lundi 26 octobre 2009

NÒT POU LAPRÈS


Nou salye tout manb Fanmi Lavalas yo ki te viktim anba men asasen yo nan evènman 29 Fevriye 2004 la, ki te abouti a kidnapin Prezidan Aristid. Nou di yo pran kouraj, paske delivrans lan pi pre, e nou dwe rete mobilize kelkeswa sa nou tande.
Nou mete yon lis pasyèl deyò ak non e dega materyėl e imėn ke GNB yo koze nan destabilizasyon gouvėnman Lavalas la. Nou poko fin rasanble tout enfòmasyon yo sou koudeta sanglan sa a, mesye gnb yo te fè nan ane kote nou tap selebre endepandans peyi ya. Nou pap ka fini travay sa a, si w pa fė yon jefò anplis pou w ban nou rės enfòmasyon yo, pou n ka konplete dosye ya.

Nou wè ke putchis yo déjà reyaji, kote yo pran non Lavalasyen ke gnbis yo te tye, pou yo di ke moun sa yo ke Lavalas tap toujou defann nan, te viktim de Lavalas. Nou gen pou nou mete yon ola nan vyolasyon dwa moun nan peyi dayiti, lè tout fanmi mete yo doubout pou yo pouswiv malfėktė kap tye fanmi yo kelkeswa kote yo ye.

Nou remèsye tout moun ki ban nou enfòmasyon pou nou te ka rann lis sa a posib. Viktim ke non yo poko parèt sou lis la, pou yo ta pran yon ti tan pou yo voye enfòmasyon yo pou nou sou adrès elektwonik CFLHO nan: info@fanmilavalas.net. Nou fenk koumanse e nap kontinye mete enfòmasyon sou lis sa a nan kad demach ke nou dwe fè devan gouvenman Prezidan Preval la ak enstans entènasyonal ak dwa moun ke nap kontakte nan jou kap vini yo.

http://www.fanmilavalas.net/victims.htm

YON SÈL NOU FÈB, ANSANM NOU FÒ, ANSANM ANSANM, NOU SE LAVALAS"Yon sèl nou fèb, ansanm nou fò, ansanm, ansanm nou se Lavalas".
P.O.BOX 2252 Fort Pierce, Florida 34954
954-670-9209
www.fanmilavalas.net

ONORAB SENATÈ, NOU MANDE POU PREZIDAN PREVAL BAY DWA DATERISAJ POU DOKTÈ ARISTID


Onorab Senatė, atik 41.1 nan kontistisyon an klè sou koze ekzile politik ak ayisyen kap antre ou kite peyi Dayiti. Men sa nou menm Lavalasyen nou mande e li pa twò ta pou palman an chita sou injistis politik ak eksklizyon lavalasyen yo te sibi e ap sibi jounen jodi ya. Nan yon lèt tou louvri ke nou te voye bay Sena Ayisyen an nan dat ki te 26 Avril 2009 la, http://fanmilavalasblog.blogspot.com/2009/04/lettre-ouverte-au-senat-de-la.html Nou mande pou Sena a mete presyon sou Prezidan Preval poul fè yon entèvansyon dirèk ak bay otorizasyon daterisaj, dabò pou retou ansyen prezidan Aristid epi tout lòt ekzile politik yo, answit libere prizonye politik san non yo ke lajistis ak gouvènman Prezidan preval la simaye nan tout kwen peyi ya, yon fason pou moun pa konnen si yo la.
Yon lòt demand ankò, menm Jan sa te fèt deja pou gnb yo, palmantè yo dwe pran rezolisyon pou mande gouvènman an pou li pran tout dispozisyon pou dedomaje viktim koudeta 29 fevriye yo, paske menm kolèg Senatè yo, anpil nan yo ap viv nan kras andeyò peyi ya.
Revandikasyon pèp la rezime an 4 pwen :
1) Retou tout ekzile, espesyalman Dr. Jean Bertrand Aristide
2) Liberasyon prizonye politik lavalasyen yo, ak tout moun ki nan detansyon ilegal pwolonje yo
3) dedomajman ak jistis pou viktim lavalasyen yo. http://fanmilavalasblog.blogspot.com/2009/10/liste-partielle-des-victimes-du-coup.html
4) Bay pèp la manje ak travay, reintegrasyon travayè ki revoke nan travay yo, sèlman paske yo se lavalasyen
Si Senatè yo vle fè yon bagay serye tout bon vre, yo dwe chita sou revandikasyon sa yo nou site la a. Kòm Prezidan Aristid toujou di Rekonesans se memwa kè ak nanm. Mèsi depi kounye ya.


"Yon sèl nou fèb, ansanm nou fò, ansanm, ansanm nou se Lavalas".
P.O.BOX 2252 Fort Pierce, Florida 34954
954-670-9209
www.fanmilavalas.net