujou ap vante tèt yo di yo se gwoup ki pi eksperimante nan zafè dwa moun. Chak mwa, chak ane yo mete deyò gwo rapò sou zafè dwa moun, men yo pa janm pale sou tout dwa fondal natal pèp ayisyen yan ki pa janm respekte e ki vyole nan tout entegralite l.

Mwen prale pi lwen poum di nou kijan otorite ayisyen yo ak MINUSTAH / ONU vyole , bafwe, meprize tout dwa pèp ayisyen yan, genyen e yo vyole bafwe, meprize, konstitisyon 1987 la avèk deklarasyon inivèsèl dwa moun yo.

Kèk vyolasyon deklarasyon inivèsèl dwa moun avèk konstitisyon 1987 la.

1-.) Atik 3 deklarasyon inivèsèl dwa moun ak atik 19 nan konstitisyon 1987, atik sa yo nan de (2) dokiman sa yo vyole, sa se yon grav vyolasyon dwa kretyen vivan.
<< Paske atik nou site la yo pale de dwa yon kretyen vivan genyen poul viv se dwa ki pi sakre. Se tout tan otorite ayisyen yo ak reskonsab MINUSTAH / ONU yo ap retire dwa sitwayen ayisyen yo genyen pou yo viv. Depi prezans twoup << ONU>> yo isit yo masakre asasinen anpil moun nan site solèy ak bèlè e nan tout katye popilè yo, yo vyole tout dwa moun genyen pou l viv. Dènye ka vyolasyon dwa moun ki genyen poul viv MINUSTAH /ONU fè se 18 jwen 2009 pandan plizyè santèn milye sitwayen te soti tout patou pou vini rann yon defansè dwa moun trè koni nan mond lan. Pè Gerard Jean Juste yon dènye omaj. Ebyen jou sa MINUSTAH /ONU deside tire sou foul la retire dwa yon sitwayen genyen pou l viv dwa ki pi sakre. Nan menm ka ki pi resan yo lè nap pale de dwa moun genyen poul viv. Evens Jeune<>mouri yon fason trè sispèk nan pi gwo sant kaseral peyi ya penitansye nasyonal. Otorite ayisyen yo kap travay nan kolaborasyon avèk MINUSTAH/ONU pa janm bay okenn eksplikasyon sou lanmò sispèk sa a.>>

2-.) menm atik 3 deklarasyon inivèsèl dwa moun yo ak konstitisyon 1987 la atik 24 pale de pwoteksyon ak libète sa a ankò yon lòt grav vyolasyon dwa moun paske pa gen pèsòn ki reyèlman jwenn pwoteksyon kit nan men otorite ayisyen yo kit nan men reskonsab MINUSTAH \ ONU ale wè pou yo ta santi yo reyèlman lib. Si otorite ayisyen yo avèk MINUSTAH \ ONU te pwoteje sitwayen yo, lè yo te lakay yo, nan lari, nan biznis yo, yo pat dwe viv avèk enkyetid. Kote yo toujou pè pou yon bandi pa asasinen yo, pa kidnape yo, e yo toujou pè pou yon sòlda MINUSTAH / ONU pa tire yo, maspinen yo, vyole yo, kidnape yo, oubyen pou yon otorite ayisyen ki gen pouvwa pa asasinen yo menm jan yon kad nan ministè afè sosyal te asasinen yon jèn gason nan zòn bèlans paske yo te gen yon menaj pou yo de (2).

Si otorite ki reskonsab peyi ya jounen jodiya avèk responsab MINUSTAH / ONU yo te garanti pwoteksyon ak libète chak sitwayen. Defansè dwa moun trè koni, kodonatè Fondasyon 30 septanm lan Lovinsky Pierre Antoine pa te ka sibi yon anlèvman politik depi 12 dawout 2007 jouk jounen jodiya pou otorite ayisyen yo ak reskonsab MINUSTAH / ONU yo pa fè anyen pou militan dwa moun nan sitwayen Lovinsky Pierre Antoine jwenn liberasyon l ou byen di kisa ki te rive jou 12 dawout 2007 la. E yo ta bay eksplikasyon sou tout ka kidnapin ak asasina ki fèt sou anpil lòt sitwayen anndan peyi ya.

3-.) Arestasyon ak anprizonman ilegal se yon lòt grav vyolasyon dwa moun. Alò konstitisyon 1987 la nan atik 24-1, 24-2, 25, 25-1. 26-1, 26-2, 27-1, ak atik 9 deklarasyon inivèsèl dwa moun yo pale kijan pou arete yon sitwayen ki fòm trètman pou yo ba li nan moman arestasyon an , moman detansyon li, moman jijman ak moman lap pije pèn lwa prevwa pou enfraksyon li komèt la. Ebyen pou otorite ayisyen yo ak reskonsab MINUSTAH / ONU yo se le kontrè, paske yo arete moun andeyò la lwa, san manda, yo pa mennen devan jij natirèl yo, jan konstitisyon an di l la ,nan sant kaseral yo genyen sitwayen ki nan prizon depi 5 lane yo pa janm mennen yo devan yon jij.

Konstitisyon 1987 la ak deklarasyon inivèsèl dwa moun yo di yo pa gen dwa kenbe sitwayen ki fin jije menn kote ak sila yo kap tann jijman. Ebyen otorite ayisyen ak responsab MINUSTAH / ONU yo lè yo arete sitwayen yo mete yo pil sou pil nan penitansye nasyonal pi gwo sant kaseral peyi ya. Pi lwen atik 44-1, konstitisyon 1987 la di tout prizonye dwe jwenn tout respè dwa li genyen menn jan avèk tout lòt kretyen vivan. Nan penitansye nasyonal ak tout lòt sant kaseral Nan peyi ya, dwa okenn prizonye pa respekte, si dwa te respekte Ronald Dauphin ki nan prizon depi plis pase 4 lane pou konviksyon politik li e ki malad ta jwenn swen sante nan nenpòt lopital , nan nenpòt ki peyi sou kontwòl otorite lajistis yo. Paske se yon dwa li genyen pou sa. Si dwa prizonye yo te respekte otorite yo ta va mete an piblik rezilta otopsi kite fè sou kadav Evens jeune (Evens tikouto) kite mouri de fason sispèk nan penitansye nasyonal. Si dwa prizonye yo te respekte, otorite lajistis yo avèk responsab MINUSTHA / ONU, ta pibliye rezilta ankèt yo tap mennen sou dram kite pase nan penitansye nasyonal jou kite premye desanm 2004. Kote te gen plis pase 100 prizonye kite pèdi la vi yo jou sa a.

4-.) Lòt ka vyolasyon dwa fondal natal pèp ayisyen an se nan atik 41 konstitisyon 1987la ki di klèman ; yo pa gen dwa ekzile okenn sitwayen ayisyen. Wi yo pa gen dwa fòse okenn sitwayen ayisyen pou li kite peyi l, pou okenn kòz. Yo pa gen dwa fè yon ayisyen pa ayisyen ankò. Yo pa gen dwa wete dwa yon sitwayen pou nenpòt ki kòz politik. E byen lafrans, kanada, peyi blan meriken ak ONU, debake nan peyi ya 29 fevriye 2004 kidnape, fòse Mennen an ekzil jouk nan peyi afrik di sid prezidan konstitisyonel peyi ya Doktè Jean Bertran Aristide kite gen yon manda pep la bali pou 5 kan.

5-.) Vyolasyon dwa pwopryete prive konstitisyon 1987 la nan atik 36, 36-1 , 36-2 , klè sou dwa sa a. Dwa sa a li menm MINUSTAH / ONU yo pa respekte l ditou paske nan milye peyizanri ayisyèn nan, elvaj ak gadinaj se yon pwopryete prive li ye . Alò solda MINUSTAH / ONU yo tout kote yo pase nan peyi dayiti yo pran, yo volè, ak tout kyetid yo, tout ti kabrit peyizan yo posede. Lè nou konnen peyizan yo pa jwenn okenn ankadreman nan men otorite yo, se avèk ti kabrit yo, yo degaje yo pou yo peye lekòl pitit yo. Ki lòt vyolasyon dwa fondal natal pèp ayisyen pou MINUSTAH/ONU ta fè ankò?

6.-) Vyolasyon dwa fondal natal pèp ayisyen an se zafè ledikasyon ak fòmasyon ki li menm vyole anpil paske nan atik 32, 32-1, 32-2, 32-3, 32-4, 32-5, 32-6, 32-7 -32-8, -32-9, 32-10. Leta demisyone nan zafè sa a paske yo pa pemèt tout timoun ale lekòl e yo pa peye pwofesè yo nòmal selon sa konstitisyon an di pou m ale pi lwen pou m ta di nou konbyen timoun ki gen 6 pou rive 12 lane ki pa ale lekòl tout moun ta mete men nan tèt pou rele anmwe kont otorite yo. Alò atik mwen sot site la yo di lekòl ak materyèl pou timoun ki nan klas primè dwe gratis, si mwen ta fè yon ti kout je nan zon metwopoliten an, nan pòtoprens pou m di nou konbyen timoun ki gen laj 6 pou rive 14 lane ki nan lari kap mande, kap fè chany, lave machin, pouse bourèt, leve sak, vann dlo , anba je otorite yo ki toujou gen bèl diskou chak fwa yap chèche lajan pou yo mete nan bidjè yo. Men depi bidjè ya fin vote yo bliye si timoun sa yo gen dwa pou yo ale lekòl.

7-.) konstitisyon 1987 la pale de dwa tout sitwayen genyen pa rapò ak kondisyon yap viv, konstitisyon an di leta dwe garanti ke tout sitwayen jwenn swen sante, kay pou yo rete ak sekirite sosyal dwa sa a se yon dwa ki pa respekte pou pèp ayisyen an, paske otorite peyi dayiti yo pa pèmèt sitwayen yo jwenn swen sante , manje pou yo manje , kay pou yo rete , ki pou pèmèt yo viv an sante ki vle di yo gen dwa ak sekirite sosyal. Jounen Jodi ya tout dwa pèp ayisyen an vyole , bafwe , meprize pa otorie anplas yo ak responsab MINUTAH / ONU yo .

Dwa pèp ayisyen an tèlman vyole mwen pa kapab pale de tout, se sak fè mwen mande chak grenn kretyen vivan kèlkeswa kote yo ye sou latè, li deklarasyon inivèsèl dwa moun yo ak konstitisyon 1987 la pou w ka wè kijan otorite ayisyen yo ak responsab MINUSTAH / ONU yo vyole nan tout entegralite tout dwa fondal natal pèp ayisyen yan genyen e kijan MINUSTAH Nation Unis vyole deklarasyon inivèsèl dwa moun ki gen 61 lane depi li ekziste .

Pèp ayisyen kèlkeswa kote nou ye, nou toujou tande otorite ayisyen yo ak responsab MINUSTAH / ONU yo mete ansanm ak kèk òganizasyon ki di yap defann dwa moun toujou ap bat lestomak yo pou bon jan amelyorasyon ki genyen nan kesyon sekirite ak respè dwa moun. Mwen mande nou yon lòt fwa ankò pran deklarasyon inivèsèl dwa moun asanble jeneral nasyon zini te pwoklame 10 desanm 1948 nan yon rezolisyon yo rele 217 A (III) ak konstitisyon 1987 la ki pale de dwa fondal natal yo e na wè kijan otorite kap dirije jounen jodi ya ak reskonsab MINUSTAH / ONU yo vyole tout dwa nou genyen pou n viv kòm moun, si nou rete ap gade otorite ayisyen yo ak reskonsab MINUSTAH / ONU yo nan je , nan jan yap vyole , bafwe , meprize tout dwa nou genyen pou n viv. Yap kontinye vyole dwa nou plis yap ramase tout richès nou voye nan lòt peyi.

Nou menm kap peye taks nan ti sa nou genyen, pitit nou paka ale lekòl , manje, jwenn swen sante , si nou rete nan systèm peze souse sa a sitiyasyon an ap vin pi grav chak jou. Se sak fè mwen mande pou nou fè yon chenn solidarite pou n defann dwa nou otorite ayisyen yo ak reskonsab MINUSTAH / ONU yo ap vyole , bafwe, meprize. Paske yon pèp ki leve vwa l poul defann dwa fondal natal li se yon gran pèp. Pèp sa ap rive transfòme sosyete li ki nan yon leta kap vyole dwa moun pou li vini nan yon leta de dwa.

Pèp sa a va ranmase devan tout lòt pèp ki genyen yon leta de dwa tout diyite ke l te pèdi. Lè sa a tout lòt nasyon ap respekte l, paske li rive transfòme peyi l ki genyen yon leta ki tap vyole dwa moun, yon leta ki tap ankouraje enpinite, yon leta ki tap ankouraje krim ak injistis sosyal. Pou li vini nan yon leta de dwa kote tout dwa fondal natal pèp la respekte. Paske respè dwa moun, jistis sosyal ak leta de dwa se motè ki kapab mete yon pèp, yon nasyon , yon peyi sou ray devlopman dirab e total kapital. MèsiMESILIEN Wilson

Sitwayen Ayisyen/Kodonatè Nasyonal,A.I Fondasyon Trant Septanm

Pou kontak : wilsonajl@yahoo.fr

tels: (509) 3435- 2654

(509) 3780- 9077

(509) 3803-1501


"Yon sèl nou fèb, ansanm nou fò, ansanm, ansanm nou se Lavalas".
P.O.BOX 2252 Fort Pierce, Florida 34954
info@fanmilavalas.net
www.fanmilavalas.net
954-670-9209